Tässä viiveellä raporttia viime maanantain kaupunginhallituksen kokoukesta. Seuraava onkin jo ylihuomenna. Kirjaan tähän tällä kertaa vain asiat, joista äänestettiin tai on muuta huomioinarvoista. Muut asiat päätettiin suuremmitta keskusteluitta esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kokouksen aluksi kuultiin seuraavat selostukset:

– kaupungintalon ja Virastokeskuksen kehityspolut
– selvitys Espoon kaupunginteatterin tilojen sijoittamisesta kulttuurikeskuksen yhteyteen
– sisäinen valvonta Espoon kaupungissa

Kaksi ensimmäistä asiaa on toivottavasti pian tulossa myös avoimesti päätöksentekoon. Kummallekaan hankkeelle ei ole toistaiseksi euroakaan varattuna investointibudjetissa.

Sisäisen tarkastuksen selvitys liittyi hallintosääntöuudistukseen. Pohjaksi on vertailtu kuutoskaupunkien käytäntöjä. Espoon sisäisen tarkastuksen  kehittämiseen palataan syksyllä, kun sote-uudistuksen tiimoilta on tarpeen tarkastella kaupungin organisaatiota uudelleen.

– Espoon kaupungin hallintosäännön hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 10.4.2017)

Valmisteluprosessin kuluessa olimme saaneet jo paljon tärkeitä muutoksia sisään pohjaesitykseen. Kokouksessa teimme vielä muutamia esityksiä, joista nämä menivät läpi:

– Esittelijä veti pois esityksen esiopetuksen siirrosta varhaiskasvatuksen tulosyksikköön 1.8.2018 alkaen. Asia tuodaan erillisenä asiana myöhemmin käsiteltäväksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kautta

– Varhaiskasvatusjaoston säilyttäminen hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin, että jaoston puheenjohtajajaksi voidaan valita opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen tai varajäsen. Puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.

– Jatkossa tekninen lautakunta hyväksyy merkittävät puisto-, silta-, tunneli-, venesatama- ja urheilupuistojen suunnitelmat. Tämä esityksemme hyväksyttiin äänin 3-11, 1 tyhjä.

Nämä äänestykset hävittiin:
– Tekninen lautakunta hyväksyy luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat. Kaatui äänin 9-6.
– Tekninen lautakunta hyväksyy merkittävät hulevesisuunnitelmat. Kaatui äänin 8-7.
– Kaupunginhallitus hyväksyy hankintaohjeen. Kaatui äänin 10-5.

Samoin hävisi perussuomalaisten tekemä ja meidän kannattama esitys:
– Valtuuston ensimmäisten puheenvuorojen palauttaminen 5 min mittaisiksi. Kaatui äänin 9-6.
Lisäksi tämä lisäysesityksemme hyväksyttiin yksimielisesti:

”Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan toimintamallit konsernipalvelujen toiminnan ohjauksesta sekä johtavien viranhaltijoiden valinnoista kaupunginhallitukselle syyskuun loppuun mennessä.”

Todella mittava työ hallintosäännön parissa on loppusuoralla, lopullisesti hallintosäännön hyväksyy valtuusto ja se astuu voimaan 1.6.2017. Työ kaupungin hallinnon uudistamiseksi ja poliittisen johtamisen vahvistamiseksi jatkuu, kun soteuudistuksen edellyttämä valmistelu käynnistyy syksyllä.

– Vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen

Toimintasäännön muutoksessa esitettiin kaupunginhallituksen (=poliittisten ryhmien) nimeämien edustajien poistamista vanhusneuvostosta siten, että neuvosto koostuisi jatkossa kahdeksasta vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen edustajasta ja neljästä eri toimialojen virkamiesedustajasta.

Esitimme kuuden kaupunginhallituksen nimeämän edustajan säilyttämistä. Kun tälle ei tuntunut löytyvän riittävästi kannatusta, muutimme esityksen niin, että poliittisten ryhmien nimeämiä edustajia olisi neljä. Tämä esitys oli ollut esillä myös vanhusneuvoston kokouksessa. Iloksemme tälle esitykselle löytyi niukan enemmistön kannatus ja esitys voitti äänin 8-7. Käytännössä osa vanhusjärjestöistä on taustaltaan poliittisia, joten tämän muutoksen kautta saadaan vanhusneuvostoon laajemmin myös poliittisten ryhmien edustus. Pidän tätä tärkeänä, jotta suora linkki valtuustoryhmiin säilyy. Omat edusjamme ovat olleet yhteydenpidossaan aktiivisia, mistä heille kiitos.

– Kalajärvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten sekä esisopimusten hyväksyminen, alue 720900, 85. Kaupunginosa Kalajärvi (osittain Kv-asia)

Tämä kaava on ollut pitkään vireillä ja valtuusto palautti sen uudelleen valmisteltavaksi vuonna 2015. Suurin huoli on kohdistunut kaava-alueen rakentamisen haitallisiin vaikutuksiin herkän Kalajärven veden laatuun. Esittelijä vakuutti, että hulevesisuunnitelmat on nyt tehty niin, ettei ongelmia tule jos ne toteutetaan.

Esitimme kaavaa edelleen hylättäväksi, koska kaavan rakentamisen vaikutukset Kalajärven tilaan on edelleen puutteellisesti selvitetty ja koska rakentaminen kaventaisi merkittävää ekologista yhteyttä Nuuksion järviylängön ja Vantaan Vestra-Petikon välillä. Kaavaa ei ole valtuuston palautuksen jälkeen muutettu. Hylkäysesitys hävisi äänin 12-3 (Byman tuki).

– Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille (Kv-asia)

Tämä on vihreiden Johanna Karimäen aloite. Käsittelyssä oli myös Sanna Lauslahden (kok) samansisältöinen valtuustokysymys. Vastauksessa kerrotaan HSL:n kanta, joka ei puolla maksuttomia joukkoliikennematkoja koululaisryhmille.
Asiasta keskusteltiin ja lopulta aloite- ja kysymysvastauksiin lisättiin esityksestämme yksimielisesti seuraava lisäys:

”Espoon kaupunki pyytää HSL:n hallitusta valmistelemaan selvityksen asian totetuttamismahdollisuuksista ja kustannuksista koko HSL-alueella.”