Julkaistu Länsiväylässä23.9.2017

Espoon kaupunki hankkii vuosittain tavaroita, palveluita ja urakointia vajaalla miljardilla eurolla. Siinä piilee valtava mahdollisuus kestävän kehityksen ja uusien innovaatioiden edistämiseen. Espoossa tuleekin nyt panostaa hankintojen strategiseen johtamiseen ja monipuoliseen hankintaosaamiseen.

Hankinnat ovat keskeinen ja merkitykseltään kasvava keino toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita. Tästä hyvä esimerkki on ilmastopäästöjen vähentäminen hankkimalla latausasemia länsimetron liityntäliikenteen sähköbusseille. On loistavaa, että HSL:n hankkimat sähköbussit valmistetaan Suomessa.

Jotta Espoo voi toimia innovatiivisten ja kestävien hankintojen edelläkävijänä, tarvitaan hankintaorganisaatioon luovuutta ja rohkeutta sekä riittävästi osaamista ja resursseja.

Kilpailuttamalla hankinnat vanhan kaavan mukaan ja ostamalla vain yleisesti hyväksi todettuja olemassa olevia ratkaisuja, vältetään helpoiten virheitä. Julkisellakin sektorilla on uskallettava kokeilla uutta. Olennaista on asenneilmapiirin kehittäminen innovaatiomyönteiseksi.

Moni innovatiivinen ja kestävä hankinta kilpistyy edelleen korkeampaan hintaan. Kestävissä hankinnoissa aikajänne on pidempi kuin yksi budjettivuosi, kulut kuitenkin kohdistuvat vuosittain tietylle kustannuspaikalle.

Hankinnoissa on otettava keskeiseksi lähtökohdaksi halvimman tarjouksen sijaan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tähän uudistunut hankintalainsäädäntö antaa mahdollisuuksia. Kaupunkiorganisaatiossa pitää pystyä katsomaan kaupungin kokonaistaloudellista pitkän tähtäimen etua. On ymmärrettävää, että sähköauton tai aurinkopaneelin hankinta ei houkuttele, jos ylimääräinen kustannus pitää nipistää esimerkiksi opetuksesta.

Julkisen sektorin rooli ja merkitys on tärkeä myös esimerkkinä muille. On uskallettava asettaa rohkeita tavoitteita. Esimerkiksi Tukholma on päättänyt tehdä päiväkodeista myrkyttömiä. Oslo puolestaan on päättänyt, että rakennustyömailla ei saa syntyä päästöjä.

Onnistuneista innovatiivisista hankinnoista syntyy yrityksille referenssikohteita ja vientituotteita. Innovatiivisten toimintamallien leviämistä edistää kun näkee että muutkin ovat pystyneet. Siksi on tärkeää verkostoitua ja hakea parhaita käytäntöjä myös ulkomailta. Kaikkien ei tarvitse keksiä samaa pyörää uudelleen. Espoolla on hyvät edellytykset kestävyyden ja innovaatioiden edistämiseen ja uusi strategia antaa siihen hyvän selkänojan.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr)

Kaarina Saramäki
ympäristölautakunnan puheenjohtaja (vihr)