Takana on pyöräilytalvi vaihtelevine keleineen ja kohta päästään vaihtamaan nastat kesärenkaisiin. Talvipyöräilyn suosion kasvu näkyy espoolaisilla pyöräteillä. Talvikunnossapidossa riittää kuitenkin vielä paljon parannettavaa, jotta pyöräily olisi turvallista ja sujuvaa ympäri vuoden.

Yksi valtuuston hyväksymän ilmasto-ohjelman tavoitteista on kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta ja tehdä pyöräilystä houkutteleva vaihtoehto henkilöautoilulle. Espoon pyöräilyn edistämisohjelman mukaan pyöräilyn pääreittien tulee olla käytettävissä työmatkaliikenteen tarpeisiin ympäri vuoden.

Jätin tänään teknisen lautakunnan varajäsenen Lari Karreisen kanssa valmistelemamme raha-asiain aloitteen pyöräilyn laatureittien talvikunnossapidon parantamiseksi. Talvipyöräilyn edistäminen edellyttää panostuksia pyöräilyolosuhteiden parantamiseen.

Nykyiset talvikunnossapidon käytännöt Espoossa eivät ole riittäviä takaamaan pyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta ympäri vuoden. Suola-harjaus -tekniikka on todettu tehokkaaksi tavaksi puhdistaa tien pinta kunnolla lumesta ja välttää sepelin käyttö.

“Espoossa Olarinkadun ylläpitokokeilu oli hyvä alku. Helsinki päätti laajentaa tehostettua pyöräteiden talvikunnossapitoa, harjausta ja suolausta kahdelle reitille yhteensä noin 10 kilometrin pituudelta talveksi 2016-2017 ja on seuraavina vuosina kasvattamassa paremman talvikunnossapidon reitistöä. Espoossa kannattaa ottaa tästä mallia”, painottaa Lari Karreinen.

Raha-asiain aloitteessamme esitetään, että kaupunkitekniikan keskus selvittää laatureittien talvikunnossapidon eri vaihtoehdot ja niiden kustannukset, priorisoi tärkeimmät talvipyöräilyyn käytettävät reitit ja tekee tarvittavat määrärahalisäykset kunnostustoimiin vuosille vuosille 2017-2020.

Helsingin polkupyöräilijät on laatinut kuntavaaliteesit myös Espooseen ja allekirjoitamme Larin kanssa ne kaikki. Yksi teeseistä on pyöräteiden talvikunnossapidon parantaminen.

Toivottavasti jo ensi talvena hyvin kunnostetut pyöräreitit mahdollistavat turvallisen talvipyöräilyn useammalle espoolaiselle!

*   *   *

Raha-asiain aloite pyöräilyn laatureittien talvikunnossapidon parantamiseksi

Espoon pyöräilyn edistämisohjelman mukaan Laatureittien tulee olla käytettävissä työmatkaliikenteen tarpeisiin ympäri vuoden. Ohjelmassa on kaksi toimenpidettä pyöräilyn laatureittien parantamiseksi:

11 Parannetaan laatureittien kunnossapitoa (2014 alkaen)
15 Parannetaan pyöräteiden kunnossapitoa (2017-2020)

Espoossa Olarinkadun ylläpitokokeilu oli hyvä alku. Helsinki päätti laajentaa tehostettua pyöräteiden talvikunnossapitoa, harjausta ja suolausta kahdelle reitille yhteensä noin 10 kilometrin pituudelta talveksi 2016-2017. Helsinki on seuraavina vuosina kasvattamassa tätä paremman talvikunnossapidon reitistöä.

Harjasuolaus on pyöräilyn edelläkävijämaissa yleisesti käytetty talvihoidon menetelmä. Esimerkiksi Tukholmassa on siirrytty viime vuosien aikana harjasuolaukseen, ja kaupunki laajentaa harjasuolattua verkostoa vuosittain. Harjauksen ja suolauksen etuna on, ettei sepeli puhko renkaita.

Vantaa on siirtynyt käyttämään vähemmän terävää sepeliä vähentääkseen rengasrikkoja. (Vantaa välttää ”tappajasepeliä” – kaduille sirotellaan 15 000 tonnia hiekoitussoraa talven aikana, Vantaan Sanomat 28.12.2016)

Talvikunnossapidon parantamiseen on eri vaihtoehtoja. Tärkeimpien olemassa olevien yhteyksien laatutaso pitäisi yhdenmukaistaa, jotta reitin taso säilyisi koko matkan. Tällä hetkellä esimerkiksi kehä I:n varren reitillä on sekä A-luokan ja B-luokan talvikunossapitoa perättäisillä osuuksilla.

Esitän raha-asianaloitteena, että

  • Espoon pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteiden mukaisesti selvitetään laatureittien talvikunnossapidon eri vaihtoehdot (harjaus ja suolaus, tehostettu auraus) ja niiden kustannukset sekä talvikunnossapidon priorosoitavat sisäiset ja seudulliset reitit.
  • Selvityksen pohjalta vuoden 2018 talousarvioon tehdään tarvittavat määrärahalisäykset toteutuksen vaiheistuksesta vuosille 2017-2020.

Espoossa 20.3.2017

Tiina Elo

Taustaa:

http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2016/kokeilu_2015_2016_loppuraportti.pdf

http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/467780-vantaa-valttaa-tappajasepelia-kaduille-sirotellaan-15-000-tonnia-hiekoitussoraa