Tässä raportti tämän aamuisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Paljon käytiin keskustelua investointiohjelman riittävyydestä ja Tilapalveluiden toiminnan kehittämisestä, jotta sisäilmaongelmat ja kasvavan kaupungin tarpeet saadaan haltuun. Tästä raportoidaan tarkemmin kaupunginhallitukselle 27.3.

– Tilapalvelut-liikelaitos ennakkotilinpäätös 2016

Hyväksyttiin esityksen mukaan Särkijärven (kok) tekemällä ja kannattamallani lisäyksellä, että  tilinpäätökseen liitetään lista vuoden aikana valmistuneiden uudisrakennus- ja korjaushankkeiden loppukustannuksista ja kustannusarviosta.

Tämä lisää raportoinnin läpinäkyvyyttä ja helpottaa seurantaa.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2017

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen esityksen mukaan.

Nostin esiin talousarviopäätöksen koulukorjauksia koskevaan pöytäkirjamerkinnän, jossa todetaan:

”Kaupunginhallitukselle raportoidaan viimeistään maaliskuussa 2017 toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Esitys uudella koulurahastoihin perustuvalla mallilla rahoitettavista kouluista tehdään heti, kun se lainsäädännön muutoksista on tarkempaa tietoa.”

Kaupunginjohtaja kertoi, että raporttia koulukorjauksiin liittyvien toimenpiteiden etenemisestä tuodaan raportti kaupunginhallituksen 27.3. kokoukseen ja sen jälkeen asia tuodaan möys jaoston käsiteltäväksi.

Nostin esiin myös sen, että KulttuuriEspoo2030 linjaukset koskien kaupungin tiloja on syytä nostaa vahvemmin myös Tilapalveluiden tavoitteisiin ja mittareihin ja sain tälle ajatukselle myös tukea. Toimitusjohtaja Maija Lehtinen kertoi, että Tilapalveluiden ja kulttuuritoimen kesken on asiasta keskuteltu. Toivottavasti johtaa myös tuloksiin.

– Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 hyväksyminen

Tässä kohtaa käytiin keskustelua kunnossapidon rahojen riittävyydestä, liittyen osin myös edelliseen kohtaan. Tein seuraavan esityksen, jota Jukka Vilske (sd) kannatti ja joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Jaosto päättää, että toukokuun kokoukseen tuodaan päivitetty kunnossapidon vuosiohjelma, johon on sisällytetty suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 milj. euron käytöstä siten, mm.  Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen muuttunut tilanne on huomioitu.”

Tähän asiaan palataan varmasti myös kaupunginhallitukseen maaliskuussa saatavan raportin yhteydessä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

–        Espoon Asunnot Oy:n tilannekatsaus, toimitusjohtaja Seppo Kallio

Kuultiin tiivis selvitys Espoon Asuntojen tilanteesta ja asunto-ohjelman tavoitteiden toteutumisesta yhtiön osalta. Edelleen haastetta päätavoitteen kanssa, eli 300 asunnon vuosituotantotavoitteeseen ei ole päästy, puhumattakaan seuraaville vuosille asetetusta 400 asunnon tavoitteesta. Neljän viimevuoden aikana asuntoja on valmistunut keskimäärin 207/vuosi. Tämän vuoden osalta tavoite 373 ja ensi vuodelle 403. Suurin ongelma on rakennuskelpoisten tonttien saatavuus. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 5-6 kohteen käynnistämistä vuosittain.

–        Ajankohtaiset sisäilma-asiat, toimitusjohtaja Maija Lehtinen

Käytiin läpi sisäilmakohteiden tilanne, selostus kokonaisuudessaan löytyy täältä ja tulee myös pöytäkirjan liitteeksi.
Esillä olivat seuraavat kohteet:

– Aarnivalkean koulu
Varsinainen koulurakennus erittäin huonokuntoinen, vaatii peruskorjauksen, selvitetään purkumahdollisuus. Väistö jatkuu myös hiihtoloman jälkeen, Tapiolaan väistötiloihin on tarkoitus päästä takaisin ensi syksynä.

