Tässä raportti viime maanantain kaupunginhallituksesta, joka sujui vaihteeksi napakasti. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Hankalin asia oli Jousenkaaren koulu. Se jätettiin viikoksi pöydälle, jotta löytyisi yhteinen näkemys. Lisäaika ei valitettavasti tuottanut toivottua tulosta. Muutosesitykseni kaatui äänin 9-6, joten Jousenkaaren kouluun tehdään elinkaarta pidentävä korjaus ja kouluun palataan 1.1.2018. Listan kohdassa tarkempi selostus.

– Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Mikko Hintsala (kesk.) jättää paikkansa. Uusi nimi tulee valtuustoon.

– Valtuustoaloite kiinteistöverosta (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus, jossa todetaan, että kaupunki ei pysty vaikuttamaan maapohjan ja rakennusten arvostukseen eikä kiinteistöverojen ala- ja ylärajoihin ja että Espoon kaupungin kiinteistöverot on määrätty lain sallimille alarajoille. Keskustelu jatkuu valtuustossa.

– Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen 7.11.2016 päätökseen Hyvä hallintotapa -suosituksen tarkistamisesta

Oikaisuvaatimuksen on tehnyt yksityishenkilö ja siinä on tuotu esiin henkilön aikaisempaan elämään liittyviä seikkoja, joilla ei ole merkitystä tämän päätöksen kannalta. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– RYM Oy:n osakkeen alaskirjaaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Virkamiehet totesivat, että vastaavia valtion tukemia kehityshankkeita on tarkoitus tehdä jatkossakin muttei enää yhtiömuodossa.

– Otaniemen kehitys Oy:n osakkeiden alaskirjaaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan, järkevää kaupungin toimintojen uudelleen organisointia.

– Westendin liikekeskus, asemakaavan muutoksen ja maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 230119, 13. kaupunginosa Westend (osittain Kv-asia) (pöydälle 28.11.2016)

Tämä jäi viimeksi pöydälle, jotta saadaan tarkemmat selvitykset poistuvien 69 päiväkotipaikan korvaamisesta.

Hyväksyttiin kaava, mutta päätettiin lisäksi, että kaupunginhallitus kehottaa sivistystoimea ja teknistä toimialaa yhdessä käynnistämään valmistelun, jolla luodaan edellytykset niin kaupungin kuin yksityisten toimijoiden päiäväkotitoiminnalle alueella.

On tärkeää, että kaavoja tehdessä ymmärrämme niiden vaikutukset myös asukkaille tärkeisiin palveluihin.

– Espoonlahden keskus II, Mårtensbro, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 410702, 34. kaupunginosa Espoonlahti (Kv-asia)

Iso kaava, joka tuo merkittävästi lisää asumista Espoonlahden tulevan metroaseman välittömään läheisyyteen. Hyväksyttiin yksimieliesti.

– Jousenkaaren koulu (Pöydälle 28.11.2016)

Kaupunginhallitus päätti siis äänin 9-6, että Jousenkaaren kouluun tehdään elinkaarta pidentävät korjaukset ja sinne palataan 1.1.2018. Tila- ja asuntojaosto päätti 10.10. esityksestäni, että Jousenkaareen hankitaan siirtokelpoiset tilat ja peruskorjausta ja laajennusta aikaistetaan. Tämä päätös nyt siis kumottiin.

Hioin alla olevaa omaa esitystäni vielä ennen kokousta, mutta se ei valitettavasti saanut enemmistön kannatusta muutoin kuin että esittelijä sisällytti kohdan 4 omaan esitykseensä:

Kaupunginhallitus

1
päättää, että Jousenkaaren koululle osoitetaan 1.1.2018 alkaen väistötilat Tapiolassa olemassaolevista tiloista, tai vaihtoehtoisesti Jousenkaaren koulun läheisyyteen hankitaan siirtokelpoiset tilat siten, että koulunkäynti niissä voidaan aloittaa 1.1.2018,

2
päättää, että Jousenkaaren koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelua jatketaan siten, että toteutuksen aikataulusta voidaan päättää vuoden 2018 talousarvion yhteydessä.

3
kehottaa viipymättä teettämään perusteellisen selvityksen mahdollisuudesta purkaa Jousenkaaren koulu ja rakentaa tilalle kokonaan uusi toimiva koulurakennus mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja tuomaan sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi viimeistään maaliskuussa 2017 samassa yhteydessä, kun raportoidaan kouluihin ja päiväkoteihin liittyvistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista talousarviosopimuksessa tehdyn pöytäkirjamerkinnän mukaisesti.

