Tänään kaupunginhallitus oli varsin yksimielinen päätöksissään. Tärkeimpänä asiana itselleni oli raportti koulukorjauksiin liittyvistä toimenpiteisät ja niiden vaikutuksista. Raportti saatiin, koska sitä edellytettiin maaliskuun loppuun mennessä talousarvioon liittyvässä pöytäkirjamerkinnässä.

Asia ei ollut esityslistalla, mutta pyyynnöstäni kaupunginhallituksen pj. Markus Torkki otti sen selostuksena käsittelyyn. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2016 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (Kv-asia)

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös. Vaikka vuosikate ylitti satunnaisten erien (mm. valtion takautuvasti tilittämät verotulot, HUSin ylilaskutus) talousarviossa oletetun 80 miljoonalla eurolla ja tulos oli 60 miljoonaa plussalla, otti kaupunki lisävelkaa yli 210 miljoonaa euroa.

– Vuoden 2017 valtionosuuspäätökset

Todettiin tilanne: Vuoden 2017 valtionosuudet ovat yhteensä 35,1 me, joka on 3,1 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

– Vuoden 2017 helmikuun kuukausiraportti

Kysyin kilpailukykysopimuksen nettovaikutuksista kaupungille. Se on noin -10 me. Näinkin siis valtion päätökset vaikuttavat negatiivisesti kaupungin talouteen.

Arvion mukaan Tilapalvelujen investointien ennustetaan toteutuvan 7 me alle talousarvion. Kysyin mitä investointeja tämä koskee ja vastaus oli:

– Matinkylän terveysaseman peruskorjaus, odottaa sote-lautakunnan kantaa
– Haukilahden päiväkoti, 5 kk myöhässä, purkaminen viivästynyt
– Kirkkojärven päiväkoti (osa kuluista toteutui jo viime vuonna)

– Espoon kaupungin tilivelvollisten määrittely

Päätettiin esityksen mukaan.

– Poisto-ohjeen tarkistaminen alkaen 1.5.2017

Päätettiin esityksen mukaan.

– Henkilöstökertomus vuodelta 2016

Kuultiin henkilöstöjohtajan esittely. Henkilöstökertomus kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Kysyin rekrytointiongelmista ja mitä niiden eteen on tehty. Keinoiksi listattiin:
– systemaattinen oppilaitosyhteistyö + harjoittelut
– kesätyöntekijöiden määrän kasvattaminen
– oppisopimusten hyödynätminen
– yhteistyö työhallinnon kanssa
– tehtävänkuvien ja työnjaon tarkistaminen
– erilaisten resursointitapojen joustava käyttö ja optimointi
– hyvä työnantajakuva, työhyvinvoinnista huolehtiminen

Lisäksi todettiin, että usein varsinkin teknisen toimen puolella kyse on palkkakuopasta verrattuna yksityisiin. Toisaalta kaupunki voi parhaimmillaan tarjota mielenkiintoisia haasteita ja työtehtäviä. Tarkoitus on myös jatkossa hyödyntää paremmin yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa.

– Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanojen muuttaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lakimiehen viran muuttaminen hallintopäällikön viraksi

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustokysymys koulujen siivoukseen liittyvien ostopalvelujen ongelmista (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman päivitys (Kv-asia)

Tämäkin hyväksyttiin esityksen mukaan. Kyselin vielä, miten varmistetaan riittävä yhteistyö käyttäjän kanssa, jotta varmistetaan toimivien ja tarkoituksenmukaisten päiväkotitilojen syntyminen. Virkamiehet vakuuttivat, että yhteistyötä tehdään ja käyttäjän tarpeet huomioidaan. Koska hankkeella on kiire ja päiväkotipaikoille suuri tarve, tyydyin tähän.

– Stora Bodö – Lilla Bodö, osayleiskaavaehdotuksen ja osayleiskaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 19 §), alue 450400, 32. kaupunginosa Suvisaaristo

Tämäkin hyväksyttiin enemmittä keskusteluitta. Kaupunkisuunnittelulautakunta teki hyvää työtä, kun sai sillan ja ympärivuotisen asumisen poistettua kaavasta. Seuraavassa vaiheessa pitää vieäl varmistaa, että Bodöntietä ei viedä yhtään pidemmälle kuin se nykyään menee ja että nykyinen suunnitelma poistetaan tältä osin kaavasta nähtävillä olon jälkeen.

– Vallikallio I, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 110210, 51. kaupunginosa Leppävaara

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Piispankylä, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja alueen luovuttamista koskevan esisopimuksen hyväksyminen, alue 321913, 22. kaupunginosa Olari

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lisäasia: Kokouksessa kuultavat selostukset

– Kasvupalvelulain ja maakuntien rahoituslain valmistelu ja lausunnot

Seudun kasvupalveluita sekä maakuntien rahoitusta koskevat lait ovat lausuntokierroksella ja lausuntojen käsittelyaikataulu on seuraava:

– kasvupalvelut: määräaika 28.4. (valtuusto päättää, koska kyse kuntyhtymän perustamisesta)
– maakuntien rahoituslaki: määräaika 13.4. (kh päättää)

3.4. kaupunginhallituksen info
10.4. kaupunginhallitus
18.4. valtuuston neuvottelutoimikunta
24.4. valtuusto

– Raportti talousarvioneuvotteluissa tehdystä koulutiloja koskevasta pöytäkirjamerkinnästä

Tätä raporttia siis edellytettiin valtuuston talousarviopäätöksen yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä. Pyynnöstäni asia nostettiin virallisesti esityslistalle, jotta materiaalit saadaan julki esityslistan liitteenä. Valitettavasti vielä ei ole mihin linkata.

Tilapalveluiden Maija Lehtinen esitteli kattavan raportin siitä, mitä Tilapalvelut on tehnyt sisäilmaongelmien ratkomiseksi ja ennaltaehkäisemikseksi. Seloistuksen pohjalta käytiin pitkä keskustelu, onhan teema päivänpolttava vaalikentillä.

Pidin tärkeänä, että kaupunginhallitus kirjaa päätökseen seuraavan askeleen, miten edetään. Lopulta kaupunginjohtaja otti esityksen nimiinsä tässä muodossa:

”Kaupunginhallitus päättää, että valtuustolle järjestetään 24.4. infotilaisuus koulutilojen sisäilmaongelmia koskevista ratkaisuvaihtoehdoista.”

Yllättävän tiukkaan tästä saa vääntää, vaikka kaikki ovat periaatteessa samaa mieltä asian tärkeydestä. Korostin, että nyt on tärkeää saada hyviä esimerkkejä uusista toimintatavoista: Niipperin ja Karhusuon tyyppikoulut (Karhusuon 1. vaihe saatava valmiiksi syyslukukauden alkuun!), Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen tulevaisuudelle selkeä suunnitelma ja aikatauluraami (väistötiloineen) jne. Lisäksi korostin sitä, että huolimatta säästöpaineista on tärkeää, että käyttäjät pidetään mukana suunnittelussa, jotta tiloista tulee toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset.

Hyvä, että kaupunginhallituksella oli mahdollisuus keskustella asiasta, ettei jää vain tila- ja asuntojaoston varaan. Käytännössä merkittävät rahapäätökset on syytä tehdä vuoden 2018 kehyksen yhteydessä. Silloin mitataan vaalipuheet käytännössä.