Tässä raporttia maanantaisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Tärkeimpänä asiana oli sen vahvistuminen, että Karamzinin koulun vanha puoli pääsee väistöön syyslukukauden alusta. Tärkeää myös se, että niin Aarnivalkean kuin Jousenkaaren koulunkin osalta purkulupahakemukset on vireillä. Asiat etenevät oikeaan suuntaan, mutta töitä riittää.

Kokous oli tämän jaoston viimeinen. Lämmin kiitos kaikille jaoston jäsenille paneutumisesta ja asiantuntevista keskusteluista ja rakentavasta yhteistyöstä korjausvelan taltuttamiseksi ja sisäilmaongelmien selättämiseksi. Jatkan jaoston puheenjohtajana ja toivon, että pääsemme tulevalla kaudella keskittymään strategiseen työhön kaupungin tila-asioiden hoitamisessa jatkuvan akuutteihin sisäilmaongelmiin reagoimisen sijaan. Työ jatkuu.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Ennakkotiedoista poiketen kuultiinkin vain yksi selostus:

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Selostus löytyy kokonaisuudessaan täältä, en käy sitä tähän erikseen referoimaan. Nämä kohteet listalta löytyvät:

Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut (näistä alla tarkemmin)

Kohteet, joissa on menossa olevia korjauksia ja joista on kerrottu tarkemmin:
– Haukilahden koulu
– Viherkallion koulu
– Friisilän päiväkoti
– Meritorin koulu
– Niittykummun paloasema
– Nöykkiön koulu
– Vanttilan päiväkoti

Lisäksi on listattu 38 kohdetta joissa on menossa korjauksia.

Kohteet joissa tehdään sisäilmatutkimuksia ja kuntotutkimuksia:
– Rastaalan koulu (alatalo)
– Kalajärven koulu
– Karamzinin koulu (uusi puoli)
– Pohjois-Tapiolan koulu (selvitys väistöä varten)
– Tuomarilan koulu (kellarin osalta)
– Rastaalan koulu

Tyyppikoulujen tilanne
– Karhusuon koulu
Sai rakennusluvan 11.5. ja maanrakennustyöt ovat käynnissä. Kaupunki tiedottaa hankkeen etenemisestä.

– Niipperin koulu
Tämä on valmistumassa aikataulssa 1.8.

Lopuksi raportoidaan radon-mittausten tilanne. Joitakin uusintamittauksia tarvitaan. Hälyyttäviä tuloksia ei ole saatu.

Muutamia poimintoja asioista, joita nostin keskusteluun:

Olen edellyttänyt konkreettisia steppejä ja aikataulua Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen tilanteen ratkomiseksi. Kiitin sitä, että molempien osalta edetään nyt purkkuvaihtoehto edellä. Purkuluvan edellyttämät historiaselvitykset tilattu muutama viikko sitten, valmistuvat syyskuussa. Purkuselvitykset etenevät ja purkulupahakemukset ovat vireillä. Seuraamme jaostossa aktiivisesti tilanteen etenemistä.

Tänään kävin Jousenkaaren koulun vanhempaininfossa, josta kirjoitin erillisen blogitekstin.

Aarnivalkean koulun osalta saatiin vahvistus sille, että siirtokelpoiset tilat ehtivät Pohjois-Tapiolan koulun yhteyteen siten, että Aarnivalkean koulu voi siirtyä väistöön Pohjois-Tapiolaan syyslukukauden alusta. Tämä oli tärkeä tieto Karamzinin koulun kannalta.

Haukilahden koulussa tehdään elinkaarta pidentäviä korjauksia, jotta koulu kestäisi peruskorjaukseen. Peruskorjausta ei kylläkään ole aikataulutettu alkamaan ennen vuotta 2026. Kysyin kannattaako elinkaarta pidentäviä korjauksia tehdä ja saadaanko koulu niillä kuntoon. Tämä toivottavasti selvitetään huolella. Onneksi koulu pääsee syyslukukauden alusta väistöön Kutojantielle Nihtisiltaan. Väistö kestää ainakin vuoden.

