Tässä raportti tämän aamuisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Käsiteltiin ensin varsinaiset päätösasiat:

– Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen, tarkistetun hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tässä on siis kyse siitä, että peruskorjaushankkeen edetessä vuonna 1955 rakennettu ja säilytettäväksi tarkoitettu rakennus 2 on osoittautunut purkukuntoiseksi. Se päätettiin purkaa, mikä tuo myös joustoa koulukokonaisuuden suunnitteluun.

Tämä viivästyttää aikataulua arviolta 10-12 kk. Koulun ensimmäisen osan piti olla valmis kesällä 2019. Vaikutukset kustannuksiin ovat vielä selvityksen alla.

Koulun lähiympäristön asukkaat ovat valittaneet rakennuslautakunnan 29.6. hyväksymästä rakennusluvasta mm. asemakaavan ajanmukaisuuteen ja liikenneongelmiin viitaten. He eivät halua viivyttää itse peruskorjausta, mutta ovat huolissaan kasvavan koulun liikennejärjestelyistä (liikenne koululle kulkee asuntokatujen kautta) sekä tulevan uuden urheilukentän ja liikuntahallin sijoittelusta.

Rakennuslautakunnan päätöksessä todetaan, että liikuntatilarakennukselle ja urheilukentälle haetaan lupaa erikseen syksyllä 2017. Kysyin, onko ennen tätä lupavaihetta mahdollista hakea vielä toimivampia ratkaisuja rakennushankkeen 2-vaiheen ja liikennejärjestelyjen osalta.

Kävimme asukaspalautteen pohjalta hyvän keskustelun, jonka pohjalta päätöstä täydennettiin seuraavin lisäyksin:

Esittelijä otti nimiinsä seuraavan lisäyksen:

”Hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan asukkaita osallistavasti kohteen liikenne-, kulku- ja pysäköintijärjestelyitä, ja pyritään löytämään tontin käytön kannalta parempia ratkaisuja niiden toteuttamiseksi.”

Varapuheenjohtaja Marika Niemen (kok) seuraava lisäys hyväksyttiin myös yksimielisesti:

”Hankkeen jatkosuunnittelussa huomioidaan paremmin tontin sisäänajo ja pysäköinti. Kaakkoiskulma rajautuu seurakuntien omistamaan tonttiin. Selvitetään tontin saamista kaupungin käyttöön ja mahdollisesti koulun pysäköintialueeksi.”

Toivottavasti näillä eväin löydetään asukkaiden kannalta mahdollisimman hyvät ratkaisut.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Maarinsolmun kaava-alueelle tulee opiskelija-asuntoja. Hyväksyttiin yksimielisesti.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Selostus löytyy täältä.

– Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut
Historiallinen selvitys valmistunut 4.10. ja laitetaan muutaman viikon sisällä kaupungin verkkosivuille. Esitys koulujen tulevaisuudesta on tarkoitus valmistella jaoston 13.11. kokoukseen. Hyvä että tämä asia menee nyt eteenpäin.

– Haukilahden koulu
Elinkaarta jatkavien korjausten suunnittelu on käynnissä. Suunnitelmien arvioidaan valmistuvan loka-marraskuussa. Arvio korjausten toteutuksesta 1/2018 – 12/2018. Suunnittelu halutaan tehdä huolella, jotta voidaan varmistaa riittävät korjaukset.

– Friisilän päiväkoti
Kohteen kustannusarvio valmistuu lokakuussa ja suunnitelmat loppuvuoden aikana. Korjauksen kustannukset saattavat olla niin suuret että uudisrakennus (tyyppipäiväkoti) on edullisempi vaihtoehto. Korjaukset on tarkoitus aloittaa 3/2018 ja valmista pitäisi olla 3/2019. Korjauksen aikana vaihdetaan sähkölämmitys maalämmöksi.

– Meritorin koulu
Tutkimuksessa esille tulleita korjaustarpeita suunnitellaan ja tarkennetaan. Lattiapinnoitteiden vaihto kesän 2018 aikana. Selvitetään peruskorjauksen aikaistamismahdollisuus vuodelle 2019. Rakennuksen alkuperäiset ilmanvaihtolaitteistot uusitaan seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Toivottavasti peruskorjauksen aikaistus onnistuu.

– Vanttilan päiväkoti
Korjaukset on tehty kuntotutkimuksen mukaisesti ja valmistuivat elokuun loppuun mennessä. Työt jatkuvat 2018 kun on suunnitelmat valmiina. Vuonna 2017 on tehty kiireelliset työt.

– Tiistilän koulu
Suunnitelmien mukaiset rakennustekniset korjaukset jatkuvat edelleen. Seuraava työmaakokous lokakuun lopussa.

– Niittykummun päiväkoti
Peruskorjaus on ajoitettu vuodelle 2021. Koko IV-järjestelmä pitäisi uusia, mutta katto ei kestä uutta IV-konehuonetta. Ilmanvaihtoa parannettu kevyemmin menetelmin.

