Tässä raportti vuoden viimeisestä kaupunginhallituksen kokouksesta, joka oli eilen. Kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan ja kokous sujui muutenkin hyvässä hengessä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kokouksen päätyttyä kiiteltiin kaupunginhallituksessa kahdeksan vuotta istunutta Mikko Hintsalaa (kesk), joka luopuu luottamustoimistaan sekä sivistystoimen johtaja Sampo Suihkoa, joka siirtyy takaisin Omnian johtoon Aulis Pitkälän palatessa sivistystoimen johtoon. Molempien kanssa on ollut hyvä tehdä yhteistyötä.

Alla vielä päätökset lyhyin kommentein.

– Kirstin ja Viherlaakson koulujen hankesuunnitelman muuttaminen tavoitekustannuksen osalta (Kv-asia)

Hyväksyttiin kustannusten korotus 55,7 me -> 62 me. Valtuustossa varmasti keskustellaan siitä, kannattaako korjauksia tehdä elinkaarimallilla ja miten saataisiin useampi rakennusfirma näistä kiinnostumaan.

Tilapalvelut on käynyt markkinavuoropuhelua ja selvitystyötä jatketaan. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti järkevät tavat toteuttaa koulujen peruskorjauksia.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset vuonna 2017

Uudet virat ja toimet kohdistuvat erityisesti opetukseen ja varhaiskasvatukseen kun kaupunki kasvaa. Sosiaali- ja terveystoimen virat menevät lähinnä Espoon uuteen sairaalaan. Mukana on talouasarvioneuvotteluissa esityksestämme päätetty uusi ympäristötarkastajan virka. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden arvonalentuminen

Päätettiin alentaa Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden arvoa Espoon kaupungin taseessa 3 eurosta 2 euroon/kpl merkintähinnan muutoksesta johtuen. Tämä päätös oli luonteeltaan tekninen. Konsernijaosto saa seuraavassa kokouksessaan tarkemman selvityksen yhtiön toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä.

– Vuoden 2016 marraskuun kuukausiraportti

Edelleen näyttää siltä, että 2016 tulos on huomattavasti talousarviossa oletettua parempi, tosin syynä lähinnä poikkeukselliset erät. Näin on ollut useina vuosina aiemminkin. Kaupunki pystyy rahoittamaan investoinneistaan 61 prosenttia tulorahoituksella ja lainakanta kasvaa edelleen voimakkaasti noin 300 milj. eurolla 2016.

– Oikaisuvaatimus rakennusvalvontajohtajan viran määräaikaisesta täyttämisestä rakennusvalvontakeskuksessa

Hylättiin oikaisuvaatimukset kuullun selostuksen ja käydyn keskustelun perusteella.

– Muuttolinnunmäki I, asemakaavan hyväksyminen, alue 117800, 51. kaupunginosa Lintuvaara (Kv-asia)

Kaava on edennyt kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti ja hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaisesti.

– Haukilahti, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 230961, 14. kaupunginosa Haukilahti

Tämäkin on edennyt kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti. Perussuomalaiset halusivat kuitenkin äänestyttää parkkinormin korottamisen 0,5 -> 0,7. Esitys hävisi äänin 12-3.

– Letikonkuja, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten ja esisopimusten hyväksyminen, alue 713500, 82. kaupunginosa Perusmäki

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Otahalli Oy:n osakkeiden ostaminen

Päätettiin esityksen mukaan ostaa 25% Otahalli Oy:n osakekannasta Suomen Urheiluliitto SUL ry:ltä hintaan 1,05 me. Kaupungin omistus kasvaa näin 50%:iin. Muut osakkeenomistajat ovat Aalto-korkeakoulusäätiö (25 %) ja Aalto- yliopiston ylioppilaskunta (25 %). Osakkeet hankkimalla kaupunki haluaa turvata yleisurheilun harjoitusolosuhteet Espoossa.

Kaikki liikunta- ja tapahtumatilat on vuokrattu vuoteen 2022 jatkuvalla sopimuksella UniSportille, joka on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen liikuntapalveluita tuottava laitos.

Tämä asia tuotiin listalle esityslistan julkaisemisen jälkeen, kun neuvottelut oli saatu maaliin. Perusteena kiireelle se, että osakkeiden ostoon löytyy rahat tämän vuoden investointibudjetista ja näin osto ei sotke ensi vuoden budjettikattoa.