Tässä viiveellä raporttia maanantaisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Päätösasioita oli vähän, mutta selostuksista riitti keskusteltavaa. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kaupungin sähköisestä kokousasiakirjajärjestelmästä johtuen on ilmeisesti niin, että raporttia ajankohtaisista sisäilma-asioista ei saada tällä kertaa pöytäkirjan liitteeksi. Linkki siihen löytyy kuitenkin kokoustiedotteen lopusta.

– Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi (Kh-Kv-asia)

Karhusuon koulu on päätetty toteuttaa vaiheittain leasingratkaisuna. Hanke on muuttunut matkan varrella ja aikataulusta on taas ollut epäselvyyttä.

Vuoden 2017 talousarvion yhteydessä linjattiin selkeästi, että 1. vaihe valmistuu syksyksi 2017 (eli syyslukukauden alkuun). Näin on myös vanhemmille ja koululle infottu. Nyt on ilmennyt viivettä rakennusluvan käsittelyssä, jonka takia valmistumisaikataulu on viivästynyt syyskuun loppuun. Rakennuslupa on 20.4. rakennuslautakunnassa ja maanrakennustyöt on aloitettu. Edellytimme hankkeen kiirehtimistä edelleen, jotta hanke voisi valmistua aikataulussa. Toimittaja on Parmaco Oy.

2. ja 3. vaiheen osalta suunnitelma on tällä hetkellä se, että ne toteutettaisiin yhdessä. Tällöin valmistuminen olisi vuonna 2019. Tässä vaihtoehdossa saataisiin myös sisäyhteys koulun ja hallin välille. Haasteena on se, että koulu odottaa kovasti liikuntatiloja, joita ilman on jouduttu olemaan jo pitkään. Tämä vaatii vielä tarkastelua.

– Valtuustoaloite Matinkylän terveyskeskuksen peruskorjauksen siirtämisestä kahdella vuodella ja Tapiolan väistötilojen käyttämättä jättäminen niiden vaikean saavutettavuuden johdosta (Kh-Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus. Asia on sosiaali- ja terveyslautakunnan harkinnassa.

–  Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Hankeselvitys, Jupperin päiväkoti, peruskorjaus
Ehdotus on, että päiväkotia ei korjata tässä vaiheessa, vaan toteutetaan läheiselle Y-tontille korvaavana ratkaisuna siirtokelpoiset tilat. Päiväkodin kohtalo ratkaistaisiin koulun peruskorjauksen yhteydessä (peruskorjaus ei vielä investointiohjelmassa). Eri vaihtoehtoja päiväkodin toteuttamiseksi selvitetään.

– Tilapalveluiden kehittäminen
Toimitusjohtaja Maija Lehtinen kertoi, miten Tilapalveluiden organisaatiota on kehitetty. Liikelaitokselle on asetettu 6  me säästötavoite. Sitä kohdi pyritään toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta parantamalla, etsimällä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, sujuvoittamalla työprosesseja, yhdistämällä samansisältöisiä tehtäviä. Olennaista on yhteistyön kehittäminen eri yksiköiden välillä (tilojen käyttäjät). Erityisesti panostetaan ennakoivaan ylläpöitoon perustamalla huoltotiimit (kohteiden ennakkotarkastukset, ennakoiva toiminta) ja riskienhallintaan. Sisäilmakorjausprojekteille tulee vastuuvetäjät. Myös valvontaresurssia vahvistetaan. Tavoitteena on, että uusi organisaatio on valmis kesäkuun alussa.

Omassa puheenvuorossani kiitin hyvästä kehitystyöstä ja painotin sen tärkeyttä, että ennakoivaa huoltoa vahvistetaan. Ehdotin myös, että uudelle valtuustolle järjestetään kunnon perehdytys Tilapalveluiden toimintaan, koska koulukorjaukset ovat (syystä) niin vahvasti kaikkien puolueiden agendalla.

– Leppävaaran urheilupuiston katsomon käyttökiellon purkaminen kesäksi 2017
Jaosto päätti aiemmin, että turvallisuuden takia katos puretaan keväällä, kesä ollaan ilman ja uusi rakennetaan syksyllä. Nyt talven jälkeen on kuitenkin tehty rakenteellinen selvitys katoksen kestävyydesta ja todettu että sitä voidaan pienin korjauksin käyttää (kesti lumikuorman). Eli purku ja uuden rakentaminen tehdään vasta kesäkauden jälkeen. Tämä oli helpotus urheilukisoja järjestäville.

