Tässä raportti maanantain tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Jonna Löflund (ps) esitti asian palautusta ja hylkäämistä sekä jätti eriävän mielipiteen, koska ei saanut mielestään riittäviä laskelmia korjausten rahoituksesta ja sen vaikutuksesta asumiskustannuksiin. Hän jäi kantoineen yksin.

– ARA-vuokra-asuntojen asukkaiden valinnan valvontaa koskevat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ohjeet

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

– Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen

Käytiin asiasta jälleen kerran perusteellinen keskustelu. Tein jatkovalmistelua ohjaavan lisäysesityksen, joka hyväksyttiin varapj:n kannattamana yksimielisesti:

”Tila- ja asuntojaosto edellyttää, että vuosittain koostettavaan tilannekuvaan sisällytetään toimiva malli oppilaiden sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittamiseksi valtuuston toivomuksen mukaisesti. Tilannekuvan toteutustapa tuodaan tila- ja asuntojaoston käsiteltäväksi viimeistään toukokuun kokoukseen. Samassa yhteydessä arvioidaan uudelleen hyödyt liittää THL:n tai vastaava strukturoitu sisäilmakysely osaksi sisäilmaongelmien ratkaisuprosessia.”

Samaan aikaan kun Espoo nihkeilee, Helsingissä jatketaan laajaa kehittämishanketta, jossa selvitetään oppilaiden ja vanhempien kokemuksia koulujen sisäilman laadusta ja kehitetään oppilaiden sisäilmakyselyä. Hanke tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteistyönä. Tutkimustietoa kerätään sähköisellä kyselyllä helmikuussa. Mukana on lähes 16 000 oppilasta 35 Helsingin läntisen, pohjoisen ja koillisen alueen suomenkielisistä peruskoulusta.

Tietoa tutkimuksesta ja vuoden 2016 tuloksista Helsingin kaupungin opetusviraston blogissa 20.1.2016 ja 25.10.2016.

Toivotaan, että oirekyselyiden kehittämistyö etenee niin, että toukokuussa voitaisiin aidosti harkita sen käyttöönottamista myös Espoossa. Tärkeintä, että asia ei unohdu, vaan pysyy Espoon prosessien kehittämisessä mukana. Ja toukokuu on takaraja siksi, että asiaa ehditään käsitellä vielä tällä jaostokokoonpanolla.

– Tila- ja asuntojaoston vuoden 2017 työohjelma

Käytiin keskustelu asiasta, jonka tuloksena esittelijä lisäsi työohjelmaan seuraavat:
– Espoon Asunnot katsaus 2/2017
– Asunto-ohjelman raportointi 3/2017
– Tilapalveluiden kehittäminen 3/2017
– Itsearvionti / jaoston iltakoulu 4/2017

Laaja yhteinen näkemys vallitsi siitä, että jaoston on hyvä käydä perusteellinen itsearviointikeskustelu, koska kyse on uuden jaoston ensimmäisestä toimintakaudesta.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin kolme selostusta:

1.) Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Saatiin kattava selostus sisäilmaongelmaisten kohteiden tilanteesta, se löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Maija Lehtisellä on minusta nyt hyvä ote siinä, että asiat raportoidaan nyt säännöllisesti jaostolle ja esitykset saadaan myös julki. Ja nyt listalla on myös potentiaalisia riskikohteita. Tässä selostus hyvin lyhyesti tiivistettynä:

Aarnivalkean koulu:
– kuntotutkimusraportti ja haitta-aineraporttia odotetaan tammikuussa
– kuntotutkimuksen mukaan rakennuksen kunnon on arvioitu olevan huono
– korjaussuunnitelmat tammikuun lopussa
– kartoitettu väistötiloja Tapiolasta, vaihtoehtoja kaksi: Aalto yliopiston Open innovation house, Ahertajantie 6

Jousenkaaren koulu:
– korjauskustannukset 1/2017
– korjaussuunnitelmat 2/2017

Haukilahden koulu:
– oirehtijoiden määrään ei ole tiedossa muutoksia
– koulua tiedotettu tiiviisti korjaustöiden etenemisestä
– kohdekohtainen sisäilmaryhmä kokoontuu 12.1.
– sovitaan tiedotustilaisuudesta vanhemmille

Rastaalan koulu:
– IV tutkittu, nuohous paikoin todella huonolaatuista tai ei tehty ollenkaan, reklamoidaan tekijää
– korjauksia ja tutkimuksia tehdään
– kohde tulee tutkia sisäilman suhteen, jotta voidaan osoittaa tilojen olevan turvallista käyttää

Eestinkallion koulu:
– olosuhdelomake tullut 18.11.2016
– tarkastukset tehty
– ilmanvaihtovikoja todettu

Viherkallion koulu:
– olosuhdelomake tullut 14.3.2016
– korjauksia tehty kesällä ja syksyllä
– ympäristöterveyden tarkastuskertomus 9.9.2016
– tammikuun alussa käyttääj ilmoittanut kahden luokan oireilusta, joululoman korjaukset eivät ole auttaneet
– tarvittaessa viedään ilmanpuhdistimet

Karamzinin koulu:
– potentiaalinen kriisikoulu
– laaja kosteustekninen kuntotutkimus menossa, pitäisi valmistua tammikuun alussa
– 17.1. vanhempainilta
– tehty korjauksia opetuksen ollessa käynnissä, laajemmat korjaukset edellyttänevät väistöä siipi kerrallaan Järvenperän siirtokelpoisiin (Aarnivalkean koulu pitää saada ensin pois)

 Tiistilän koulu:
– sisäilmatutkimuksen mukaiset korjaukset käynnissä

Postipuun koulu:
– sisäilmatutkimuksen mukaiset korjaukset käynnissä

Toppelundin päiväkoti:
– lisää ongelmia löytynyt, korjaus edistyy

Mikkelän koulu ja päiväkoti:
– sisäilmatutkimusten mukaiset toimenpiteet käynnissä, lähinnä IV ja lämpötilaongelmia
– yhteistyö Metropolia AMK:n kanssa, voivat käydä tekeämssä opiskeluun liittyväi tutkimuksia koululla

Koulujen radontutkimukset:
– tehdään kolmen vuoden aikana kaikkiin Espoon omistuksessa oleviin koulurakennuksiin, voidaan tehdä vain talviaikaan.

2.) Selostus Suviniityn päiväkodin hankkeesta, Maija Lehtinen

Hanketta lähdetty suunnittelemaan uudelta pohjalta kustannusten pienentämiseksi. Tarkoitus on tehdä samalla päiväkodeille uusi suunnitteluohje, jota voidaan soveltaa muihinkin kohteisiin. Neuvola on edelleen mukana suunnitelmissa. Huolta aiheuttaa se, että osassa sotelta vapautuvista tiloista on vuokrasopimukset vuoteen 2023 asti. Näille pitäisi keksiä järkevää käyttöä, etteivät tilakulut kasva kohtuuttomasti. Tämä tulee vielä erikseen päätettäväksi. Hankkeella on kiire, koska päiväkotitiloja tarvitaan.

3) Selostus kiinteistönhoidon kilpailutuksista, Maija Lehtinen

Kaksi aluetta Pohjois-Espoosta ulkoistetaan. Jaosto evästi asiaa aiemmin ja valvontaan on nyt kiinnitetty erityistä huomiota.

– Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle virantoimitusvelvollisuuden muuttamista koskevassa asiassa

Esittelijä veti asian pois listalta. Hallinto-oikeuden päätös jää siis voimaan.