Valtuusto päätti tänään hallintosäännöstä, jota on työstetty pitkään. Olemme neuvotelleet sisään muutoksia pitkin matkaan ja tänään tuli vielä kolme voittoa melko tiukkojen äänestysten jälkeen lähinnä Kokoomuksen vastustaessa:

– Tekninen lautakunta hyväksyy luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat.
– Tekninen lautakunta hyväksyy merkittävät hulevesisuunnitelmat.
– Kaupunginhallitus hyväksyy hankintaohjeen.

Luottamushenkilöiden valtaa ja päätöksenteon avoimuutta lisättiin asukkaille tärkeissä asioissa. Hyvä!

Puhuin hankintojen luottamushenkilöohjauksesta. Asia josta olen puhunut aiemminkin. Olen tyytyväinen siihen, että työ tuottaa tulosta ja jatkossa kaupunginhallitus pääsee linjaamaan hankintojen strategisista linjauksista sekä hyväksymään myös hankintaohjeen.

Alla valmistelemani puhe, jota vähän lyhensin valtuustoa varten.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Hallintosäännön uudistaminen on ollut pitkä prosessi ja niin sen on syytä ollakin. Onhan kyse siitä, miten vallankäyttö Espoossa jakautuu luottamushenkilöiden ja virkamiesten välillä.

Valmistelun eri vaiheissa on kuultu valtuustoryhmiä ja käyty ryhmien välisiä neuvotteluja. Tärkeitä muutoksia on saatu läpi, siitä kiitos neuvottelukumppaneille.

Vihreille tärkeä periaate on luottamushenkilöiden päätösvallan vahvistaminen. Pidämme erittäin tärkeänä, että hallintosääntöön tehtiin merkittäviä muutoksia hankintojen osalta.

Jatkossa kaupunginhallitus päättää hankintojen strategisista linjauksista sekä strategisesti merkittävistä ICT-hankkeista ja -projekteista. Aiemmin päätösvalta näistä on ollut kaupunginjohtajalla.

Kaupunki hankkii vuosittain tavaroita, palveluita ja urakointia vajaalla miljardilla eurolla. Hankinnoissa piileekin valtava mahdollisuus uusien innovaatioiden ja kestävän kehityksen edistämiseen. Se edellyttää kuitenkin vahvaa strategista johtamista, halua ottaa hallittua riskiä sekä monipuolista hankintaosaamista.

Meidän pitää oppia ostamaan tuloksia ja vaikuttavuutta, ei suoritteita. Puhutaan vaikuttavuusinvestoinneista. Meidän pitää myös oppia vaatimaan hankinnoissa laatua, tämä koskee erityisesti rakentamista.

Arvoisa puheenjohtaja,

Strategisten linjausten lisäksi kyse on hankintaosaamisesta, toimialojen ja hankintatoimen välisen yhteistyön toimivuudesta, kilpailutusten sisällöstä sekä niiden oikea-aikaisesta suorittamisesta.

Tällä hetkellä hankintavastuuta on Espoossa eriytetty: Konserniesikunta valmistelee strategiset linjaukset. Hankintapalvelut toteuttaa hankintaa.

Hankintaprosessien ja käytäntöjen pitää olla läpinäkyviä ja selkeitä niin virkamiehille kuin meille päättäjillekin. Kaupunginhallitus kehotti valmistelemaan toimintamallit konsernipalvelujen toiminnan ohjauksesta. Siinä kohtaa pääsemme kiinni tähän hankintojen kokonaisuuteen vielä paremmin.

On tärkeää, että päätämme jatkossa hankintojen strategisista linjauksista kaupunginhallituksessa. Sen lisäksi pidän tärkeänä, että kaupunginhallitus hyväksyy myös hankintaohjeen, jossa linjataan miten hankintoja tehdään. Hallintosääntöesityksen mukaan hankintaohjeen hyväksyy liiketoimintajohtaja.

Varsinkin nyt kun uusi hankintalaki tuo muutoksia, on tärkeää, että kaupunginhallituksella on riittävät edellytykset linjata ja ohjata kaupungin hankintojen tekemistä.

Siksi esitän, että hankintaohjeesta päättää liiketoimintajohtajan sijaan kaupunginhallitus. Mm. Vantaalla toimitaan näin.

Kiitos!