Tässä viiveellä raportti tila- ja asuntojaoston maanantaisesta kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Asiat menivät yksimielisesti, mutta kävimme tärkeää keskustelua tärkeistä aiheista.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Selvitys koskien koulujen tilankäytön tehostamista

Saimme lyhyen selvityksen kahden eläkkeelle jääneen rehtorin perusteellisesta selvityksestä, jossa on käyty kaikki Espoon koulujen tilat ja tehty ehdotuksia tilojen käytön tehostamiseksi.

Keinoja saada nykyisiin tiloihin mahtumaan enemmän oppilaita ovat mm.
– kotiluokka/omaluokka -ajattelusta luopuminen (edellyttää opettajien työtilojen järjestämistä toisella tavalla)
– tilojen osittaista uudelleenkalustaminen (pienempiä pulpetteja mahtuu luokkaan enemmän)
– tukea rehtoreille uusien lukujärjestysten laatimisessa (porrastetaan opetusta nykyistä enemmän)

Palveluverkkoon liittyviä ehdotuksia ovat:
– pienien alakoulujen tarkoituksenmukaisuuden arviointi (alle kaksisarjaiset alakoulut lakkautusuhan alla)
– oppilaaksiottoalueiden tarkastelu (tulossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan joulukuussa)
– lähipalvelut vs. Kaupunkitasoiset tai alueelliset palvelut (esimerkiksi erityisryhmien kohdalla)

Vaikka tilojen käyttöä tehostettaisiin, tulee haasteita olemaan uusilla voimakkaasti rakentuvilla asuinalueilla kuten Finnoo, Suurpelto, Saunalahti ja itäinen Leppävaara (Perkkaan tuleva asuntoalue). Huolena on myös, että tehostaminen johtaa ryhmäkokojen kasvattamiseen.

Asiaa käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa ja sverumissa joulukuun aikana. Tilanäkökulmasta se tuodaan jaoston varsinaiseen käsittelyyn sen jälkeen.

Päätöksiä ei siis vielä ole tehty ja ne pitääkin tehdä poliittisella tasolla riittävän avoimen keskustelun pohjalta. Siihen tämä selvitys antaa osaltaan pohjaa. Sitä on kuitenkin voitava arvioida palveluiden järjestämisen ja asukkaiden tarpeiden näkökulmasta siinä kuin muitakin
selvityksiä.

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

Selostus kokonaisuudessaan löytyy täältä.

 Aarnivalkean koulu

Väistöpäätös Järvenperään tehtiin rivakasti viime jaoston kokouksen jälkeen. Päätös on voimassa hiihtolomaan asti, joten pian pitää päättää myös jatkosta. Kuntotutkimus- ja haitta-aineraportit valmistuvat joulukuussa ja korjaussuunnitelmat valmistuvat tammikuussa. Sen jälkeen selviää kuinka pitkäksi väistöaika venyy. Tilat pitäisi löytää Tapiolasta mahdollisimman pian.
– väistötiloja ei voi siirtää

Haukilahden koulu

Koulussa oireet ovat tänä syksynä pahentuneet tehdyistä korjaustoimista huolimatta. Henkilökunnasta oireilee 18/34 ja oppilaista 50-60/300. Korjauksia on tehty vuosina 2012-2015 noin 1,3 miljoonalla eurolla ja vuosina 2016-2017 tehtävien korjausten kustannusarvio on 1-3 miljoonaa.

Haukilahden koulun tilanne huolestuttaa ja ehdotin infotilaisuuden järjestämistä vanhemmille.

Rastaalan alakoulu

Terveystarkastus on tehty 28.10.2015 ja sisäilmakatselmus Tämä on uusi kohde, vanhemmille lähti info 29.11. ja selvitykset on käynnistetty 8.6.2016. Mm. ilmanvaihdon nuohoustoimia on tehty ja selvitetty kattomaalien hilseilyn syy.

Sisäilmaongelmaisten kohteiden tilannetta seurataan kaikissa jaoston kokouksissa.

– Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman päivittäminen (Maija Lehtinen)

Kilpailutusta muuttamalla pyritään saamaan kustannuksia alas. Sosiaali- ja terveystoimen kanssa käydään vielä läpi mahdollisuudet säästää neuvolatiloista. Valtuustossa 24.3.2014 hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan Suviniittyyn on tulossa seitsemän päiväkotiryhmää sekä neuvola, jossa olisi 20 työntekijää. Kustannusarvio tuolloin oli 10,9 me. Päivitetty hankesuunnitelma on tulossa jaostoon hyväksyttäväksi tammikuussa. Hyvä niin, koska tätä hanketta ei ole varaa viivyttää.

– Kirstin ja Viherlaakson koulujen hankesuunnitelman muuttaminen tavoitekustannuksen osalta (Kh-Kv-asia)

Koulut on tarkoitus korjata elinkaarimallilla ja saadut tarjoukset ylittävät talousarviossa varatut rahat. Päätettiin esityksen mukaan, että tavoitekustannuksia nostetaan 55,7 me -> 62 me.

Elinkaarikorjausten osalta on käyty markkinavuoropuhelua, joka on osoittanut, että vaativat peruskorjauskohteet eivät ole rakennusfirmoille houkuttelevia ja ne sisällyttävät riskin ylläpidosta hintoihin. Tämän perusteella on syytä harkita tarkkaan, kannattaako peruskorjauksia jatkossa tehdä elinkaarimallilla.