Tässä raportti tämän päiväisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Eniten keskustelua käytiin lainantakauksesta Espoon kiekkoilun tuelle jäähallin rakentamiseksi Matinkylään. Lopuksi virisi keskustelu vanhusten ateriamaksuista, joista tehtiin päätös vajaa pari viikkoa sitten sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:n (tuleva Espoon Jääurheilun Tuki ry:n) Matinkylän jääurheilukeskuksen rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia)

Espoon Kiekkoilun Tuki ry on siis valmis toteuttamaan neljän radan jäähallin vanhan kaupungin omistaman ja sisäilmaongelmien takia suljetun Matinkylän jäähallin tilalle. Käytiin keskustelua hankkeen riskeistä kaupungille sekä siitä, paljonko kaupunki tulee ostamaan hallista vuoroja ja millä hinnalla.

Sinänsä kaupungilla on vastaavista hankkeista hyviä kokemuksia: Kun omaan investointibudjettiin ei jäähalleja mahdu, on tämä keino saada lisää jääaikaa kohtuuhintaan espoolaisille lapsille ja nuorille. Yhdistys ei tällä toiminnalla tavoittele voittoa toisin kuin yksityiset yritykset.

Koska kysymyksäi oli paljon, päätettiin jättää asia pöydälle, jotta selostusta voidaan täydentää. Näin saadaan asia hyvin valmisteltuna valtuustoon.

– Espoon kaupungin turvallisuusohjelman tarkastaminen (Kv-asia)

Ohjelma on palautettu kertaalleen valtuustossa ja vielä kaupunginhallituksessa. Nyt oli väestöryhmien välisten suhteiden tekstin asiasisältö tarkennettu siten, että oli ok kaikille muille paitsi perussuomalaisille. Perussuomalaiset esittivät palautusta ja koko kappaleen poistoa ja hävisiävt äänestykset 13-2. Valtuustossa puhetta varmasti riittää.

– Esitys valtioneuvostolle kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Kaupunginjohtajien esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ajatus siis se, että pääkaupunkiseudun kaupunkien muodostama lakisääteinen kuntayhtymä järjestäisi Uudellamaalla työllisyys-, elinkeino- ja maahanmuuttajapalvelut maakunnan sijaan. Jos myös Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginhallitukset hyväksyvät sopimuksen, odotetaan seuraavaksi maan hallituksen kannanottoa. Muut Uudenmaan kunnat pääsevät ottamaan kantaa asiaan, kun kasvupalveluita koskeva lakiehdotus lähtee lausuntokierrokselle.

– Valtuuston neuvottelutoimikunnan kokoonpanon täydentäminen

Byman (sit.) perusti oman valtuustoryhmän ja saa paikan valtuuston neuvottelutoimikuntaan. Hän esitti itseään myös kaupunginhallituksen neuvottelutoimikuntaan. Tälle ei kuitenkaan löytynyt kannatusta, koska Byman istuu kaupunginhallituksessa perussuomalaisten paikalla.

– Kaupunginhallituksen edustajan valinta rakennuslautakuntaan ja kaupunginhallituksen varaedustajan valinta sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jaostoon

Kaupunginhallitukseen Mikko Hintsalan (kesk.) tilalle valittu Simo Repo (kesk.) peri myös nämä paikat.

– Valtuuston, kaupunginhallituksen sekä sen jaostojen jäsenten osallistuminen FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja Suomen Kuntaliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin vuonna 2017

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Sivistystoimen johtajan sijaisen määrääminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Kahta toimea koskevat muutokset sivistystoimessa ja sosiaali- ja terveystoimessa

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Pääomasijoitus apporttina sekä lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Toimitiloille

Hyväksyttiin esityksen mukaan siten muutettuna, että rahoitusjohtajan sijaan valtuutettiin kaupunginjohtaja sopimaan lainan muista ehdoista. Tämä siksi että rahoitusjohtaja on Kiinteistö Oy:n hallituksen jäsen.

– Valtuustoaloite ekologisesti kestävän matkailukohteen ”Rakkauden metsän” perustamiseksi Espooseen (Kv-asia)

Mari Anthonin (vihr.) aloite, johon suhtaudutaan positiivisesti. Kaupunki tutkii mahdollisuutta, että ”Rakkauden metsästä” tehtäisiin hedelmäpuutarha Suurpeltoon. Vastausta täydennettiin siltä osin, että alueen toteutusta ja hoitoa ei ole vielä suunniteltu, vaan se tehdään vasta toteutusta valmisteltaessa. Näin ollen kaupungin rooli ja kustannukset eivät vielä ole tiedossa. Tämän vastauksen perusteella valmistelu kuitenkin etenee ja hyvä niin.

– Valtuustoaloite Siltakadun liikenteen sujuvoittamisesta Espoon keskuksessa (Kv-asia)

Hyväksyttiin perusteellinen vastaus. Keskustelu jatkuu valtuustossa.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Lopuksi virisi keskustelu eläkeläisten aterioiden korvaamisesta, kun valvottavaksi oli lisätty päivän aikana sosiaali- ja terveyslautakunnan 18.1. kokouksen pöytäkirja, jossa asiasta päätettiin. Ongelmalliseksi keskustelun teki se, että pöytäkirja ei vielä ollut netissä luettavissa, jolloin keskustelua jouduttiin käymään suullisten selvitysten perusteella. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Torkki esitti tällä perusteella otto-oikeuden päättämistä ja niin päätettiin.

Kyse on siis siitä, että kun ateriat tuottavasta Espoon Cateringista tehtiin kaupungin omistama yhtiö, kaupunki ei voi enää suoraan tukea palvelukeskuksissa tarjottavia eläkeläisten aterioita.

Espoo Cateringin ollessa liikelaitos, kaupunki tuki eläkeläisten aterioita vuosittain 200 000 eurolla sosiaali- ja terveystoimen budjetin kautta. Viime vuonna tuki oli 2,37 e/Kotilounas. Eläkeläinen itse maksoi Kotilounaasta 6,30 e (sama hinta kuin kaupungin henkilöstöllä). Kotilounas pitää sisällään pääruoan lisäkkeineen, salaatin, juomat, leivät, levitteen sekä jälkiruoan.

Kotilounaan hinta yksityiselle asiakkaalle on tänä vuonna 9,30 e. Saman summan maksavat myös eläkeläiset 1.3.2017 alkaen. Lisäksi tarjolla tulee olemaan edullisempia vaihtoehtoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta linjasi, että kaikkein vähävaraisimmille ja syrjäytymisvaarassa oleville myönnetään jatkossakin tukea, mutta sitä pitää erikseen hakea.

Eläkeläisille tulee olemaan tarjolla 1.3. alkaen edullisimpia vaihtoehtoja hintojen ollessa 4,50 – 9,30 €. Esimerkiksi keittolounas (sis. juomat, leipä, lisäkesalaatti) maksaa 7,10 €. Keittolounaan ilman lisäkesalaattia saa vastaavasti edullisemmin.

Tästä siis jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa. Tärkeä asia, johon toivottavasti löytyy hyvät ratkaisut. 9,30 e on aika kova hinta päivittäisestä lounaasta ihan tavallisellekin työssäkäyvälle ilman työnantajan subventoimia lounasseteleitä. Olen kysynyt, olisiko tuotantokustannuksia vielä mahdollista alentaa, hyvä tietysti, että on jo nyt eri hintaisia aterioita tarjolla. Espoo Catering yhtiönä lisää aterioiden hintoihin kateprosentin, jolla saavutetaan konsernin ja yhtiön hallituksen asettamat asettamat tavoitteet.