Kirjoitimme Helsingin Elina Moision kanssa yhdessä siitä, miten pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä on tiivistettävä.

Kaupungeillamme on yhteisiä vahvuuksia ja painimme monien samojen ongelmien kanssa. Luonto ylittää kaupunkiemme rajat, samoin koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat. Sen sijaan, että kilpailemme yrityksistä ja osaajista, Espoon ja Helsingin pitää yhdistää voimat kilpailussa muita metropoleja vastaan.

Luonto kuuluu kaupunkiin

Luonto ei tunne rajoja. Pääkaupunkiseudun tärkeät viher- ja virkistysyhteydet kulkevat yli kuntarajojen. Ihmiset seudulla myös käyttävät rajoista välittämättä eri kaupunkien luontokohteita. Tämä kaikki pitää huomioida niin kaavoituksessa, joukkoliikenteen suunnittelussa kuin luontokohteiden markkinoinnissa.

Meri yhdistää. Kaikille avoin rantaraitti Helsingin keskustasta Espoon Kivenlahteen on asukkaille tärkeä virkistyksen lähde. Nuuksion erämaahan pääsee seutulipulla. Kaupunkien puistot, metsät ja vesistöt ovat kaikkien ulottuvilla. Meille tärkeää on, että virkistysmetsiä hoidetaan mahdollisimman vähän, jotta erämaan tuntu säilyy myös ulkoilureittien varrella. Upeaa saaristoa kannattaa hyödyntää herkän luonnon ehdoilla virkistykseen yli kuntarajojen.

Metsissämme, puistoissamme ja virtavesissämme asuu useita uhanalaisia tai silmällä pidettäviä lajeja. Varmistetaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Etelä-Suomessa on poikkeuksellisen paljon vanhoja, suojelun arvoisia metsiä. Suojellaan ne.

Espoon ja Helsingin pitää tulevalla valtuustokaudella päättää yhteisistä luonnonsuojelutavoitteista sekä yhtenäistää luonnonhoidon linjauksia.

Helsinki ja Espoo kilpailevat liikaa yrityksistä ja ihmisistä

Espoon ja Helsingin ei pitäisi kilpailla toistensa kanssa, vaan yhdessä sellaisia kaupunkeja vastaan kuten Kööpenhamina, Tukholma tai Berliini. Meidän on tiivistettävä yhteistyötä yritysten ja osaajien houkuttelemiseksi seudulle. Uusien työpaikkojen luominen seudulle on yhteinen haasteemme. Tarvitsemme valtion tukea siihen, että onnistumme maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Viihtyisä ja toimiva kaupunki edellyttää sujuvaa joukkoliikennettä. Erityisesti joukkoliikennehankkeissa voimat kannattaakin yhdistää, jotta saamme neuvoteltua valtion tuen mahdollisimman monille yhteisille joukkoliikennehankkeille. Raide-Jokeri on tästä hyvä esimerkki. Yhteistä raitiotieverkkoa kannattaa laajentaa: haluamme, että seuraavaksi toteutetaan tiederatikka Otaniemestä Pasilan kautta Viikkiin ja Myllypuroon. Myös tähän on saatava valtion tukea.

Etsitään koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin yhdessä kestävät ratkaisut

Sisäilmaongelmat ovat räjähtäneet tällä valtuustokaudella käsiin. Liian moni on sairastunut. Korjausvelan on annettu kasvaa säästämällä vuosia korjausrahoista. Siitä maksamme nyt kovaa hintaa. Rakentamisen laatu on saatava paremmaksi ja valvonta tehokkaammaksi. Ongelma on myös sopivien väistötilojen puute.

Kyse on koko maan laajuisesta ongelmasta. Suomen suurimpina kaupunkeina Espoon ja Helsingin on otettava johtava rooli ratkaisujen löytämisessä.

Laastarikorjausten sijaan on arvioitava tarkkaan, milloin kannattaa korjata ja milloin purkaa ja rakentaa kokonaan uusi koulu tai päiväkoti. Ihmisten terveyden pitää olla kaikkien ratkaisujen perusta. Tarvitsemme uusia kustannustehokkaita tapoja toteuttaa sisäilmatutkimukset, korjaukset sekä uusien modernien koulutilojen rakentaminen erilaisin rahoitusratkaisuin. Olemassa olevia tiloja kannattaa hyödyntää erityisesti pysyvinä väistötiloina, jotta peruskorjaukset voidaan hoitaa ajallaan ja hallitusti.