Tässä raporttia tämänaamuisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Laajalahden koulun hankesuunnitelman yhteydessä käytiin kirjastopoliittista keskustelua. Jaostossa löytyi laaja tuki pienille kirjastoille. Vaikka suuret kauppakeskuskirjastot palvelevat suuria kävijämääriä, ovat pienet lähikirjastot tärkeitä erityisesti lapsiperheille ja ikäihmisille. Laajalahden kirjasto toimii asukkaiden olohuoneena ja ajanviettopaikkana pienille koululaisille koulupäivän jälkeen. Omatoimikäyttö on lisännyt käyttöä myös iltaisin ja asukkaat ovat myös pitäneet yhteisöllisesti huolta kirjastosta. Pidän tärkeänä, että kirjasto säilyy kylän keskustassa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin Maija Lehtisen selostus ajankohtaisista sisäilma-asioista. Se löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Tässä lyhyt tiivistelmä kohteista:

Kohteet, jotka odottavat peruskorjausta tai purkuselvitystä:

– Aarnivalkean koulu
Oppilaat väistössä Pohjois-Tapiolan koulussa. Tilat ovat tyhjillään. Historiallinen selvitys valmistuu 30.9. mennessä. Liittyy sivistystoimen palveluverkkoon Tapiolan alueella.

– Jousenkaaren koulu
Oppilaat väistössä Rehtorintiellä, josta siirrytään Niittykumpuun Uusikummun kouluun Riihitontuntielle 8/2018 tai viimeistään 31.12.2018. Tilat ovat tyhjillään. Historiallinen selvitys valmistuu 30.9. mennessä. Liittyy sivistystoimen palveluverkkoon Tapiolan alueella.

Näihin palataan lokakuussa.

Kohteet, joissa menossa olevia korjauksia:

– Haukilahden koulu
Oppilaat ovat väistössä Kutojantiellä. Sisäpuolisten korjausten suunnittelu on menossa. Alustava valmistumistavoite 8/2018 tai 12/2018. Hyvä, että koulu saatiin väistöön, kun ilmeistä korjattavaa löytyi.

– Friisilän päiväkoti
Lapset ovat väistössä Rehtorintiellä. Kuntoarvio valmistuu 10/2017. Valmistumistavoite 8/2018. Korjauksen aikana vaihdetaan sähkölämmitys maalämmöksi. Hyvä että lapset saatiin väistöön ja hienoa, että samalla edistetään myös uusiutuvan energian käyttöä.

– Meritorin koulu
Kesän aikana tehtiin tiivistyskorjauksia ja paikattiin lattiamattoja. Alapohjan koneellisen tuuletuksen lisäys menossa, joka vaikuttaa hieman koulutyöhön. Ilmanvaintolaitteet kaipaavat uusimista. Selvitetään peruskorjauksen aikaistamaismahdollisuus vuodelle 2019. Tästä kohteesta olen huolissani. Peruskorjausta on välttämätöntä aikaistaa.

– Vanttilan päiväkoti
Korjaustyöt tehty kuntotutkimuksen mukaisesti, valmistuvat elokuun loppuun mennessä. Reklamaatio muovimatoista ja ikkunoista tehty urakoitsijalle (rakennus valmistunut 2010).

– Tuomarilan koulu
Peruskorjaus- ja laajennushanke ajoitettu vuosille 2019-2021. Kellaritilat vaativat kuitenkin korjauksia ennen sitä. Osaan tiloista toimitetaan ilmanpuhdistimet kunnes tarvittavat korjaukset on tehty. Toivottavasti rakennus saadaan näillä korjauksilla kuntoon peruskorjauksen alkuun asti.

– Eestinkallion koulu
Joulukuussa tehty sisäilmakatselmus, jossa todetut korjaus- ja huoltotyöt on saatu pääsääntöisesti valmiiksi. Seurataan tilannetta.

– Tiistilän koulu
Suunnitelmien mukaiset korjaustyöt jatkuvat vielä syyslukukaudella, mm. tiivistystöitä ja ilmanvaihdon parantamista. Viime vuosina on tehty mittavia korjaustöitä. Toivottavasti tilanne on nyt hallinnassa.

– Niittykummun päiväkoti
Peruskorjaus ajoitettu vuodelle 2021. Koko IV-järjestelmä pitäisi uusia, mutta nykyinen katto ei kestä uutta IV-konehuonetta. Yritetään pienillä IV-korjauksilla selvitä peruskorjaukseen. Tämä kuulostaa huolestuttavalta.

– Virastotalo 2
Aluehallintoviraston tarkastusraportti heinäkuulta edellyttää, että on ratkaistava terveydenhuollon asiantuntijan kanss, ketkä voivat ja millä edellytyksillä jatkaa turvallisesti työskentelyä ko tiloista, kun niistä siirrytään. Väistön mahdollisuus selvitetään syksyn aikana. Tämä liittyy myös Espoon keskuksen tilaratkaisuihin laajemmin.

