Tässä maanantain kokouksen päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kokouksen jälkeen puitiin vielä tiivis parituntinen johtosääntömuutoksia kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien voimin yhteisessä iltakoulussa.

Uusi kuntalaki velvoittaa yhdistämään kaupungin johtosäännöt yhdeksi hallintosäännöksi. Samassa yhteydessä tehdään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti johtosääntöjen kokonaistarkastelu. Tämä byrokratian kukkanen tarkoittaa, että nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka tai mikä toimielin Espoossa mistäkin asiasta päättää. Asia tulee päätettäväksi valtuustoon kevään aikana.

Tässä kokousasiat:

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:n (tuleva Espoon Jääurheilun Tuki ry:n) Matinkylän jääurheilukeskuksen rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia) (Pöydälle 30.1.2017)

Espoon Kiekkoilun Tuen ja liikuntatoimen edustajat kertoivat kokouksessa vielä tarkemmin mistä on kyse. Jääurheiluhallin rakennuttavan Espoon Kiekkoilun Tuen (maaliskuun alussa Jääurheilun tuen) toiminnan piiirissä on  4000 luistelua harrastavaa lasta ja nuorta. Ja kyseessä siis voittoa tavoittelematon yhdistys.

Tarkoitus siis on, että kaupunki vuokraisi jatkossa kahta neljästä rakennettavasta kaukalosta ja tarjoaisi jääaikaa seuroille tuettuun hintaan (nyt 10 e/tunti). Jos subventiota jatketaan samalla hinnalla, olisi kustannusvaikutus kaupungille noin 600 000 euroa vuodessa. Tästä päätetään kuitenkin vuosittain talousarvion yhteydessä. Kahden kaukalon vuokrauksella korvataan Käyttökiellossa olevat jäähallit.

Viime kokouksessa Byman teki Lahtisen kannattamana lisäysesityksen: Kaupungin osallistuminen hankkeeseen ostopalvelusopimuksia tekemällä tulee selvittää erillisenä asiana ja niin, että siitä tehdään avoin ja läpinäkyvä riskikartoitus ja kilpailuanalyysi.

Bymanin (sit.) edellisessä kokouksessa tekemä lisäysesitys (”Kaupungin osallistuminen hankkeeseen ostopalvelusopimuksia tekemällä tulee selvittää erillisenä asiana ja niin, että siitä tehdään avoin ja läpinäkyvä riskikartoitus ja kilpailuanalyysi.”) pysyi voimassa ja siitä äänestettiin. Esitys hävisi äänin 12-2, 2 tyhjää vain perussuomalaisten kannattaessa. Äänestimme tyhjää, koska asia ei varsinaisesti kuulunut tämän takauspäätöksen yhteyteen.
Espoon Kiekkoilun Tuki on ollut Espoolle hyvä kumppani jäähallien rakentamisessa, joten pidän hanketta perusteltuna tilanteessa, jossa kaupungin omat rahat eivät riitä jäähallien rakentamiseen.

– Valtuustokauden 2013 – 2017 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päättyminen ja valtuustokauden 2017 – 2021 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien aiheet (Kv-asia)

Ohjelmien aiheet hyväksyttiin yksimielisesti kiitosten kera, mutta englanninkieliset käännettiin esityksestämme suomeksi:

Osallistuva Espoo (jatkuu tältä kaudelta, asukkaiden osallistuminen ja demokratian parantaminen)
Innostava ja elinvoimainen Espoo (kasvupalveluagenda: innovatiivisuus, yrittäjyys, kilpailukyky, työllisyys)
Kestävä Espoo (jatkuu tältä kaudelta, kokonaisvaltainen ote kestäävn kehityksen edistämisessä tuonut tuloksia)
Hyvinvointi ja terveys (2- vuotinen, valmistaudutaan sote-uudistukseen)

Teemat ovat paljolti sen mukaiset, mitä vihreät ovat valmisteluvaiheessa ehdottaneet. Aihepiirit ovat laajoja ja siksi on tärkeää, että ohjelmatyö nivotaan vielä nykyistä paremmin linjaorganisaation toimintaan ja päätöksentekoon.

Ville Lehtola esitti, että kestävä kehitys ja elinvoima -teemat olisi käännetty englanniksi, mutta esitys kannattamattomana raukesi. Käännöksiä on hyvä miettäi sen jälkeen kun uusi valtuusto on aiheet hyväksynyt.

– Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto (Kv-asia)

Todettiin ennakkoitua positiivisempi tulos ja merkittiin tiedoksi.

– Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupungin omassa toiminnassa (Kv-asia)

Bymanin (sit) ja 13 muun kysymys johon ei vielä ollut vielä vastausta.

– Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleihin

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Espoon erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden 2017 kuntavaaleissa

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lausunnon antaminen Espoon käräjäoikeudelle lautamiesten lukumäärästä

Lautamiesten määrä vähenee tarvetta vastaavasti. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Palvelukeskusten eläkeläisaterioiden subventio 1.3.2017 alkaen

Kaupunginhallitus käytti asiaan otto-oikeutta viime kokouksessa, koska oli epäselvyyttä lautakunnan päätöksestä. Asia tuotiin kaupunginhallitukselle päätettäväksi lautakunnan esittäämssä muodossa, eli siten, että 2,50 euron subventio kohdistetaan jatkossa vähävaraisille ja rintamaveteraaneille tai kun on riskiä aliravitsemusriskiä aliravitsemukseen tai muita perusteita (esim. syrjäytymisriski).

Särkijärvi (kok.) esitti Huhdan (ps) kannattamana, että asia olisi palautettu lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kenenkään ei tarvitse osoittaa pienituloisuuttaan aterioinnin yhteydessä. Kokouksessa ei käynyt ilmi, mikä tämä vaihtoehto olisi, kun lainmukaan subventiolle pitää olla sosiaaliset perusteet. Palautusesitys hävisi äänin 12-3 perussuomalaisten kannattaessa.

Lautakunnan päätös jäi siis voimaan. Asiasta on käyty neuvotteluja Espoo Cateringin suuntaan ja
eläkeläisille tulee olemaan tarjolla myös edullisimpia vaihtoehtoja hintojen ollessa 4,50 – 9,30 e. Tällä hetkellä palvelukeskuksissa aterioi 250-300 henkilöä viikottain.

– Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Hyväksyttiin maksut esityksen mukaan. Nämä koskevat kaupungin omien päiväkotien hoitomaksuja.

Ilmaisin huolemme siitä, miten yksityisen päivähoidon lisääminen vaikuttaa päivähoitomaksuihin. Toimialajohtaja Pitkälä vastasi, että yksityisellä puolella maksut ovat korkeammat. Espoon linja on ollut, että päivähoitopaikkojen vajetta paikataan lisäämällä yksityistä palvelutuotantoa. Pitkän päälle tämä on ongelma, jos ei edullisempaa julkista ole järkevällä etäisyydellä tarjolla vaihtoehtona, jos ei perheen maksukyky riitä kalliimpaan. Tätäkin on tarpeen seurata.

– Valtuustoaloite opiskelija-asumisen tuotanto-ohjelmasta (Kv-asia)

Vastaus hyväksyttiin esityksen mukaan, keskustelu käydään sitten valtuustossa.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavan hyväksymistä koskevista valituksista

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tringan  (Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys) valituksessa on tiukkaa asiaa Suomenojan lintukosteikon suojelustatuksesta ja sen riittäämttömästä huomioimisesta. Saa nähdä, miten oikeus asian ratkaisee.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka on tehty yleisten rakennusten tontin vuokraamisesta Pelastakaa Lapset ry:lle

Hyväksyttiin esityksen mukaan aiempien linjojen mukaisesti.

– Esitys valtioneuvostolle Länsi-Uudenmaan alueen pelastustoimen säilyttämisestä alueen pelastustoimen tehtävänä ja alueen kuntien järjestämisvastuun piirissä sekä kiireellisen ensihoidon tuottamisesta

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Eli lähdetään siitä, että nykymallilla pitäisi jatkaa eikä siirtää pelastustoimea maakunnan vastuulle.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Teemu Lahtinen (ps) Seppo Huhdan (ps) kannattamana esitti otto-oikeuden käyttämistä perusturvajohtajan päätökseen:

”Vailla huoltajaa Suomeen tulleiden, oleskeluluvan saaneiden ala-ikäisille osoitettujen kuntapaikkojen lisääminen vastaamaan perustettujen asumisyksiköiden paikkamäärää”.

Asiasta on linjattu sosiaali- ja terveyslautakunnassa (paikkoja tarjotaan) ja tässä tuota päätöstä tarkistettiin. Asia on tärkeä ja Espoolla jos jollain on mahdollisuus antaa näiden nuorten juurtua ja löytää paikkansa täältä. Esitys hävisi äänin 13-2.

– Suurpellon jätehuolto Oy:n osakkeiden merkintä

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.