Tässä viime maanantain tila- ja asuntojaoston päätökset. Eniten keskustelutti Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelma, josta neuvola oli pudotettu pois. Hankkeen supistaminen säästöjen takia arvelutti, mutta koska päiväkodille on suuri tarve, hyväksyimme asian evästyksin eteenpäin. Esitystlista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Kh-Kv-asia)

Ihmeteltiin ja harmiteltiin surkeaa tilannetta, että korjaukset kestävät näillä näkymin kevääseen 2019. Ja edellytettiin vakavia neuvotteluja museoviranomaisten kanssa, että halliin saadaan toteuttaa kestäviä ratkaisuja (teräsallas, lasiset väliseinät) suojelustatuksesta huolimatta. Riskirakenteet pitää pystyä välttämään. Korjaukset ovat niin laajat, että hanke pitää sovittaa investointiohjelmaan. Päätökset tehdään siltä osin myöhemmin.

– Valtuustokysymys koulujen siivoukseen liittyvien ostopalvelujen ongelmista (Kh-Kv-asia)

Meidän Jyrki Myllärniemi nosti esiin sen, että myös pienillä yrityksillä pitää olla mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Tästä käydään varmasti keskustelua valtuustossa.

– Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman päivitys (Kh-Kv-asia)

Tämän asian esittelijä siis veti edellisessä kokouksessa pois listalta. Nyt oli saatu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kriittinen lausunto, mutta sitä ei oltu juurikaan huomioitu.

Nostin kokouksessa esiin huolen, että koska käyttäjän näkökulman huomioiminen on esitetty ehdollisena, on riski, että kustannussäästöt ja urakkamuoto (KVR) johtavat lopputulokseen, ettei tiloista tule käyttäjän kannalta toimivat. Tämä puolestaan voi pahimmillaan lisätä käytön aikaisia kustannuksia.

Virkamiehet vakuuttivat, että käyttäjän näkökulmat huomioidaan ja käyttäjää kuullaan, mutta pitivät aivan olennaisena, että suunnittelulle jätetään vapauksia, jotta kustannusten alentaminen onnistuu. Kepelin päiväkoti on toteutettu KVR-urakkana, täytyy kysellä kokemuksia siitä ennen kaupungihallituksen ja valtuuston käsittelyä.

Koska palautukselle ei ollut kannatusta, enkä itsekään lopulta pitänyt sitä järkevänä hankkeen aikataulun kiirreellisyyden takia (pitäisi olla valmista vuodenvaihteessa 2018/2019) muotoilin huoleni lopulta jatkovalmistelua evästäväksi lisäykseksi, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Jaosto kehottaa Tilapalveluita jatkamaan valmistelua hyvässä yhteistyössä käyttäjän kanssa siten, että varmistetaan toimivien ja tarkoituksen mukaisten päiväkotitilojen syntyminen kustannustehokkaasti Espoon päiväkotien suunnitteluohjeiden mukaisesti.”

Neuvolan poistamista perusteltiin edelleen sillä, että nykyisissä neuvolatiloissa on useita vuosia jatkuvat vuokrasopimukset ja kun sote-uudistuksen ratkaisut selkiävät, voidaan neuvolatilat toteuttaa myöhemmin. Tätä en lähtenyt tässä vaiheessa enää kiistämään.

– Asunto-ohjelman seuranta ja päivitys

Käytiin evästyskeskustelu asunto-ohjelman päivityksen pohjaksi. Päivitys tapahtuu siten, että uusi tila- ja asuntojaosto ja valtuusto pääsevät käsittelemään uutta ohjelmaa syksyllä.

Lähiöiden kehittäminen ja täydennysrakentaminen on selkeästi yksi asia, johon pitää saada vauhtia. Nykyiset toimet eivät riitä. Myös ryhmärakennuttaminen on asia, jota nostettiin jo viime ohjelmaan, mutta mitään merkittäviä kohteita ei ole lähtenyt liikkeelle. Nostin esiin asuinalueiden tasapuolisen kehittämisen, tästä meidän Henna Partanen teki viime valtuuston kokouksessa myös valtuustoaloitteen. Korostin myös konkreettisten mitattavien tavoitteiden tarvetta.

Jonna Löflundin (ps) esityksestä hyväksyttiin päivityksen lähtökohtiin lisättäväksi uudet asuntokonseptit ja osaomistusasunnot.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

Allekirjoitettiin tilinpäätös.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin selostus ajankohtaisista sisäilmakohteista. Tässä tiivistys listalla olevien kohteiden tilanteesta:

Tässä tiivistettynä listalla olevien kohteiden tilanne:

Aarnivalkean koulu
– väistöä Pohjois-Tapiolan lukioon valmistellaan (lukio siirtyy Otaniemeen)
– koulu erittäin huonokuntoinen, vaatii peruskorjauksen, selvitetään purkumahdollisuus

Jousenkaaren koulu
– korjaustarpeet niin mittavat, että korjaaminen kannattaa tehdä vasta peruskorjaus- ja laajennushankkeen yhteydessä
– purku- ja uudishanke myös vaihtoehtona
– väistötilat lähialueelta hankinnassa, uusi valmistuu investointiohjelman mukaisesti 2024 kesällä (tätä on kyllä mielestäni harkittava uudelleen, nyt kun on tiedossa, ettei osakorjausta kannata tehdä)
– neuvottelut korvaavista tiloista käynnissä, tiedotetaan heti kun on uutta kerrottavaa
– Rehtorintien väistö päättyy viimeistään toukokuussa 2018