Meritorin koulussa ollaan myös tekemässä elinkaarta pidentäviä korjauksia. Tässä huolettaa se, joudutaanko tekemään korjauksia samaan aikaan kuin tiloissa opiskellaan. Kyse on kuitenkin melko mittavista korjauksista. Vastaus oli, että kaikin tavoin yritetään välttää sitä, että korjauksia pitäisi tehdä kouluvuoden aikana. Tätkin on syytä seurata. Peruskorjaus on aikataulutettu vuosille 2019-2021.

Kohteiden läpikäynnin lisäksi käytiin yleis- ja palatuekeskustelua rakentamisen laadusta ja oman työn parantamisesta. Rakennustöiden valvontaa on pystyttävä parantamaan, jotta saadaan kestäviä rakennuksia ja virheet korjattua rakennuttajan piikkiin takuuajan puitteissa. Todettiin myös, että on tärkeää tehdä näkyväksi se, miten aiemmista virheistä on opittu. Toiminta on kehittynyt kuluneena neljänä vuonna merkittävästi, vaikka parannettavaa riittää edelleen.

– Tilapalvelut -liikelaitoksen investointimäärärahojen siirrot (Kh-asia)

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Selvitys säästyvien investointimäärärahojen uudelleen kohdentamisesta

Tässä kohtaa jatkettiin keskustelua sisäilmaongelmakohteista ja tehtiin muutamia lisäpäätöksiä.
Karamzinin koulun osalta virkamiehet kertoivat, että vanhan puolen korjausväistö voidaan tehdä syyslukukauden alusta ja että jatkotutkimusten yhteydessä arvioidaan myös se kannattaako koulua peruskorjata vai rakentaa kokonaan uusi.

Virallisesti päätöksen vanhan puolen sulkemisesta tekee Tilapalveluiden toimitusjohtaja. Koska tämä oli jaoston vahva tahtotila, kirjasimme asian pöytäkirjaan seuraavasti:

”Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto toteaa, että Karamzinin koulun korjausväistö  Järvenperän siirtokoulutiloihin toteutetaan syyslukukauden alussa tilojen vapautuessa Aarnivalkean koululta. Jaosto toteaa, että ennen koulun peruskorjauksen aloittamista arvioidaan riittävien tutkimusten perustella, kannattaako koulu peruskorjata vai rakentaa tilalle kokonaan uusi koulu.”

Lisäksi nostin keskusteluun väistötilojen riittävyyden ja valmiuden reagoida mahdollisiin hätäväistötilanteisiin. Tästä kirjasimme seuraavan jatkovalmistelukehotuksen:

”Tila- ja asuntojaosto kehottaa tuomaan selvityksen olemassa olevasta väistökapasiteetista ja sen käytöstä syyskuun kokoukseen mennessä.”

– Tilapalvelut -liikelaitoksen huhtikuun kuukausiraportti

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen

Oirekartoitusten tekeminen lähtee vihdoin käyntiin myös Espoossa. Alkuun kokeillaa kahta erilaista kyselyä ja tulosten perusteella valitaan kyselytapa, joka voidaan toteuttaa joko alueittain vuosittain (THL) tai kaikissa kouluissa vuosittain (kouluterveydenhuollon ja itsearviointikysely). Tavoitteena on, että kolmen vuoden sisällä kaikki Espoon koulut on käyty läpi.

Kyselyiden tuloksista raportoidaan tila- ja asuntojaostolle vuosittain. Vielä tässäkin yhteydessä kiitos Mari Anthonille (vihr.) tärkeän aloitteen tekemisestä ja sitkeästä vaikuttamistyöstä asian eteenpäin viemiseksi. Nyt pitää vielä varmistaa, että tähän on Tilapalveluissa riittävät resurssit.