Espoossa on harjoiteltu poikkihallinnollista ohjelmatyötä kuluneen valtuustokauden ajan. Tänään käytiin valtuustossa rakentava evästyskeskustelu ohjelmatyön jatkosta tulevalla valtuustokaudella ja hyväksyttiin seuraavan kauden aiheet:

– Osallistuva Espoo
– Innostava elinvoimainen Espoo
– Kestävä Espoo
– Hyvinvointi ja terveys

Ohjelmatyön arvo on siinä, että kaupungin keskeisiin haasteisiin etsitään ratkaisuja yli toimialarajojen. Ja että työtä tehdään luottamushenkilöiden ja virkamiesten kesken yhdessä. Kuitenkin olennaista on, että ohjelmat eivät ala elää omaa elämäänsä, vaan ne kytketään vahvasti kaupungin linjaorganisaatioon.

Alla oma puheenvuoroni.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Poikkihallinnollinen ohjelmatyö on osoittautunut hyväksi tavaksi kehittää kaupungin toimintaa. Paljon on kuitenkin parannettavaa, jotta saadaan sen vaikuttavuus uudelle tasolle.

Poikkihallinnollinen toimintatapa on juurrutettava koko linjaorganisaatioon. Ohjelmilla ei ole omaa päätösvaltaa, joten tuloksia syntyy vasta, kun niiden tuotokset muuttuvat toimenpiteiksi tuloskortteihin ja niille osoitetaan vastuuhenkilöt.

Seuraavan kauden ohjelmilla tartutaan tulevaisuuden keskeisiin haasteisiin. Vihreiden ryhmä pitää esitettyä kokonaisuutta hyvänä.

Uudet ohjelma-aiheet ”Innostava elinvoimainen Espoo” sekä ”Hyvinvointi ja terveys” ovat tärkeitä työkaluja, kun valmistaudumme sote- ja maakuntauudistukseen:

Kasvupalveluiden pääkaupunkiseudun erillisratkaisu tarkoittaa toteutuessaan, että työllisyys-, maahanmuutto- ja elinvoimapalvelut hoidetaan jatkossa erillisessä kuntayhtymässä, kuten joukkoliikenne HSL:ssä.

Meidän on linjattava selkeät tavoitteet ja keinot työllisyyden ja elinvoiman lisäämiseksi. Tarvitsemme Espoolle elinkeino- ja työllisyysohjelman, jossa määritellään kaupungin eri toimialoille sitovat toimenpiteet työllisyyden edistämiseksi. Tällaisen ohjelman valmistelu sopii ohjelmaryhmän tehtäväksi.

Sote-uudistuksesta huolimatta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuntien vastuulle. Sen johtamiseen tarvitaan poikkihallinnollista otetta, joten ohjelmatyötä kannattaa siinä hyödyntää. On kuitenkin tärkeää, että linkki linjaorganisaatioon pysyy tiiviinä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kahden jatkavan ohjelman osalta voidaan todeta, että jatkolle on todella tarvetta:

Espoosta ei vielä tullut Suomen toimivinta demokratiaa, mutta tavoite ei voi olla vähäisempi ensi kaudella.

Kestävän kehitys -ohjelma on nostanut kestävän kehityksen vahvasti agendalle. Seuraavaksi tarvitaan enemmän konkreettisia tuloksia. Hyväksyimme valtuustossa kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman, mutta Hiilivapaa Espoo on vielä kaukainen tavoite.

Hyvät valtuutetut,

Ohjelmatyön vaikuttavuus on kiinni siitä, miten valittu luottamushenkilöiden ja virkamiesten joukko pystyy yhdessä asioita edistämään. Kaikille ohjelmille on osoitettava työhön riittävät toimintaedellytykset ja resurssit.

Jotta yhteys linjaorganisaatioon toimii, vihreät pitää tärkeänä, että lautakuntien puheenjohtajat otetaan ohjelmatyöhön mukaan. Myös varajäsenten nimeäminen luottamushenkilöjäsenille on tärkeä parannus.

Koska haasteet ovat suuret, toivotan uudelle valtuustolle menestystä tulokselliseen ohjelmatyöhön.