Pohjois-Tapiolan koulu
– teetetään kuntotutkimus ja sisäilmatutkimus
– selvitetty oireilevien määrät (arviolta alle 10 opiskelijaa), sivistystoimen henkilökunnan osalta viisi, sovittu tarkasta seurannasta
– varmistetaan kohteen turvallisuus ja terveellisyys kaikilla mahdollisilla tavoilla ennen Aarnivalkean väistöä

Haukilahden koulu
– oireilu lisääntynyt: koko henkilökunnasta 29/43, oppilaista 102/300
– ympäristöterveyden tarkastus tilojen turvallisuudesta tehdään 10.3.
– vanhemmille tiedotustilaisuus kun tarvittavat toimenpiteet selvillä
– väistötiloja selvitellään

Rastaalan koulu
– tehty ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöitä, kellarien ilmanvaihtokanaviston muutostyöt suunnittelussa, viemäriverkostolle tehty merkkisavulla tiiveyskoe
– sisäilmatutkimukset tehdään kevään 2017 aikana, vasta sen jälkeen tarvittaessa kootaan kohdekohtainen sisäilmaryhmä

Viherkallion koulu
– ilmoitus kahden luokan oireilusta tammikuun alussa, sisäilmapuhdistimet toimitettu

Karamzinin koulu
– ympäristöterveyden tarkastus tehty 17.9.2015
– rakennus- ja kosteustekninen kuntotutkimus valmistunut 15.1.2017, korjaussuunnittelu ja korjausten aikataulutus kevään aikana
– korjausten aikaiset väistötilat Järvenperän koulun siirtokelpoiset tilat (Aarnivalkean koulu näissä kesään asti) ja mahdollisesti lähellä olevat 13.4. valmistuvat nuorisotilat
– selvitetään ilmanpuhdistimien tarvetta

Perkkaanpuiston koulu
– korjaustyöt aloitettu: ilmanvaihto, viemäritöitä, seinärakenteiden korjauksia ym.

Friisilän päiväkoti
– sisäilmahaitat johtuneet suureksi osaksi ilmanvaihdon epätasapainoisuudesta
– rakennuksessa rakenteellisia riskikohteita, kosteus- ja mikrobivaurioita todettiin osassa ulko- ja väliseinien alaosia, kosteusvaurioita lattiassa
– ympäristöterveys tehnyt tarkastuksen 14.2.3017 ja suosittanut väistöä
– väistötilavaihtoehtona Rehtorintie

Meritorin koulu
– menossa sisäilmatutkimukset, valmistunevat maaliskuussa, koululle luvattu tietoja mahdollisesti huhtikuussa
– yksi oireileva opettaja ja kolme psykologia vaihtanut työpaikkaa, oppilaista oireilee 10
– tarvittavat korjaukset ja suunnitelmat tehdään sisäilmatutkimusten valmistumisen jälkeen

Ja vielä koottuna käynnissä olevat sisäilmatutkimukset ja kuntotutkimukset:

Käynnissä sisäilmatutkimus:
– Karamzinin koulu, täydentävät sisäilmanäytteet
– Meritorin koulu
– Vanttilan päiväkoti

Alkamassa sisäilmatutkimus
– Rastaalan koulun alatalo

Menossa kuntotutkimus
– Pohjois-Tapiolan koulu (selvitys väistöä varten)
– Aarnivalkean koulu
– Jousenkaaren koulu
– Tuomarilan koulu

Virkamiehet kertoivat lisäksi, että tekeillä on 84 kohteen historiaselvitys, jonka kanssa lähtevät museon kanssa neuvottelemaan siitä, mitkä kohteet on säilytettävä ja mitkä voi purkaa. Toivottavasti tätä kautta saadaan tolkkua siihen, että huonokuntoisia kouluja ja päiväkoteja voidaan purkaa. Toki pidän tärkeänä, että kaupunkirakenteessa on myös kerroksellisuutta, eli kyllä säilytettäviäkin pitää olla.

– Hankeselvitys, Tuomarilan koulu, peruskorjaus ja laajennus, toimitusjohtaja Maija Lehtinen
Kuultiin nopea selostus, asia on tulossa valtuustoon elokuussa. Tämä edellyttää kaavamuutoksen, eli asukkaat pääsevät vaikuttamaan sitä kautta.

– Hankeselvitys, Laajalahden koulu, peruskorjaus, toimitusjohtaja Maija Lehtinen
Tästä samoin kuultiin nopea selostus. Koulun 50-luvun osa on säilytettävä, 80-luvulla tehty laajennus tarkoitus purkaa. Kirjaston siirtämistä koulun tiloihin on pohdittu, tätä asukkaat vastustavat. Tavoitteena on irrottaa opettaja-asuntolan tontti koulutontista. Ehdotetaan Veljeskulman taloa, jossa nykyinen kirjasto sijaitsee, purettavaksi. Tätäkin asukkaat vastustavat. Hoputin kaavamuutoksen saamista vireille, jotta asukkaat pääsevät vaikuttamaan.