Tänään kaupunginhallituksessa isot asiat jäivät pöydälle ja muut päätettiin paljolti keskusteluitta esityksen mukaan. Tässä raporttia lyhykäisesti, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Espoo-tarinan ja strategiaperustan päivittäminen (Kv-asia)

Strategiasta on käynnissä puolueiden väliset neuvottelut, joten kaupunginhallituksessa ei menty sisältöihin, vaan jätettiin asia pöydälle.

Pohjassa on muutama keskeinen ja vihreille tärkeä kunnianhimoinen tavoite: Espoo hiilineutraaliksi 2030 ja koulut kuntoon (nolla sisäilmakohdetta ja nolla hätäväistöä). Molemmat vaativat toteutuakseen mittavia toimenpiteitä,joita olisi tärkeää kirjata myös strategiaan. Selkeinä puutteina on mm. tavoitteet joukkoliikenteen parantamisesta ja luonnonsuojelun edistämisestä. Myös opetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun turvaaminen kaipaa konkretiaa. Pelkkä Suomen parhaat oppimistulokset ei vielä kerro, mitään siitä, miten tavoitteeseen päästään.

– Vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia)

Käytiin läpi talouslukuja, jotka näyttävät että suunnilleen talousarviossa pysytään, mutta tiukka taloudenpito jatkuu toimialoilla.

Ison vajeen selittää Tapiolan taseyksikön tilanne. Kaupungilla on kaksi taseyksikköä: Tapiolan ja Suurpellon. Taseyksikköjen tarkoitus on kerätä alueen maanomistajilta maankäyttömaksuja etupainotteisesti alueen rakentamisen vaatiman infran rakentamiseen. Taseyksikköjen kautta on voitu osoittaa, että maankäyttösopimustulot on käytetty juuri ko alueella. Esimerkiksi Finnoolla, joka on vastaava suuri rakentamiskohde, taseyksikön perusteminen ei tule kyseeseen, koska kaupunki omistaa siellä valtaosin maat – jolloin ei ole maanomistajia joilta maksuja periä.

Olemme kritisoineet Vihreissä sitä, että taseyksikön kautta Tapiolaan kanavoituu enemmän resurssia ja se entisestään vahvistaa alueiden eriarvoisuutta. Toisaalta taseyksikköjen kautta on saatu maksuja kerättyä, kun on voitu osoittaa, että rahat käytetään alueen kehittämiseen.

Tärkeää on, että myös taseyksiköiden rahaliikenne on läpinäkyvää. Osavuosikatsauksessa kerrotaan, että Tapiolan taseyksikössä maanmyyntituloja saadaan 9 me odotettua vähemmän ja lisää rahaa infran rakentamiseen tarvitaan 12 me. Tämä tarkoittaa reilun 20 me nettovähennystä budjettiin. Syy on sinänsä ymmärrettävä: Infraa pitää rakentaa etupainotteisesti, jotta tontteja saadaan kaupaksi. Mutta ongelmallista on, että tämän infran rakentaminen kuormittaa kaupungin talousarviota ihan samalla tavalla kuin muukin, mutta se pyörii erillään investointiohjelmasta.

– Vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman kehys (Kv-asia)

Kehyksestä saatiin myös esittely ja asia jäi pöydälle. Nyt on viikko aikaa ottaa tilanne haltuun ja käydä ryhmien välisiä neuvotteluja. Tiukalta näyttää, mutta se ei ole yllätys, kun veroprosentti esitetään pidettäväksi nykyisellään.

Kysyimme seuraavat kysymykset, joihin saatuja vastauksia pitää nyt huolella käydä läpi:
– Miten asukasmäärän kasvun mukanaan tuomaan palvelutarpeen kasvu on kehyksessä huomioitu?
– Sisältääkö kehys palvelumaksujen korotuksia?
– Pystytäänkö toimintaa tehostamaan ilman tarvetta leikata palveluista?

– Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 (Kv-asia)

Vastasin vaalikoneisiin, että veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palveluista leikkaaminen. Näyttää siltä, että veronkorotukselle olisi perusteita, mutta tätä arvioimme vielä ryhmässä.

– Valtuustoaloite Espoo konsernin lainakannan kehityksestä sekä rahastojen pääoman käytöstä (Kv-asia)

Hyvä vastaus, joka hyväksyttiin keskusteluitta.

– Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan (Kv-asia)

Kokoomuksen paikka, varsinaiseksi Johanna Horsma ja varalle Kimmo Oila.

– Hallintosäännön VII osan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 2 §:n tarkistaminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan, eli kaupunginhalituksen ja sen jaostojen jäsenille maksetaan kokouspalkkio iltakouluista ja seminaareista. Nostin esiin sen, että myös lautakunnilla on vastaavia iltakouluja, mutta todettiin että tarvittaessa voidaan niiden osalta harkita asiaa, vaikkei lisätä päätökseen.

– Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakassopimuksen ajantasaistaminen

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Paikkajakotoimikunnan kokoonpanon täydentäminen

Nimettiin esityksen mukaan myös Sinisille edustaja paikkajakotoimikuntaan. Perusteena se, että on olemassa korkeimman hallinto-oikeuden päätös siitä, että kaikilla valtuustoryhmillä pitää olla oikeus edustajaan tämäntyyppisissä neuvottelukunnissa. Ei haluta testata asiaa toista kertaa, vaikka paikkajakotoimikunnan pelisäännöissä on linjattu, että edustajan voivat nimetä vaaleissa edustettuna olleet puolueet. Tällä mennään nyt ja jatkossa.

– Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (työmarkkinatuen rahoitus)

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kysyttiin, minkä tahon vastuulle Espoossa jatkossa jäisi työllisyyden edistäminen. Vastaus oli, että asia ratkaistaan kasvupalveluiden organisoinnin yhteydessä. Pääkaupunkiseudullehan on viritteillä oma kasvupalvelukuntayhtymä, jonka osalta lainäsädäntö tosin on vielä ihan vaiheessa.

– Luonnonsuojelualueiden perustaminen Espoon keskuspuistoon (Pöydälle 14.8.2017)

Nuija kopsahti ilman keskustelua ja Espoo saa kolme uutta luonnonsuojelualuetta Keskuspuistoon. Huraa ja kiitos Risto Nevanlinnalle tärkeästä aloitteesta!

– Laajalahden koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)
– Tuomarilan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)
– Lippajärvi, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 150712, 62. kaupunginosa Lippajärvi
– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Laurinlahti 411611, asemakaavan muutos, koskevista valituksista
– Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä vuokrata kerrostalotontit Otaniemestä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle, korttelin 10014 tontit 11 ja 12

Nämä hyväksyttiin kaikki keskusteluitta esityksen mukaan.