Tässä raporttia maanantaisesta kaupuginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Kv-asia)

Keskustan paikka, nimi tulee valtuustossa.

– Lautamiehen valinta Espoon käräjäoikeuteen (Kv-asia)

Kokoomuksen paikka, nimi valtuustossa.

– Espoon hyvinvointiraportti 2015 – 2016 (Kv-asia)

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että raporttia käytetään myös ihmisvaikutusten arviointiprosessin kehittämisessä.

Kysyin miten on ajateltu jatkossa luottamushenkilöiden rooli johtamisen rakenteissa ja miten luottamushenkilöt pääsevät osallistumaan tavoitteiden asettamiseen.

Jos sote-uudistus toteutuu, on iso kysymys, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnissa edistetään ja millaisella virkamies / luottamushenkilöorganisaatiolla. Espoossa valmistelu tarkoitus käynnistää taustatyönä ja luottamushenkilöorganisaation osalta pohdintaa jatketaan luottamushenkilöorganisaation arvioinnin ja kehittämisen johtoryhmässä, jonka jäsen olen.

– Espoon Elä ja Asu Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kv-asia)

Kysyin syytä kustannusten sinänsä melko maltilliselle nousulle ja ennen kaikkea sille, miksi korkotukilainaa on saatu merkittävästi ennakoitua vähemmän.

Selostusosaan lisättiin perustelutekstiä: Kustannusten nousu johtuu heti hankkeen alussa ilmenneistä heikommista pohjaolosuhteista, joka nosti perustamisen kustannuksia. ARA katsoi, että avopalvelukeskuksen osuus kustannuksista on suurempi kuin kaupungin arvio, joka lisää omarahoitusosuutta. Hankkeen kokonaiskustannuksiin ARAn tulkinta ei vaikuta.

– Espoon seudun ympäristöterveyden maksutaksan tarkistaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Keran osayleiskaavan hyväksyminen, alue 132700 (Kv-asia)

Byman (perus/sit) esitti asukkaiden muistutuksiin vedoten, että Ruotukallio säilytetään kokonaan asukkaille tärkeänä virkistysalueena. Esitys raukesi kannattamattomana. Saimme alkuun kaavasta esittelyn, josta kävi ilmi, että osa Ruotukallion alueesta jää viherlaueeksi ja liito-oraville tärkeät alueet säästetään.

– Pysäköinnin periaatteet ja pysäköinnin kehittämisohjelma

Päätöksentekoaineisto oli todella sekava ja asia jätettiin pöydälle, jotta kaikki ymmärtäisivät mistä päätetään.

Ennen pöydällepanokeskustelua tein vihreitä ryhmien välisissä neuvottaluissa edustaneen Kirsi Louhelaisen muotoileman muutosesityksen, jolla loivennettaisiin kantaa siihen, millä ehdoin kadunvarsipysäköintiä tehdään lisää (tavoitteen ei pidä olla, että katualuetta levennetään lisäparkkipaikkojen saamiseksi):

”Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan osana pysäköinnin kokonaisuutta kadunvarsipysäköinnin riittävyys kaava-alueella ja sen lähipiirissä, jotta paikkoja voidaan rakentaa kokonaisuutena riittävästi. Tämä tehdään kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen yhteistyönä jotta tarpeelliset tilavaraukset voidaan tehdä asemakaavoihin.”

Tähän palataan viikon kuluttua.

– Valtuustoaloite Espoon pysäköinnin laskentaohjeen käsittelystä ja hyväksyttämisestä valtuustossa (Kv-asia)

Laskentaohjetta ei olla viemässä valtuuston käsittelyyn. Keskustelua asiasta tullaan varmasti käymään.

– Valtuustoaloite suojelualueiden perustamisesta Espoon keskuspuistoon (Kv-asia)

Risto Nevanlinnan (vihr.) aloite, joka on menossa hienosti eteenpäin.

– Valtuustokysymys Espoon pysäkki-informaation asentamisesta Länsimetron liityntäliikenteen pysäkeillä (Kv-asia)

Hyväksyttiin annettu vastaus.

– Etuosto-oikeuden käyttäminen Nupurissa tehdyssä kiinteistökaupassa

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kaupunginjohtaja antoi tilannekatsauksen sote- ja maakuntauudistuksesta. Kasvupalveluiden mahdollisesta erillisratkaisusta on tehtävä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen esitys viimeistään 13.1. (kaupunginjohtajien kokous 19.1.). Valtuuston neuvottelukunta käsittelee asiaa 16.1.