Kaupunginhallitus linjasi eilisessä kokouksessaan joukkoliikenteestä, kun päätettiin lausunnosta HSL:n alustavasta talous- ja toimintasuunnitelmasta. Saimme sisään tärkeimmät asiat: Lipunhintoja ei koroteta ensi vuonna ja neuvotteluja jatketaan, jotta kalliin infran (länsimetro) rakentaminen ei nostaisi kohtuuttomasti lipunhintoja. Vahva selkänoja tälle on strategiaan saamamme toimenpiteet: Varmistetaan riittävä joukkoliikenteen palvelutaso, sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja pidetään lippujen hinnat kohtuullisina.

Alla raporttia, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustokysymys vammaispalvelujen määrärahojen riittävyydestä (Kv-asia)

Käytiin keskustelua vammaispalveluiden tilanteesta. Tänä vuonna arvioidaan vammaispalveluihin menevän rahaa noin 4 me yli budjetoidun. Toimialajohtaja Juha Metso kertoi, että ensi vuoden talousarvio valmistellaan tämän vuoden toteutumien pohjalta. Korostettiin vammaisneuvoston kuulemisen merkitystä vammaispalveluasioiden valmistelussa. Esittelijä (Metso) lisäsi lausuntovastaukseen lauseen.

”Vammaispalveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa ja huomioiden vammaisneuvoston kannanotot.”

Esiin nousi myös kysymys kuljetuspalveluiden kilpailutuksesta. Asiaa selvitetään yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa ja viedään sosiaali- ja terveyslautakuntaan joulukuussa. Asiasta tehdään ihmisvaikutusten arviointi ja pyydetään tarvittavat lausunnot.

– Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen lapsiperheiden kotipalvelun osalta

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018 – 2020

Tämä siis tuli otto-oikeudella kaupunginhallitukseen, kun konsernijaosto päätti virkamiesesittelyn vastaisesti, että lipunhintoja ei koroteta vuonna 2018 ja että infrakustannukset eivät saa nostaa lipunhintoja. Molemmat olivat vihreille tärkeitä kirjauksia, joita puolustimme neuvotteluissa ja kokouksessa.

Virkamiespohjassa oli sisällä konsernijaoston tärkeät lisäykset joukkoliikenteen palvelutason turvaamisesta ja seuraamisesta erityisesti Länsimetron liityntäliikenteen osalta kun metro vihdoin alkaa kulkea. Lausuntoon saatiin kokouksessa paljon parannusta kiitos kaupunginhallituksen pj. Markku Markkulan (kok) halun löytää yhteinen näkemys.

Lipunhinnoista päätettiin, että korotuksia ei tehdä vuoden 2018 aikana. Hyvä näin.

Vihreiden ryhmä on pitkään vaatinut sitä, että pitää löytää keinot joilla varmistetaan etteivät kasvaneet infrakustannukset (länsimetro) automaattisesti nosta lipunhintoja. Jos systeemiä ei muuteta, se tarkoittaa vääjäämättä kymmenien prosenttien korotuspaineita lähivuosina. Siksi äänestytimme sen, pitääkö kaupunki tässä tilanteessa kiinni periaatteesta, että kaupungin subventiotaso on max 50% lipunhinnasta ja lopun maksaa käyttäjä, vaikka se tarkoittaisi infrakulujen kasvamisen myöät lipunhintojen merkittävää nousupainetta. Valitettavasti hävisimme 9-6 demareiden ja vasemmistoliiton kannattaessa.

Vaikkei tuo poisto onnistunut, lausuntoon kirjattiin kuitenkin, että neuvotteluja on jatkettava HSL-kuntien kanssa yhteisen kannan muodostamiseksi. Espoo pitää tärkeänä, että HSL aktiivisesti etsii ratkaisua lipunhintojen korotuspaineisiin johtuen suurista infrainvestoinneista. Ongelmiin on löydettävä ratkaisu ennen HSL:n vuoden 2019 talousarviota ja on tärkeää selvittää, voidaanko subventioastetta väliaikaisesti nostaa.

Konsernijaoston päätösten kustannusvaikutus kaupungille olisi ollut 1-3 me. Pieni summa kokonaisuudessa, jossa on kyse siitä, halutaanko parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja pitää lipuninnat kohtuullisena. Vihreät haluavat ja näin linjasi myös valtuusto strategiassaan. Työ paremman joukkoliikenteen puolesta jatkuu.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Kalajärvenkallio, asemakaava ja asemakaavan muutos (720900), hyväksymisestä koskevista valituksista

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaanpiiri, Espoon ympäristöyhdistys sekä asukkaat ovat tehneet sangen ansiokkaat valitukset. Koska olemme vastustaneet kaavaa joka vaiheessa, tein seuraavan esityksen:

”Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se yhtyy valittajien näkemykseen ja kumoaa päätöksensä Kalajärvenkallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymisestä.”

Esitys hävisi äänin 10-5 Kd:n ja Vasemmistoliiton kannattaessa. Oikeus ratkaisee.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee kaupunginhallituksen ja teknisen toimen johtajan päätöksiä virkoja, toimia ja nimikkeitä koskevista muutoksista

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakaspohjan laajentaminen suunnatulla osakeannilla sekä osakassopimuksen muuttaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.