Finnoonpuron varressa Espoon ympäristöyhdistyksen retkellä 4.3.2017

Tänään oli hyvä päivä tutustua Keskuspuistoon ja sen uhkiin, kun Espoon ympäristöyhdistys järjesti retkiä ja paneelikeskustelun osana Keskuspuisto-kampanjaansa. Espyy kampanjoi kuntavaalien alla isosti Espoon keskuspuiston puolesta ja hyvä niin! On tärkeää, että mahdollisimman moni ehdokkaista ja tulevista valtuutetuista sitoutuu Keskuspuiston puolustamiseen.

Kampanjan pääviestit on hyvin kiteytetty sloganeihin: ”Keskuspuisto on Espoon sydän” ja ”Espoon keskuspuisto ei ole rakentamisen raakamaata”.

Espoon keskuspuisto on helposti tavoitettava ja tärkeä ulkoilu- ja virkistyskohde tuhansille espoolaisille ja sen merkitys tulee vain korostumaan asukasmäärän kasvaessa. Tarvitaan paljon työtä, jotta keskuspuisto säilyy metsäisenä henkireikänä myös tuleville espoolaisille.

Keskuspuiston reunoja uhkaa nakertaminen pala palalta kaavoituksella. Keskuspuiston rajat on vahvistettava metsäalueen nykylaajuudessa ja nakertaminen lopetettava.

Espoonväylän suunniteltu linjaus katkaisisi maakunnallisen ekologisen viheryhteyden ja tuhoaisi arvokkaita luontokohteita. Esimerkiksi Finnoonpuron luonnontilainen purolaakso on uhattuna.  En kannata Espoonväylän linjaamista puiston halki. Parempi vaihtoehto olisi nykyisen Finnontien parantaminen ja pidemmällä aikavaälillä pikaratikkayhteys Finnoolta Espoon keskukseen.

Espoon keskuspuistoa ei pidä nykyistä enempää pirstoa leveillä ulkoiluväylillä. Reittien toteuttamisessa on käytettävä harkintaa ja ne on toteutettava polkumaisina, jotta metsän lumo ja erämainen tunnelma säilyy.

Keskuspuisto on pääosin virkistysaluetta ja vain pieni osa siitä on suojeltu, vaikka alueella on myös merkittäviä luontoarvoja. Espoon keskuspuistoon tarvitaan lisää suojelualueita. Risto Nevanlinnan (vihr.) aloitteesta valtuusto päätti juuri kahden uuden luonnonsuojelualueen perustamisesta. Suojelualueiden lisäämisen lisäksi virkistysmetsien on annettava kehittyä luonnontilaisiksi ilman hoitotoimia.

Kaikkien puolueiden edustajat näyttivät vihreää valoa Keskuspuiston säilyttämiselle Espoon ympäristöyhdistyksen kuntavaalipaneelissa 4.3.2017 Entressen kirjastossa.

Kaikkien puolueiden edustajat paneelissa olivat vahvasti Keskuspuiston puolella. Toivottavasti edustavat puolueidensa kantaa ja se kanta pysyy myös vaalien jälkeen.

Itse olen tehnyt töitä Keskuspuiston puolesta viimeiset kahdeksan vuotta ensin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana ja nyt kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana. Sitä työtä haluan jatkaa ja siihen tarvitsen myös sinun tukesi. Yhdessä suojelemme Espoon keskuspuiston – päätös on sinun!