4
toteaa, että Tapiolan alueen koulu- ja väistötilojen riittävyyttä ja tarkoituksenmukaista sijaintia on tarpeen linjata kevään 2017 aikana osana laajempaa palveluverkkotarkastelua.

Olen pettynyt tähän päätökseen. Yli puolen vuoden sitkeä työ ei lopulta johtanut toivottuun lopputulokseen. Minusta Jousenkaaren koululle olisi pitänyt järjestää korvaavat väistötilat Tapiolasta 1.1.2018 alkaen sen sijaan, että tehdään elinkaarta pidentäviä korjauksia. Mieluiten olemassa olevista tiloista, mutta jos sellaisia ei olisi löytynyt, niin hankkimalla siirtokelpoiset tilat. Nyt tilat korjataan, jotta koulu voi palata niihin muutamaksi vuodeksi odottamaan varsinaista peruskorjausta ja laajennusta.

Kokoomukselle riski siirtokelpoisten tilojen kustannusten realisoitumisesta oli liian suuri. Itse näen, että päätös olisi velvoittanut Tilapalveluita tosissaan etsimään väistöratkaisua olemassa olevista tiloista. Kartoitusta on jo aktiivisesti tehty, esittämälläni päätöksellä olisi vaadittu tuloksia.

Elinkaarta pidentävät korjaukset on tarkoitus tehdä peruskorjaustasoisena. Näen tässä riskinä, että homma laajenee, aikataulu ei pidä ja kustannukset karkaavat. Nyt on lähdettävä siitä, että näin ei tapahdu ja että kouluun päästään palaamaan luvatussa aikataulussa.

Minusta Jousenkaaren koulun peruskorjaus ja laajennus olisi kannattanut tehdä yhtenä kokonaisuutena, jolloin peruskorjaus olisi voitu tehdä kerralla kunnolla. Ja jotta olisi voitu ennen sitä selvittää perusteellisesti myös koulun purkumahdollisuus. Nyt mennään vanhan rakennuksen ehdoilla, mikä ei ole optimaalista tulevaisuuden tilatarpeiden osalta.

Olen pettynyt myös siihen, miten asiaa on valmisteltu. Vielä 10.10. Tilapalvelut esitti yhdeksi vaihtoehdoksi peruskorjauksen ja laajennuksen aikaistamista. Nyt kahden kuukauden kuluttua vaihtoehto ei ollutkaan enää teknisesti mahdollinen. Se on tehnyt päätöksenteosta erityisen vaikeaa ja prosessi on ollut niin oppilaille, vanhemmille kuin koulun henkilökunnallekin raskas.

Jos päätöksestä haluaa hakea jotain hyvää, niin prosessi on pistänyt vauhtia Tilapalveluiden toimintaan. Seuraavana haasteena Tapiolassa on Aarnivalkean koulu. Kaupunginhallituksen päätökseen lisättiin sentään, että Tapiolan alueen koulu- ja väistötilojen riittävyyttä ja tarkoituksenmukaista sijaintia on tarpeen linjata kevään 2017 aikana osana laajempaa palveluverkkotarkastelua.

– Oikaisuvaatimus rakennusvalvontajohtajan viran (vakanssi 104001) määräaikaisesta täyttämisestä rakennusvalvontakeskuksessa

Esittelijä veti tämän pois listalta.

– Valtuustokysymys kivenmurskaamotoiminnan sijoitusperiaatteista (Kv-asia)

Kurt Bymanin (ps/sit) ja 23 muun allekirjoittama kysymys koskien Kiviruukin kivenmurskaamohanketta.

Tärkeä asia, jossa ympäristölautakunnan pj. Henna Partanen on tehnyt ansiokasta työtä. Vastauksessa puhutaan kaupungin tilaamasta selvitystyöstä ja viitataan Helsingin tekemään samansuuntaiseen työhön.

On olennaista, että Espoossakin tilataan sellainen selvitystyö, joka antaa edellytykset tehdä poliittisia linjauksia siitä miten ja missä massoja jatkossa käsitellään. Selvityksen on siis syytä olla Helsingin tapaan toimenpideohjelmatyyppinen.

Vastaukseen lisättiin talousarvioneuvotteluissa hyväksytty pöytäkirjamerkintä:

”Valmisteilla oleva massojen sijoitussuunnitelma (lumenkaatopaikat, kivenmurskaamot, louhintajätteet, maamassat) tuodaan luottamushenkilökäsittelyyn kevään 2017 aikana.”

– Tapiolan keskus, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 210427, 12. kaupunginosa Tapiola

Tapiolan keskustaan lisää asumista. Hyväksyttiin suuremmitta keskusteluitta esityksen mukaan.