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Aarnivalkean koulu
– tutkimuket puoltavat purkua, korjausten kustannusarvio olisi noin 8 me
– purkumahdollisuus on selvityksessä, purkukustannukset noin 350 000 me
– Pohjois-Tapiolan koulun kuntoa selvitetty. Ns. Nappula ei ole käytettävissä väistötiloina,  jolloin noin kahdeksalle luokalle pitää järjestää korvaavat tilat, selvitetään siirtokelpoisia tiloja
– varsinaisen koulurakennuksen kuntotutkimuksesta tiedotetaan erikseen, lähtökohta on, että ehditään tehdä tarvittavat korjaukset syyslukukauden alkuun mennessä

Jousenkaaren koulu
– Jousenkaaren korjaus- ja purkuselvityksiä viedään eteenpäin
– koulun toiminta sijoittuu lähialueelta hankittaviin tiloihin siihen asti, kunnes uusi koulurakennus on valmistunut – arviolta vuoden 2024 kesään asti, jolloin uusi koulurakennus olisi investointiohjelman mukaisesti valmis
– korvaavien tilojen hakeminen ja neuvottelut ovat käynnissä ja niistä tiedotetaan erikseen heti, kun on uutta kerrottavaa
– Rehtorintien koulurakennuksessa tapahtuva tämänhetkinen väistö päättyy, kun em. korvaavat tilat ovat käytettävissä ja viimeistään toukokuussa 2018.
– vanhan koulun purkaminen ja uudishanke on myös vaihtoehtona

Kehotin kiirehtimään väistöratkaisun löytymistä ja siitä viestimistä. Ja painotin, että sekä Aarnivalkean että Jousenkaaren koulujen osalta on tehtävä selkeä suunnitelma, miten mennään eteenpäin. Ei ole järkeä seisottaa kouluja vuosikausia tyhjillään, vaan pitää löytää ratkaisu, jolla uusien koulujen rakentamista aikaistetaan.

Haukilahden koulu
– 2.3 pyydetty ympäristerveyden lausuntoa, 10.3. tehty ympäristöterveyden tarkastus, raporttia odotetaan
– jos tarvitaan väistöä, tiloiksi varmistunut Kutojantie

Toivottavasti ympäristöterveyden lausunto saadaan pian.

Rastaalan koulu
– sisäilmatutkimukset aloitettu ja korjaustoimia tehty

Viherkallion koulu
– toimitettu sisäilmapuhdistimia

Karamzinin koulu
– sisäilmanäytteitä otettu vanhasta osasta, tulokset valmistuvat huhtikuussa, konsultti arvioi tulokset toukokuun aikana
– korjaussuunnitelmat valmistuvat kevään aikana
– korjausten aikaisiksi väistötiloiksi on suunniteltu 13.4.2017 valmistuvia nuorisotiloja ja/tai Järvenperän koulun alueella olevia siirtokelpoisia tiloja (kevätlukukauden loppuun Aarnivalkean koulun käytössä)
– koulussa sattui valitettavasti myös viemärivahinko, mikä on vaikeuttanut tilannetta

Tilanne on on otettava pikaisesti haltuun ja suunniteltava väistö nuorisotiloihin (kaikki eivät sinne mahdu). Tästä on myös tiedotettava koululle ja vanhemmille. Ongelmatilanteisiin on pystyttävä reagoimaan nopeammin. Ja taas kerran ollaan tilanteessa, että koulussa opiskellaan samaan aikaan kun tehdään korjauksia.

Perkkaanpuiston koulu
– pieniä korjauksia tehty

Friisilän päiväkoti
– on lähdetty väistöön, korjaukset tarkoitus aloittaa kesällä

Meritorin koulu
– sisäilmatutkimukset valmistuvat huhtikuussa, korjaustoimia tehty

Seuraavissa kohteissa on menossa sisäilmatutkimus:
– Karamzinin koulu, täydentävät sisäilmannäytteet
– Meritorin koulu
– Vanttilan päiväkoti
– Rastaalan koulu – Alatalo

Seuraavissa kohteissa on alkamassa sisäilmatutkimus:
– Kalajärven koulu

Seuraavissa kohteissa on menossa kuntotutkimus:
– Pohjois-Tapiolan koulu (selvitys väistöä varten)
– Tuomarilan koulu, kellarin osalta

–        Raportointi 27.3.2017 kaupunginhallitukselle esitetystä, talousarvioneuvotteluissa tehdystä koulutiloja koskevasta pöytäkirjamerkinnästä

Tämä merkittiin tiedoksi.