Osallistuin tänään Jousenkaaren koulun vanhempaininfoon tulevasta väistöstä takaisin Tapiolan alueelle. Nyt koulu on ollut jo vuoden evakossa Espoonlahdessa Rehtorintiellä, jossa infokin pidettiin.

Lokakuussa 2016 tila- ja asuntojaosto päätti esityksestäni, että Jousenkaaren koululle hankitaan siirtokelpoiset väistötilat ja koulun purkaminen selvitetään. Kaupunginhallitus kuitenkin käytti asiasta otto-oikeutta ja kumosi päätöksen joulukuussa.

Sen jälkeen olen keskittynyt vaikuttamaan siihen, että väistö Espoonlahdessa jäisi mahdollisimman lyhyeksi ja ennen kaikkea siihen, että Jousenkaaren koulun purkaminen selvitetään ja uuden koulun rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian. Nyt peruskorjaus on ajoitettu investointiohjelmaan siten, että valmista olisi vasta 2024. Niin kauan ei voida odottaa.

Vanhemmille esiteltiin infossa Riihitontun kiinteistöä todennäköisenä väistötilana, jonne päästäisiin syyslukukauden alussa 2018 eli reilun vuoden kuluttua. Sitä ennen toimistokiinteistö on tarkoitus remontoida koulukäyttöön sopivaksi. Ajatus on, että Riihitontuntien kiinteistöstä tulisi Niittykumpuun pysyvä koulutila.

Riihitontuntien kiinteistö, jota suunnitellaan Jousenkaaren koulun väistötilaksi. Taustalla häämöttää Niittykummun metroaseman tornitalo.

Erityisen suurta huolta vanhemmissa herätti pelko siitä, että Niittykummun metroaseman ympäristön rakentuessa koulun ympäristö tulisi olemaan valtavana työmaana, joka aiheuttaa melua ja pölyä ja on turvaton lasten liikkua. Tilapalveluiden toimitusjohtaja lupasi olla yhteydessä kaupunkisuunnitteluun ja varmistaa, miten haitat saadaan minimoitua.

Vanhemmat peräänkuuluttivat myös muita väistövaihtoehtoja. Tähän Tilapalveluiden toimitilapäällikkö totesi, että noin 30 tilaa on selvitetty eri puolilla Espoota, mutta koulutiloiksi niistä soveltuu harva. Riihitontun kiinteistön lisäksi sopivia tiloja on löytynyt Otaniemestä. Siirtokelpoisia ei ole selvitetty tarkemmin, koska ovat kalliita. Niille ei myöskään löytynyt poliittista tukea, se tuli testattua.

Asia etenee nyt siten, että syksyllä Tilapalveluiden toimitilapäällikkö tekee ensin päätöksen tilojen käytöstä ja sen jälkeen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tekee päätöksen väistöstä. Toki Tilapalvelut ja sivistystoimi tekevät valmistelua yhdessä. Päätöksiä ei siis vielä ole tehty, mutta kyllä Riihitontuntie todennäköinen vaihtoehto on.

Vanhemmat vaativat myös tiukkasanaisesti jo vuoden tyhjillään seisseen huonokuntoisen Jousenkaaren koulun pikaista purkamista ja uuden rakentamista. Tilapalvelut on uusien selvitysten myötä tullut siihen tulokseen, että koulu kannattaa purkaa, mutta ongelmana on että se on kaavalla suojeltu rakennus. Kaupunginmuseota on konsultoitu, historiaselvitys tilattu ja purkulupahakemus vireillä. Tilapalveluiden tavoitteena on myös aikaistaa koulun korjausta/uudelleenrakentamista siten, että töihin päästäisiin jo ensi vuonna. Tämä edellyttää muutoksia investointiohjelmaan.

Tyhjillään seisova Jousenkaaren koulu on surullinen näky. Tarkemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulua ei kannata korjata.

Käytin tilaisuudessa puheenvuoron, jossa totesin että Jousenkaaren purkulupahakemus on nyt valmisteltava pikaisesti ja syksyn talousarvioneuvotteluissa saatava aikaan päätökset, joilla Jousenkaaren uuden koulun rakentaminen saadaan aikaistettua. Onneksi valmistelu etenee nyt tähän suuntaan ja sitä tulemme seuraamaan tiiviisti tila- ja asuntojaostossa. Ei ole mitään järkeä siinä, että Tapiolassa seisoo nyt peräti kaksi koulua tyhjillään. Toivon tietenkin, että Jousenkaaren koulun investoinnin aikaistus löytyy jo kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä.

Kotimatkalla pyöräilin Riihitontuntien kiinteistön ja Jousenkaaren tyhjillään seisovan koulun kautta. Kivuliasta on eteläisen Espoon kasvu ja nykyisiä asukkaita koetellaan lähiympäristön ollessa jatkuvana työmaana. Vaikka kasvu on kallista, rahaa pitää riittää terveellisiin ja turvallisiin koulutiloihin. Jos haluamme, että Tapiola on jatkossakin lapsiperheiden suosiossa, on sieltä löydyttävä lapsiperheille tärkeät palvelut.