Tässä raporttia eilisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin seuraavat selostukset:

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Paljolti sama tilanne listalla kuin toukokuussa. Kesä on kiireistä tutkimus- ja korjausaikaa, elokuussa toivottavasti sitten enemmän kerrottavaa. Selostus löytyy täältä.

Muutama nosto aiemmin puhuttaneista kohteista:

– Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut
Historiallinen selvitys valmistuu 30.9. mennessä. Sen jälkeen toivottavasti päästään tekemään päätöksiä.

– Haukilahden koulu
Nyt kun oppilaat lähtevät väistöön, tehdään vielä tarkennuksia suunnitelmiin (mitä muuta pitäisi korjata kuin salaojat ja julkisivu). Suunnitelmat valmiita syyskuun alussa, osa korjauksista tehdään tänä vuonna, osa jatkuu ensi vuodelle. Tavoite että kouluun päästään takaisin viimeistään vuodenvaihteessa 2018-2019

– Friisilän päiväkoti
Siirtynyt väistöön, korjaussuunnitelmat valmistuvat lokakuun aikana. Selvitetään maalämpöön siirtymistä (nyt on sähkölämmitys). Tavoiteaikataulu valmistumiselle syksy 2018.

– Meritorin koulu
Paljon korjattavaa, suunnitellaan korjauksia niin, että valmistuvat syyslukukauden alkuun, jolloin. Tilataan laaja kuntotutkimus, mutta korjauksia ei tehdä samaan aikaan kun käydään koulua, vain tutkimuksia. Peruskorjauksen aikaistamista selvitetään.

– Nöykkiön koulu
Tehdään korjaussuunnitelma auditorion korjauksesta tämän vuoden aikana, korjaus ajoittuisi kesään 2018. Kuvaamataidon ja kotitalousluokan perusparannus ajoittuu vuodelle 2019.

– Vanttilan päiväkoti
Korjaustoimia tehdään, valmista pitäisi olla elokuun loppuun mennessä. Reklamaatio urakoitsijalle valmisteilla.

– Tuomarilan koulu
Tiivistyksiä tehdään, elokuussa viedään ilmanpuhdistajia. Peruskorjaus on prosessissa ja aikataulutettu vuosille 2018-2020.

Lisäksi korjauksia on käynnissä 38 kohteessa (kaikki eivät ole sisäilmakorjauksia).

Sisäilma/kuntotutkimuksia tehdään seuraavissa kohteissa:

– Rastaalan koulu (alatalo)
– Kalajärven koulu
– Karamzinin koulu
– Pohjois-Tapiolan koulu (selvitys väistöä varten)
– Tuomarilan koulu (kellari)

Tyyppikoulujen valmistumisaikataulu:

– Karhusuon 1. vaihe valmistuu syyskuun lopussa
– Niipperin koulu valmistuu syyslukukauden alkuun

– Mankkaan päiväkotiselvitys, Maija Lehtinen

Pieni päiväkoti, joka odottaa peruskorjausta (todettu sisäilmaongelmia). Lisätilan tarvetta on. Tavoite laajentaa 8-ryhmäiseksi siten, että ensin tehtäisiin laajennus, sen jälkeen peruskorjaus. Mankkaan päiväkotitilannetta selvitetty kokonaisuutena. Tämä on menossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsiteltäväksi.

– Jupperin päiväkodin elinkaarilaskelmat, Maija Lehtinen

Saatiin pikainen esittely eri vaihtoehtojen kustannusvertailuista. Hyvä että näitä on nyt alettu tehdä. Tämäkin on menossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyyn.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kysyin vuokra-asuntojen keskittymisestä alueelle. Tästä on kuulemma pitkään keskusteltu. Espoon asunnot tekee perheasuntoja, joiden katsotaan sopivan alueelle. Viereisen kaava-alueen (Miilukorpi II) osalta on tarkoitus tasapainottaa tilannetta.

Kysyin myös opiskelija-asuntohankkeiden etenemisestä. Aalto Village -hankkeet käynnistyvät syyskuussa, Tuuliniitty tammikuussa.

– Tusculum, teatteri Hevosenkengän lisärakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tämä hanke on edennyt sivistystoimen tuella ja saanut valtionavustusta. Hyväksyttiin yksimielisesti, vaikka ei pidetty hyvänä tapaa, että hankkeita edistetään ohi normaalin talousarviokäsittelyn. Haluttiin myös seurantaa siitä, että toiminta palvelee laajasti espoolaisia siten kuin on avustusta haettaessa kuvattu.

– Opetus- ja päiväkotilojen (Kivimiehen koulu ja Kivimiehen päiväkoti) vuokraaminen Aalto-korkeakoulusäätiöltä sr (ACRE) osoitteesta Lämpömiehenkuja 2 suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön

Aarnivalkean koulun on tarkoitus siirtyä näihin tiloihin väistöön syksystä 2018 alkaen. Nostin esiin huolen siitä, että tilat ovat varmasti terveelliset ja turvalliset. Kun tämä on vuokratila, on se vuokranantajan vastuulla. Valtuutettiin Tilapalvelujen toimitusjohtaja laatimaan ja allekirjoittamaan tarkemmat ehdot täyttävä vuokrasopimus. Selostusosaan esittelijä lisäsi tekstin:

”Erityistä huomiota kiinnitetään kohteen terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä sisäilmaolosuhteisiin.”

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016

Kysyin, koska  selvitys sosiaali- ja terveystoimella käytössä olevista toimitiloista valmistuu. Vastaus oli, että  vuoden loppuun mennessä ja luvattiin tuoda jaostolle tiedoksi.

– Otaniemen kouluhanke, hankesuunnitelman hyväksyminen

Tämä oli kokouksen hankalin asia. Valtavan suuri tilahanke tuotiin päätettäväksi ilman opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoa. Tiedossa kuitenkin oli, että sivistystoimessa suhtaudutaan hankkeeseen kriittisesti.

Päätösesitys muutettiin kokonaan, emme hyväksyneet hankesuunnitelmaa, ainoastaan kehotimme jatkamaan valmistelua. Päätöksiä voidaan tehdä, vasta kun on tieto koulupuolen tilatarpeista ja siitä, mihin kaikkeen tämä hanke vaikuttaisi. Iso huoli oli siitä, johtaisiko tämä liialliseen Espoon lukiopaikkojen keskittymiseen Otaniemeen. Sinänsä pidettiin tärkeänä, että käyttöön saataisiin merkittävästi lisää väistötilaa.

Päätös syntyi yksimielisesti pitkällisen keskustelun jälkeen, kun esittelijä muutti esityksensä muotoon:

”8. Otaniemen kouluhankkeen valmistelu

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ( johtokunta) kehottaa jatkamaan selostusosassa mainituin perustein Tietotie 6 tilojen hankesuunnitelman valmistelua sekä kohteen suunnittelua ja vuokrasopimusneuvotteluita. Vuokrasopimus tuodaan käsiteltäväksi tila- ja asuntojaoston alkusyksyn kokoukseen opetuslautakunnan käsiteltyä hanketta.”

Nyt on tärkeää, että ennen seuraavaa kokousta käydään riittävät keskustelut ja tehdään riittävät selvitykset, jotta tilatarpeista syntyy sivistystoimen ja Tilapalveluiden yhteinen näkemys.