Vihreät kaupunginhallituksen jäsenet Tiina Pursula, Tiina Elo ja Mikki Kauste valmiina syksyn haasteisiin.

Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta, jossa asiat päätettiin sopuisasti ja valtaosin pohjaesitysten mukaisesti. Raportoin niiltä osin, kun tuli muutoksia tai muuten jotain mainittavaa. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kaupunginhallituksen pj. Markku Markkulalla on valtavasti kokemusta ja hyvä ote työskentelyn johtamiseen. Olemme kokoontuneet aktiivisesti myös kaupunginhallituksen puheenjohtajiston (Markkula, Elo, Guzenina) kesken kaupunginhallituksen ja puheenjohtajiston työn kehittämisen merkeissä.

 

– Lausunnon antaminen Kirkkonummen kunnalle Siikajärven kyläyhteisön esitykseen osittaisesta kuntaliitoksesta (Kv-asia)

Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että alueen liittäminen Espooseen olisi perusteltua. Lausuntoa terävöitettiin vielä lauseella:

”Valtuusto toteaa, että muutos on Siikajärven alueen kehittymisen ja sen asukkaiden kannalta kuntarakennelain tavoitteiden mukainen.”

Käytiin läpi myös aiempia vastaavia tapauksia:
– Vihdin yksi kiinteistö (Kattilantiellä Nuuksiossa), ministeriö päätti liittämisestä Espooseen, lausunnoilla oli lopulta pieni merkitys.
– Rysäkari, ministeriön käsittelyssä, Espoo lausui ettei nähdä estettä (perusteena merellisen Espoon kehittäminen, yhteys Espooseen). Helsinki vastustaa, saa nähdä miten käy.

Tämä nyt käsittelyssä on samantyyppinen kuin tuo Vihdin tapaus. Ennakkotapauksia ei kuitenkaan käyteät, vaan ministeri (kuntaministeri Vehviläinen) tekee päätökset tapauskohtaisesti lakiin perustuvien kriteerien perusteella.

Tämän lisäksi Länsi-Vantaalla on ollut halua liittyä Espooseen, mutta siinä kyse olisi eri mittaluokan asiasta kaupungin johtamisen kannalta, kun puhutaan kokonaisista kaupunginosista.

 

– Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja johtokuntaan (Pöydälle 19.6.2017)

Vihreille saatiin seuraavat valvojan paikat:

– Kaupunkisuunnittelulautakunta, Tiina Elo, vara Tiina Pursula
– Kulttuurilautakunta, Mari Anthoni
– Tekninen lautakunta, vara Tiina Elo
– Rakennuslautakunta, Antti Brunni, vara Mikki Kauste
– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, vara Hanna Hukari

– Edustajien nimeäminen Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiville ja seminaariin 5.9.2017

Kuntapäiväedustajiksi valittiin:
Markku Markkula (kok)
Inka Hopsu (vihr)
Jukka Vilske (sd)
Nina af Hällström (rkp)

– Edustajien nimeäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2017-2021 (Kv-asia)

Tämä meni viivana valtuustoon, kun paikkoja ei ole vielä puolueiden kesken jaettu. Paikkajakotoimikunta kokoontuu ennen valtuustoa ja neuvottelee nämä.

– Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Lausunto herätti vilkkaan keskustelun, jonka tuloksena esittelijä täydensi lausuntoa seuraavasti:

Lisättiin lausunnon loppuun kappale:

”Asiaan kohdistuvista haasteista huolimatta, Espoon kaupunki pitää kannatettavina hallituksen esitysluonnokseen sisältyviä kannustinloukkuja purkavia, naisten työmarkkina-asemaa parantavia, pienituloisten perheiden taloudellisia toimintaedellytyksiä tukevia, syrjäytymistä ehkäiseviä ja kansantalouden kannalta ensiarvoisen työllisyysasteen nostamisen mahdollistavia elementtejä. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisessa on kuitenkin tärkeää estää sen negatiiviset vaikutukset kuntatalouteen. Espoo korostaa, että varhaiskasvatusmaksujen alenemisen kompensointi kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta ei ole taloudellisesti kestävä ratkaisu. Täten esimerkiksi kiinteistöverotulojen on jatkossakin oltava kunnan tuloja, eikä niitä tule kytkeä varhaiskasvatusmaksukertymän rahoittamiseen.”

Lisäksi muokattiin yhtä virkettä muotoon:

”Espoo korostaa, että yksityistä varhaiskasvatusta halutaan enenevässä määrin kehittää kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen rinnalla kilpailukykyisesti.Esityksellä ei tule rajoittaa perheiden valinnanvapautta päivähoidon osalta.”

Huolet kiteytyivät hintaeron kasvamiseen yksityisen ja julkisen päivähoidon välillä sekä siihen, miten merkittävästi alenevat maksutulot kompensoidaan kunnille. Vääntö tästä tapahtuu eduskunnassa.

 

– Suvela I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 611519, 40. kaupunginosa Espoon keskus (Kv-asia)
– Maarinniitty III, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 213210, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola
– Nihtisilta, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 130138, 54. kaupunginosa Kilo
– Juvanmalmin teollisuusalue, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 710920, 81. kaupunginosa Niipperi

Nämä kaikki kaavahankkeet hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Luonnonsuojelualueiden perustaminen Espoon keskuspuistoon

Tämä jätettiin pöydälle, kun karttaliitteet alueista puuttuivat.

 

– Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä ja luovutus

Tämäkn hyväksyttiin keskusteluitta.