– Rastaalan alakoulu
Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus on valmistunut ja tutkimuksesta laaditaan parhaillaan selvitystä. Vielä tilataan julkisivujen kuntotutkimus, jonka jälkeen tehdään tarkemmat toimenpide-esitykset. Selvitetään kohteen kunto/korjaus/purku. Rehtoriselvityksen mukaan Rastaalan koulun käyttöaste on 41%. Toivottavasti toimenpide-esitykset ja mahdollinen väistön tarve selvitetään pian.

– Kalajärven koulu
Kesäkuussa aloitettu sisäilma- ja rakennetutkimukset. Ilmanvaihtoon liittyvät tutkimukset on saatu valmiiksi ja tuloksista odotetaan raporttia elo-syyskuun vaihteessa. Rakennusten kaikki rakenneosat tarkistetaan, tehdään kosteusmittauksia ja otetaan näytteitä. Tätäkin pitää seurata.

– Karamzinin koulu
Koulun vanha puoli on ollut pois käytöstä 1.8. alkaen. Myöskään valmistuskeittiö ei tule olemaan käytössä, vaan ruoka tuodaan koululle valmiina. Liikuntasali on käyttökiellossa. Uusi ja vanha puoli on eristetty. Vanhan puolen korjausten kustannusarvio on 5,6 me. Uudella puolella tehdään sisäilmatutkimukset, joiden arvioidaan valmistuvan syyskuun alkuun mennessä. Hyvä että myös uusi puoli tutkitaan kunnolla.

– Pohjois-Tapiolan koulu
Kesä ei riittänyt 100% valmistumiseen. Siirtokelpoinen koulu Aarnivalkean oppilaille on valmis, mutta piha edelleen kesken. Pysyvässä kolurakennuksessa tehdään vielä viimeistelyjä ja ilmastoinnin nuohousta + säätötöitä. Töiden on arvoitu valmistuvan viikolla 34-35. Vielä on edessä korjaustöitä, joiden suunnittelu on aloitettu ja korjausten ajankohdista ilmoitetaan erikseen käyttäjille. Valitettavaa, ettei töitä saatu valmiiksi kesän aikana. Tässä on viestintä ontunut.

– Rehtorintie (väistökoulu)
Koulu tutkittiin kesän aikana. Huhtikuussa oli tehty sisäilmakatselmus-pyyntö, johon reagoitiin heti. Koulu tarkastettiin vielä uudelleen heinäkuussa ja korjaustoimia on tehty ja ovat vielä kesken. Infoa vanhemmille on tulossa. Todella ikävää, että tästä ei oltu infottu ajoissa, vaan vanhemmat näkivät laput ovissa koulun alkaessa. Samoin tässä pitää edelleen parantaa viestintää. Ja ennen kaikkea varmistua, että tilat saadaan terveellisiksi ja turvallisiksi.

Kaiken kaikkiaan korjauksia (kaikki eivät liity sisäilmaan) on menossa 51 koulussa tai päiväkodissa.

Tämä selostus osoittaa, että Tilapalveluissa on tehty paljon työtä sisäilmaongelmien korjaamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi ongelmakohteissa. Siitä kertoo sekin, että korjausrahat tulevat ylittymään tänä vuonna 1,5 me. Viestintää on parannettu, mutta edelleen on viivettä, joka aiheuttaa vanhemmille kohtuutonta epätietoisuutta ja huolta. Tilapalveluissa on viestinnän ammattilaisen paikka auki, toivottavasti saadaan pian tehtyä onnistunut rekrytointi. Tämän lisäksi korostin jälleen kerran Tilapalveluiden ja sivistystoimen hyvän yhteistyön merkitystä tilaongelmien ratkomisessa.

Lisäksi saatiin raportti muusta kesällä tapahtuneesta:
– Niipperin tyyppikoulu otettu vastaan ja toteutus aikataulussa, tänne on tulossa avoimet ovet
– Päivänkehrän koulu otettu vastaan
– Furuholmin rakennuksia valmistunut
– Keskuskeittiö otettu vastaan, luovutus tulossa Espoo Cateringille.
– Karhusuon ensimmäinen koulu aikataulussa
– Pohjois-Tapiolan lukio Maarintiellä saanut käyttäjiltä positiivista palautetta tullut

Ikävämpiä ovat tuhopoltot, joista suurinta haittaa aiheutui Kirstin peruskorjauksen alla olevalle koululle. Tuhon laajuus vaikuttaa korjauksen aikatauluun ja kustannuksiin. Nöykkiön ja Ruusutorpan kouluilla palot saatiin nopeasti sammutettua ja suuremmilta tuhoilta vältyttiin.

