Valtuusto keskusteli tänään pari tuntia sote-uudistuksen valinnanvapauslainsäädännöstä ja hyväksyi sen päätteeksi pääosin yksimielisesti varsin kriittisen lausunnon.

Uudistusta tarvitaan, muttei hinnalla millä hyvällä. Pienempi määrä maakuntia, vaiheittainen eteneminen ja hallittu siirtymä valinnanvapauteen olisi hallituksen esityksiä kestävämpi tie. Valinnanvapauden toimeenpanolle on varattava riittävä siirtymäaika. Ei voi olla niin, että samana päivänä, kun maakunnat aloittavat toimintansa, sote-palvelut avattaisiin markkinoille.

Alla puheenvuoroni kokonaisuudessaan.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

On vaikea ymmärtää tapaa, jolla maan hallitus vie sote-uudistusta ja valinnanvapauslainsäädäntöä eteenpäin. Koko uudistus lähti väärille raiteille siinä kohtaa, kun Keskusta sai vaatimansa 18 maakuntaa ja Kokoomus valinnanvapauden.

On huolestuttavaa, että maan hallitus tuntuu viis veisaavan asiantuntijoiden arvioista koskien uudistuksen nopeutta ja riskejä. Alkuperäiset tavoitteet asukkaiden terveyserojen kaventamisesta ja palvelujen integraatiosta näyttävät unohtuneet.

Valinnanvapausmallin seurauksena julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut eriytyisivät useaksi järjestelmäksi, vaikka niiden yhtenäistäminen oli uudistuksen keskeinen tavoite.

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito olisivat edelleen erillään niin rahoituksen, johtamisen kuin potilaankin näkökulmasta.

Arvoisa puheenjohtaja,

Espoon lausunto on varsin kriittinen ja hyvä niin. Kaupunginhallitus terävöitti esityksestäni demokratiakohtaa, koska demokratia ei esitetyssä mallissa tule toteutumaan.

Maakunnan päättäjien mahdollisuudet ohjata sote-palveluiden kokonaisuutta jäävät varsin vähäisiksi, mikä tulee tekemään maakuntavaltuutetun tehtävästä epäkiitollisen.

Maakunta on tiukassa valtion ohjauksessa ilman omaa verotusoikeutta. Palvelutuotantoon liittyvät päätökset puolestaan tehdään operatiivisen johdon toimesta maakunnan liikelaitoksessa sekä yhtiöissä – demokraattisen päätöksenteon ulottumattomissa.

Hyvät valtuutetut,

Espoolaisena päättäjänä olen huolissani siitä, että koko sote-palveluiden järjestämisen mullistavaa uudistusta pusketaan eteenpäin kiireellä ja riskeistä piittaamatta. Kuntaliitto on todennut lausunnossaan, että aikataulu ei ole valinnanvapauden osalta edes mahdollinen. Jo pelkästään tietojärjestelmämuutosten toimeenpano ja käyttöönotot edellyttävät aiempien kokemusten perusteella 3-5 vuoden siirtymäaikaa.

Tuurasin viime viikolla Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen neuvottelukunnassa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa. Kokouksessa kävi ilmi, että Uudellamaalla uudistusta ei pystytä viemään läpi maan hallituksen asettamassa  aikataulussa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Pienempi määrä maakuntia, vaiheittainen eteneminen ja hallittu siirtymä valinnanvapauteen olisi kestävämpi tie. Valinnanvapauden toimeenpanolle on varattava riittävä siirtymäaika. Ei voi olla niin, että samana päivänä, kun maakunnat aloittavat toimintansa, sote-palvelut avattaisiin markkinoille.