Maanantaina on vuoden viimeinen tila- ja asuntojaoston kokous. Lista on lyhyt, mutta puhuttavaa varmasti riittää niin sisäilmaongelmakouluista kuin elinkaarikorjauksista. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Saamme myös listan ulkopulelta lyhyen esittelyn kahden rehtorin tekeämstä selvityksestä koskieen Espoon koulujen tilankäytön tehostamisen mahdollisuuksia. Päätöksenteon aika tämän osalta on myöhemmin.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Näistä ei ole mitään ennakkotietoa, mutta alla lyhesti muutamia kommentteja.

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

Saadaan selostus ainakin näistä:

Haukilahden koulu

Koulussa oireet ovat tänä syksynä pahentuneet tehdyistä korjaustoimista huolimatta. 67% henkilökunnasta oireilee, arviolta 40-50 lapsella on oireita. Viime kokouksessa saamamme selostus antoi tilanteesta liian positiivisen kuvan. Talousarvioneuvotteluissa varattiin koululle korjausrahaa, nyt on varmistettava, että tilanne otetaan haltuun ja riittävät korjaustoimet tehdään nopealla aikataululla.

Aarnivalkean koulu

Väistöpäätös Järvenperään tehtiin rivakasti viime jaoston kokouksen jälkeen. Päätös on voimassa helmikuun loppuun, joten pian pitää päättää myös jatkosta. Kuntotutkimusten tulosten pitäisi valmistua joulukuussa, sen jälkeen tiedetään tarkemmin kuinka laajoja korjaustoimia tarvitaan ja missä aikataulussa ne pystytään tekemään.

Jousenkaaren koulu

Tämä ratkaistaan kaupunginhallituksessa, mutta jaostoakin on syytä infota tilanteesta.

Niittykummun koulu

Tämä ei ole varsinaisesti sisäilmaongelmakohde, vaan kyse on tilanahtaudesta. Koulu toivoo läheisten henkilökunnan asuntojen muuttamista koulutiloiksi helpottamaan tilapuolaa. Tämä on myös sivistystoimen toive.

Karhusuon koulu

Talousarvioneuvotteluissa päätettiin uusien tilojen toteutusaikataulusta seuraavaa: Karhusuon 1. vaihe valmistuu syksyllä 2017 (Vaihe 2. valmistuu 2018 ja vaihe 3. viimeistään 2020). Nyt on pidettävä kiinni siitä, että tämä aikataulu toteutuu.

Rastaalan alakoulu

Tämä on uusi kohde, vanhemmille on lähtenyt infot 29.11. ja 2.12. Selvitykset on käynnistetty, toivottavasti tilanne saadaan haltuun ja riittäviin toimiin ryhdytään välittömästi

– Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman päivittäminen (Maija Lehtinen)

Kaikin tavoin yritetään nyt saada investointikuluja alas. Päiväkodin toteutus ei kuitenkaan saa enää yhtään viivästyä. Päivähoitopaikkoja tarvitaan ja tämä toimii myös ympärivuorokautisena päiväkotina

– Kirstin ja Viherlaakson koulujen hankesuunnitelman muuttaminen tavoitekustannuksen osalta (Kh-Kv-asia)

Koulut on tarkoitus korjata elinkaarimallilla ja saadut tarjoukset ylittävät talousarviossa varatut rahat. Hankesuunnitelmia esitetään muutettavaksi siten, että tavoitekustannus nousee 55,7 me -> 62 me.

Valtuusto päätti 28.4.2008 koulujen peruskorjausten ja laajennusten toteuttamisesta ns. elinkaarimallilla enintään sadan miljoonan investointikustannuksia vastaavalla määrällä, mikä merkitsee noin kymmentä koulua ja että hankkeet kootaan kolmeen-neljään kilpailutuserään.

Tätä ennen elinkaarimallilla on korjattu kolmessa erässä kahdeksan koulua. Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat toteuttaa elinkaarimallin neljännessä vaiheessa Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjauksen. Valmistumisajankohdat ovat Kirsti 12/2018 ja Viherlaakso 12/2019. (Näissä valmistumisajoissa pitäisi kyllä pyrkiä siihen, että valmista on elokuussa uuden kouluvuoden alkaessa. Se olisi koulujen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista.)

Kilpailutuksen tuloksena saadut tarjoukset ylittivät investointibudjetin. Syynä ylittymiseen on mm. se, ettei tavoitehintalaskelmissa ole voitu täsmällisesti arvioida tarjoajien hinnoittelemaa riskilisää elinkaarivastuun kantamiseksi.

Molemmissa kohde on myös laajentunut, kun Kirstin päiväkodin ja Viherlaakson koulun auditoriorakennuksen korjaukset on liitetty hankkeisiin. Jatkosuunnittelussa on todettu, että ne kannattaa korjata osana peruskorjausta, mm. koska niillä on yhteinen talotekniikka peruskorjattavien osien kanssa.

Tavoitekustannuksen noususta huolimatta hankkeiden toteuttamista pidetään kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona. Mikäli korjauksen laajuutta lähdetään supistamaan tai rajaamaan, palveluntuottajan elinkaarivastuun sisältöön ja rajapintojen määrittämiseen sisältyy hallitsemattomia riskejä. Lisäksi kohteiden osittainen jättäminen korjausten ulkopuolelle sekä osien korjaaminen ja liittäminen elinkaarivastuuseen myöhemmin tulisi kaupungille todennäköisesti kalliimmaksi kuin peruskorjauksen ja elinkaariylläpidon kilpailuttaminen samassa yhteydessä kohteisiin kokonaisuudessaan.

Myös hankkeiden viivästyminen aiheuttaisi kaupungille lisäkustannuksia. Kirstin siirtokelpoisen koulun vuokrasopimuksen jatkaminen aiheuttaisi arviolta vähintään 2 me ylimääräisen vuokrakustannuksen kuukausikustannusten ollessa n. 350 000 e.

Tämä osoittaa, että peruskorjausten tekeminen elinkaarimallilla ei ole rakennusfirmoille kovin houkuttelevaa ja riskit sisällytetään tarjoukseen. On tarpeen käydä perusteellisempaa keskustelua siitä, kannattaako peruskorjauksia tehdä jatkossa elinkaarimallilla, vai sopiiko se paremmin uudisrakentamiseen. Toisaalta elinkaarimallilla koulujen kunnossapysyminen on rakennuttajan vastuulla ja siitähän kaupunki tässä maksaa.

Nämä kohteet on nyt kuitenkin tärkeää saada valmiiksi sovitussa aikataulussa.