Tässä raportti maanantain kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2017 kuntavaalituloksen tiedoksi merkitseminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Etsivän nuorisotyön henkilöstön siirtyminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta kaupungille 1.8.2017

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tärkeä muutos, jolla vahvistetaan kaupungin nuorisotoimea ja nuorten palveluita keskittämällä ne yhteen paikkaan.

– Lisäsopimus Tapiolan keskuksen päätoteutussopimukseen, maankäyttösopimukseen ja maankäyttösopimuksen täydennykseen sekä kiinteistökaupan esisopimukseen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Tapiolan keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210428, 12. kaupunginosa Tapiola (Kv-asia)

Tämäkin hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite asuinalueiden välisen segregaation torjumisesta (Kv-asia)

Vihreiden Henna Partasen (vihr.) aloite, jossa esitetään että Espooseen laaditaan konkreettiset toimenpiteet asuinalueiden välisen segregaation vähentämiseksi. Nostimme esiin sen, että segregaation torjunta on paljon muutakin kuin asuntopolitiikkaa. Käydyn keskustelun perusteella esittelijä teki aloitevastaukseen seuraavan lisäyksen:

”Kaupunginhallitus pitää tärkeänä asuinalueiden välisen segregaation vähentämistä. Osana Espoo- tarinan päivitystä valmistellaan toimenpiteet asuinalueiden välisen segregaation vähentämiseksi Espoossa”

– Turunväylän (Vt 1) Kehä II-Tuomarila -välin lisäkaistojen ja meluntorjunnan rakentamista koskevan aiesopimuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Särkijärvi (kok.) esitti otto-oikeuden käyttämistä kaupunkisuunnittelulautakunnan 26.4. pöytäkirjan kohtaan, jossa päätettiin Laurinlahden kaavasta. Emme kannattaneet otto-oikeuden käyttöä, koska kaavaa on käsitelty pitkään ja perusteellisesti lautakunnassa ja päädytty ratkaisuun, jossa voimassa olevan pientalokaavan rakennusoikeus toteutetaan kerrostalojen muodossa. Näin voidaan säästää merkittävä osa kaava-alueesta viheralueena. Lautakunnassa kokoomus esitti kaavan hylkäämistä, mutta jäi esityksensä kanssa yksin.

Esitys otto-oikeuden käyttämisestä voitti äänin 8-6, 1 tyhjä. Asia tuodaan siis kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Byman (sit.) esitti ylimääräisenä asiana otto-oikeuden käyttöä konsernijaoston aamuiseen päätökseen koskien tili- ja vastuuvapauden myöntämistä Länsimetro Oy:n hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Konsernijaosto äänin 5-4 että tili- ja vastuuvapaus voidaan myöntää. Bymanin sitys rauksei kannattamattomana.