– Laajalahden koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tässä kohtaa käytiin tosiaan laajempi keskustelu pienten lähikirjastojen merkityksestä. Jaostossa oli laaja poliittinen tuki pienille kirjastoille ja myös Laajalahden kirjaston säilyttämiselle. Marika Niemen (kok) esityksestä päätettiin, että varataan mahdollisuus toteuttaa kirjastotilat Laajalahden koulun yhteyteen. Esittelijä täydensi tämän tiimoilta hankesuunnitelmaa seuraavasti:

”Suunnittelu toteutetaan niin, että siinä varaudutaan tarvittaessa myöhemmin kirjastotilojen toteutukseen. Asiaa selvitetään jatkokaavoituksen yhteydessä.”

Jukka Kilpi (sin.) teki esityksen, että hankesuunnitelmaan sisällytetään kirjastotila, mutta tämä esitys raukesi kannattamattomana.

Itse pidän tärkeään, että kirjasto säilyy Laajalahdessa ja että sen sijainnista päätettäessä kuullaan niin asukkaiden kuin sivistystoimen näkemyksiä. Sivistystoimi on todennut, että koulu ei olisi kirjastolle tarkoituksenmukainen paikka ja siksi sitä ei hankesuunnitelmassa ole. Myös asukkaat toivovat kirjaston säilyttämistä Laajalahden keskustassa. Asemakaavoitus on vireillä ja asia ratkaistaan sen yhteydessä. On tärkeää, että kaavoitusta tehdään laajassa ja avoimessa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Tavoitteena on, että kaava olisi hyväksyttävänä valtuustossa vielä tämän vuoden aikana.

Hankesuunnitelmassa todetaan, että ”osallistavalla suunnittelulla ohjataan aktiivisesti käyttäjiä osallistumaan oman työn ja toimintaympäristönsä ja asukkaita oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.” Kysyin, miten tämä on tarkoitus toteuttaa, mutta siihen ei ollut selkeää vastausta. Kaavoitusprosessissahan on oma selkeä osallistumismalli, mutta tilahankkeiden osalta selvästikään ei. Virkamiehet totesivat, että sen pitäisi tapahtua tarveselvityksen yhteydessä, jolloin eri vaihtoehdot ovat vielä auki.

– Tuomarilan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tämä hankesuunnitelma ei kirvoittanut yhtä laajaa keskustelua. Väistön pitäisi tapahtua Kirstin kouluun, jonka korjauksen valmistuminen viivästynee tuhopolton takia. Jos näin käy, on löydettävä korvaava väistöratkaisu. Myös tässä hankesuunnitelman toteutuminen ratkeaa viimekädessä asemakaavamuutoksen kautta.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2017 osavuosikatsaus

Keskusteltiin sote-uudistuksen viivästymisen vaikutuksista kaupungin tiloihin. Matinkylän terveysaseman tilanne tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn syksyn aikana.

Lisäksi keskusteltiin erilaisista vuokratilahankkeista ja kaupungin asemasta vuokramarkkinoilla. Otaniemessä on vireillä useita vuokratilahankkeita ja on tärkeää pitää huoli, ettei kaupunki maksa tiloista ylihintaa. Kesäkuun jaostossa käsittelyssä ollut Tietotie 6 -hanke (jonne tulisi valtavasti koulutilaa) tulee käsittelyyn vasta, kun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on arviointu koulutilojen tarvetta. Lukioiden osalta Otaniemessä on jo syntynyt innostavaa yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Myös kansainvälisen koulun sijaintia Otaniemeen pohditaan.

Muistutin, että Tilapalveluiden rooli on tuottaa koulu- ja päiväkotitiloja, mutta käyttäjä (sivistystoimi) määrittelee palvelutarpeen. Olennaista on hyvä yhteistyö, kun mietitään millaista palveluverkkoa asukkaat Espoossa nyt ja tulevaisuudessa tarvitsevat. Unohtamatta uusia joustavia tilojenkäyttömahdollisuuksia.

– Opetustilojen suunnittelu ja vuokraus Uusikummussa

Kyse on toimistorakennuksen muuttamisesta koulutiloiksi ensin Jousenkaaren ja myöhemmin Niittykummun koulun väistötarpeisiin. Tämän kanssa on nyt edettävä nopeasti, jotta Jousenkaaren koulu pääsisi takaisin Tapiolan alueelle mahdollisimman pian. Tavoiteaikataulu on 1.1.2019, mikä tarkoittaa, että väistö Espoonlahdessa Rehtorintiellä jatkuisi vielä vajaa 1,5 vuotta. Tuosta ainakaan ei pidä enää viivästyä yhtään.

Tämä on hyvä hanke, kun koulutilaa tarvitaan pitkällä tähtäimellä joka tapauksessa Niittykummun kasvavalla asuinalueella. Ei siis sulje pois Jousenkaaren pikaista peruskorjausta/uudelleenrakentamista.

– Espoon sairaalan toimitilojen vuokraaminen HUS:lle synnytystoimintaan

Päätettiin esityksen mukaan. Tätä on valmisteltu hyvässä yhteistyössä HUS:n kanssa.