Vaalien lähestyessä koulukorjausasiat ovat kaikkien puolueiden ykkösteema. Ja hyvä niin, koska kyse todella tärkeästä asiasta: Lasten ja nuorten sekä koulujen ja päiväkotien henkilökunnan terveydestä.

Sekä oikealta että vasemmalta yritetään nyt kaataa Vihreiden niskaan sitä, että kouluja ja päiväkoteja ei ole saatu kuntoon. Siihen nähden, miten paljon olemme tämän valtuustokauden aikana tehneet töitä ongelmien korjaamiseksi, tämä tuntuu melko kohtuuttomalta.

Toisten syyttelyn sijaan haluan määrätietoisesti etsiä ratkaisuja sisäilmaongelmien selättämiseen yhdessä Tilapalveluiden ja sivistystoimen kanssa. palopuheiden sijaan tarvitaan kaupungin organisaatioon riittävät resurssit ja osaaminen.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto perustettiin mm. Vihreiden aktiivisen vaikuttamistyön tuloksena tämän valtuustokauden alussa, jotta kaupungin kiinteistöt ja niiden kunto saataisiin paremmin johtavien luottamushenkilöiden ohjaukseen. Olimme valmiita kantamaan vastuuta ottamalla jaoston puheenjohtajuuden ja olen hoitanut tehtävää nyt reilun neljän vuoden ajan.

Johdollani toimeen on tartuttu, mutta vuodessa tai neljässäkään ei pystytä korjaamaan vuosikymmeninä kertynyttä korjausvelkaa. Tärkeä uudistus oli byrokraattisen ja tehottoman tilaaja-tuottajamallin purkaminen. Nyt kokonaisvastuu tiloista (rakennuttaminen ja kunnossapito) on yhden johdon vastuulla Tilapalvelut-liikelaitoksessa.

Tällä kaudella Tilapalveluissa on saatu nopeutettua siirtokelpoisten väistötilojen hankintaa, kehitetty tyyppikoulumalli, jota kokeillaan Karhusuolla ja Niipperissä, uudistettu kaupungin sisäilmaongelmiin reagointiprosessia, parannettu viestintää, päätetty hankkia pysyviä väistötiloja kaikille suuralueille sekä selvitetty erilaisia rahastomalleja korjausten rahoittamiseksi. Näistä kaupunginhallitus sai kattavan raportin 27.3. kokouksessaan ja sama info esitellään valtuustolle 24.4.

Lisäksi olen vaatinut oirekartoitusten tekemistä oppilaille sisäilmaongelmista johtuvien oireiden selvittämiseksi, kun Mari Anthoni (vihr.) teki asiasta valtuustoaloitteen. Valitettavasti Tilapalveluiden valmistelevat virkamiehet sekä enemmistö jaoston jäsenistä on suhtautunut asiaan varsin kriittisesti. Jaosto päätti kuitenkin 9.1.2017 kokouksessa esityksestäni, että toukokuussa arvioidaan uudelleen hyödyt liittää THL:n tai vastaava strukturoitu sisäilmakysely osaksi sisäilmaongelmien ratkaisuprosessia.

Valitettavaa, ettei Espoo halua olla oireiden kartoituksen etujoukoissa. Helsingissä on käynnissä laaja kehittämishanke, jossa selvitetään oppilaiden ja vanhempien kokemuksia koulujen sisäilman laadusta ja kehitetään oppilaiden sisäilmakyselyä. Asetin toukokuun uudelleentarkastelun takarajaksi, jotta asia ehditään käsitellä vielä tällä jaostokokoonpanolla.

Tila- ja asuntojaoston työskentely ja päätöksenteko on pääosin ollut varsin yksimielistä ja hyvää yhteistyötä on tehty yli puoluerajojen. Varapuheenjohtajan pesti on ollut Kokoomuksella. Siksi pidän erikoisena, että jaoston työskentelyyn ollaan nyt yhtäkkiä kovin tyytymättömiä –  juuri vaalien alla.

Se mistä olemme olleet Kokoomuksen kanssa eri mieltä, on koulukorjauksiin käytettävä rahamäärä. Vihreät ovat esittäneet vuosittain budjettineuvotteluissa lisää rahaa koulukorjauksiin. Vuoden 2017 kehyspäätöksen yhteydessä valtuustossa 12.9.2016 esitimme 0,5 %-yksikön veronkorotusta ja demarit rahastojen purkua vuosittain 25 me (vihreät kannatti), jotta saataisiin korjauksia vauhditettua. Nämä esitykset hylättiin Kokoomuksen johdolla.

Asia, josta jaosto on ollut erimielinen, on Jousenkaaren koulun tilanteen ratkaiseminen (kokous 10.10.2016). Esitin tuolloin, että Jousenkaaren koulun läheisyyteen rakennetaan siirtokelpoiset tilat ja selvitetään Jousenkaaren koulun peruskorjauksen ja laajennuksen aikaistamista investointiohjelmassa tehtäväksi vuosina 2017 – 2020 siten, että selvitetään myös purkuvaihtoehto. Tämä esitys voitti jaostossa niukasti 5-4 Kokoomuksen vastustaessa. Toimialajohtaja käytti otto-oikeutta ja kaupunginhallitus äänesti (kokous 5.12.2016) Kokoomuksen johdolla jaoston päätöksen kumoon äänin 9-6.  Nyt koulu on osoittautunut arvioitua huonokuntoisemmaksi, koululle etsitään pysyviä väistötiloja Tapiolan alueelta – ja purkuvaihtoehtoa selvitetään.

Vihreiden näkemys on, että rahaa tarvitaan lisää ja olemme olleet valmiita osoittamaan sitä em. rahoituskeinojen lisäksi mm. siirtämällä joitain tieinvestointeja. Kokoomus on tähän asti valitettavasti ollut eri mieltä lisärahan tarpeesta, vaikka vuosikorjausrahat ovat loppuneet vuosittain kesken ja tuikitärkeitä investointeja on jouduttu lykkäämään. Nyt meillä on käsissämme esimerkiksi arvioitua huonokuntoisemmiksi osoittautuneiden tyhjillään seisovien Jousenkaaren ja Aarnivalkean koulujen tulevaisuuden ratkaisu. Näistä Jousenkaari on 10 vuoden investointiohjelmassa ajoitettu vuosille 2022-2024 ja Aarnivalkea puuttuu ohjelmasta kokonaan. Ellei uusia rahoitusratkaisuja löydy, on investointikatto avattava syksyn kehysneuvotteluissa.

Olen jaoston puheenjohtajana tehnyt työtä sisäilmaongelmien ratkomiseksi viimeiset neljä vuotta aikaa ja voimia säästämättä. Olen myös raportoinut aktiivisesti työstäni ja kaikista kokouksista verkkosivujeni blogissa. Tätä työtä olen sitoutunut jatkamaan myös vaalien jälkeen – toivottavasti hyvässä yhteistyössä kaikkien ryhmien kesken.