Tässä vähän viiveellä raporttia viime maanantain ylimääräisestä valtuustosta, jossa agendalla oli strategian viimeistely illan valtuustoa varten sekä Tietotie 6 hanke, jossa haluttiin ottaa aikalisä ja viheltää peli Espoo International Schoolin osalta poikki. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Espoo-tarinan ja strategiaperustan päivittäminen

Maanantaipäivä käytettiin vielä siihen, että kaupunginhallituksen puheenjohtajiston voimin hioimme viimeisiä muotoiluja, jotta strategian tavoitteille ja toimenpiteille saatiin mahdollisimman laaja tuki. Mukaan tuli tärkeitä lisäyksiä vammaisten palveluiden turvaamisesta, esteettömyysohjelman toimeenpanosta, lähiluonnon merkityksestä sekä koulujen ja päiväkotien käyttäjien tyytyväisyyden seurannasta. Illan valtuustossa strategia hyväksyttiinkin varsin yksituumaisesti rakentavan keskustelun saattelemana.

Strategia tavoitteineen antaa hyvän pohjan tulevalle valtuustokaudelle. Olennaista on tietysti löytää resurssit tärkeiden tavoitteiden toteuttamiseen. Suunta on nyt kuitenkin huomattavasti kirkkaampi ja virheämpi kuin aiemmin. Valtuustossa puhuin kehyksen yhteydessä koulukorjauspaketista.

– Tietotie 6, Otaniemen kouluhankkeen valmistelutilanne

Kaupunginhallitus linjasi yksimielisesti, että Espoon kansainvälisen koulun EIS siirto Opinmäestä Tietotie 6 tiloihin ei ole tarkoituksenmukaista. Samoin linjattiin Mattlidenin osalta. Tämä oli vahvasti myös vihreiden kanta.

Kaupunginhallituksen antama toimeksianto kuuluu kokonaisuudessaan näin:

”Tietotie 6 tilojen mahdollista vuokrausta koskevassa asiassa tarvitaan aikalisä. Tietotie 6 vuokraamista koskeva selvittely on lähtenyt liikkeelle kaupungin käytössä eri toimialoilla olevien tilojen sisäilmaongelmien kestävän ratkaisun edellyttämien väistötilojen suuresta tarpeesta.

Kaupunginhallitus korostaa kouluverkon kehittämisen ja tarveselvityksen merkitystä siten, että eri vaihtoehtojen toiminnallisista ja taloudellisista tekijöistä laaditaan riittävät perusselvitykset tarkastellen kunkin vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia – myös ja etenkin oppimisen näkökulmasta.

Jo tehtyjen selvitysten perusteella kaupunginhallitus toteaa, että Espoon kansainvälisen koulun EIS siirto Opinmäestä Tietotie 6 tiloihin ei ole tarkoituksenmukaista. Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että toinen paljon esillä ollut kouluverkon peruspilari on jatkaa ruotsinkielisen opetuksen kehittämistä Mattliden koulukokonaisuutena Matinkylässä.

Tietotie 6:n osalta on tarpeen selvittää julkisuudessa ollutta paljon laajemmin, miten nämä tilat voisivat palvella myös kaupungin muiden toimialojen kehittämis- ja väistötilatarpeita. Näitä kaikkia tarvittavia selvityksiä jatketaan eri toimialojen yhteistyönä.”

Asian valmistelu siis jatkuu. Tämän päätöksen myötä asia on vedetty pois opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 20.9. kokouksen listalta eikä näin ollen ole tulossa myöskaan tila- ja asuntojaostoon lokakuussa.

Jatkossa pitää varmistaa, että myös vuokrahankkeet käsitellään normaaliprosessin mukaan, jolloin käyttääjälautakunta tekee esityksen tilatarpeesta ja antaa lausunnon hankesuunnitelmasta. Niin kiire ei saa olla, ettei pystytä käymään avointa päätöksentekoprosessia ja kuulemaan asukkaita.