– Rastaalan koulu
Koulun Alarakennuksen kuntokartoitus jatkuu julkisivujen ja vesikaton kuntotutkimuksella.

– Kalajärven koulu
Kalajärven koulun sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus on pääosin valmistunut, mutta loppuraportti ei ole vielä valmis.

– Karamzinin koulu
Uusi puoli: Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus on valmistunut. Tutkimuksissa selvitettiin rakenteiden kosteustekninen kunto sekä tutkittiin sisäilman laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Korjaustoimiin on ryhdytty.
Vanha puoli: Vanhan puolen korjausten kustannusarvio noussut on noin 5.6 miljoonaan (maksetaan elinkaarta jatkavien korjausten määrärahasta). Koulun vahan osan korjausten suunnitelmat valmistuvat lokakuussa, jonka jälkeen urakka voidaan kilpailuttaa.

– Pohjois-Tapiolan koulu
Auditorio ja biologian luokka odottavat lattioiden pinnoitusta. Seuraava suunnittelukokous on lokakuun aikana. Ilmanvaihdon paine-erojen mittausten perusteella tehdään tarkemmat ohjeistukset ilmanvaihdonsäädölle. Oireilusta on tullut viestejä, tilannetta on seurattava.

– Viherkallion koulu
Tiloihin 141 ja 142 on toimitettu sisäilmapuhdistimet toimitettu helmikuussa. Ilmanvaihtoa on tarkistettu. Sisäilmatutkimuksen tarvetta selvitetään edelleen.

– Rehtorintien koulu
Julkisivujen kuntotutkimus toteutetaan 17.10. Tarvittaessa tutkimukset jatkuvat sokkeleiden osalta kyseisen viikon loppupuolella.

– Jupperin koulu (uusi kohde listalla)
Koulussa on tehty kesän 2017 aikana seuraavat sisäpuoliset korjaustyöt: Kuuden tilan sekä teknisen työn tilan tiivistyskorjaukset. Kouluun ollaan teettämässä kuntokartoitus mukaan lukien viemäreiden kuvaus tarkastuskertomuksen toimenpidesuosituksen mukaisesti. Tutkimusten tulosten perusteella tehdään suunnitelmat mahdollisista jatkokorjauksista.

– Nöykkiön koulu (uusi kohde listalla)
Auditoriota ja sen viereistä luokkahuonetta ei käytetä (ei kuitenkaan ole käyttökiellossa), koska näyttämömontussa havaittiin huhtikuussa erittäin suuria kosteuspitoisuuksia näyttämön jumittumisen yhteydessä. Jumittuminen liittyi näyttämömontun reunoissa olevien lastulevyverhousten turpoamiseen. Montussa on edelleen käynnissä kuivaus, mutta tämän ei pitäisi vaikuttaa muiden tilojen käyttöön.

Auditorio on menossa laajempaan korjaukseen kesällä 2018. Rakennetutkimukset materiaalinäytteineen ovat menossa suunnitteluun, joiden pohjalta johtopäätökset korjauslaajuudesta tehdään. Auditorion korjauslaajuus koskenee tässä vaiheessa seinien kevyitä rakenteita kuten eristelevyjen poistoja ja uusintaa, sekä alakaton poistoa ja uusimista.

Lisäksi raportoitiin sisäilmakyselyistä oppilaille:

Tulevassa THL:n 2017-2018 kyselyssä ovat mukana Tapiolan ja itäisen sekä läntisen Leppävaaran alueen koulut, yhteensä 38 koulua. Koulutiedot on koottu ja seuraavaksi tehdään tarjouspyyntö tehtävistä kyselyistä.

– KETS-sopimuksen mukainen toimintasuunnitelma, Maija Lehtinen

Kuultiin sangen kattava selostus sopimuksesta, jossa asetetaan säästötavoitteeksi 7,5% aikavälillä 2017-2025. Tilapalveluiden energia-asiantuntijoilla on nyt hyvä ote asiaan. Tänään alkaneen energiansäästöviikon viettoon on haastettu myös koko valtuusto.

– Rakenteiden ja kosteuden seuranta, Maija Lehtinen

Tavoitteena on rakennuksen hallittu kokonaisterveellisyy. Suunnittelua ja rakentamista kehitetään ja seurataan onnistumista sekä opitaan uusista energiatehokkaista ratkaisuista. Tilapalvelut on ollut mukana kehittämässä rakenteiden ja kosteuden seurantaa varten Humia-anturia, joka mittaa rakenteiden lämpöä ja kosteutta siten, että anturi antaa tietoa rakenteen eri monitorointipisteistä. Olennaiset pisteet ovat lämmöneristeen sisä- ja ulkopinnat. Ensimmäinen kohde Karhusuon uuden koulun 1. vaihe ja Kungsgårdsskolan och daghem.