– Pohjois-Tapiolan koulu
Liittyy edelliseen, toimisi väistötilana Aarnivalkean koululle, jos lukio siirtyisi Otaniemeen. Aarnivalkean koulun oppilaiden vanhemmilla on ymmärrettävä huoli tilojen terveellisyydestä. Teetetään kuntotutkimus tai sisäilmatutkimus ja selvitetään oireilevien määrät.

– Jousenkaaren koulu
Kohde osoittautumassa huonokuntoisemmaksi kuin on arvioitu ja laajennusvaraus haastava sovittaa korjaukseen.  Tämä riski oli nähtävissä loppuvuodesta, kun tehtiin päätöksiä korjauksista. Tuolloin esitykseni kerralla tehtävästä kattavasta peruskorjauksesta ja purkumahdollisuuden selvittämisestä hävisi niukasti kaupunginhallituksessa. Pyysin että vanhemmille järjestetään infoa mahdollisimman pian.

– Haukilahden koulu
Oireilu hieman lisääntynyt, koulua tiedotettu tiiviisti korjausten etenemisestä, vanhemmille tulossa info huhtikuussa kun tiedetään korjauksista

– Rastaalan koulu
Teetetään sisäilmatutkimus, tulosten saaminen kestää 3-4 kk, sen jälkeen tarvittaessa perustetaan kohdekohtainen sisäilmaryhmä.

– Viherkallion koulu
Oireilu jatkunut joululomalla tehtyjen korjausten jälkeen, tuodaan tarvittaessa sisäilmapuhdistimet. Selvityksiä jatketaan.

– Karamzinin koulu
Korjaussuunnitelma valmistuu maaliskuussa, korjaukset tarkoitus aloittaa kesällä, mietitään sisäilmatutkimuksen tarvetta ja selvitetään sisäilmapuhdistimien tarve.

– Friisilän päiväkoti
Sisäilmahaitat johtuneet suurelta osin lmanvaihdon ongelmista. Rakennuksessa rakenteellisia riskikohteita. Suunnittelu edistyy, terveystarkastus pidetty 25.1.2017.

– Sepon koulu
Korjauksia tehty viime kesänä ja syksynä, sen jälkeen vielä korjattu ilmanvaihdon puutteita ja säätöjä.

Pyysin, että raporttiin lisättäisiin jatkossa kaikkien koulujen kohdalle tieto oireilevien määrästä.

– Tilapalveluiden selvitys investointiohjelman riittävyydestä sivistystoimen koulutilojen osalta

Tämä oli siis tarkennettu selvitys marraskuussa saatuun. Ja liittyy osaltaan myös kaupunginhallitukselle maaliskuussa tuotavaan raporttiin. Koska Karhusuon koulun tilanne aiheuttaa edelleen huolestuneisuutta vanhemmissa, tein esityksen lisääpäätökseksi Karhusuon osalta, jota varapj. Kirsi Åkerlund (kok) kannatti ja joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Jaosto päättää, että tarkennettu selvitys Karhusuon koulun 2. ja 3. vaiheen toteutuksesta tuodaan jaoston huhtikuun kokoukseen.”

Näin saadaan varmuus talousarvion hyväksymisen yhteydessä tehtyyn pöytäkirjamerkintään kirjatun aikataulun pitämisestä.

– Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman päivitys (KV-asia)

Esittelijä veti asian pois listalta. Nyt pitää varmistaa, että saadaan hanke etenemään seuraavassa kokouksessa. Tärkeää on saada myös käyttäjien näkemykset muutoksista ja niiden vaikutuksista. Päiväkotipaikoilla on kiire, mutta säästöjen nimissä ei pidä tehdä pitkällä tähtäimellä huonoja ratkaisuja.