Valtuusto hyväksyi tänään poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteet. Ohjelmat ovat keskeinen keino kehittää kaupungin toimintaa. Niitä on tälle valtuustokaudelle neljä ja teemat ovat seuraavat:

– Kestävä Espoo
– Osallistuva Espoo
– Innostava ja elinvoimainen Espoo
– Hyvinvoiva Espoo

Todella tärkeitä aiheita kaikki. Käytin puheenvuoron kestävän Espoon tavoitteista ja kiertotaloudesta. Espoo tavoittelee edelläkävijyyttä niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin kiertotaloudessakin. Se vaatii rohkeita tavoitteita ja mittareita. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen on tärkeä keino uuden ratkaisujen etsimisessä.

Tämän lisäksi osallistuin keskusteluun Ikäihmisten kuntosalipalvelujen parantamisesta Tapiolassa ja Matinkylässä, joissa ei ole tällä hetkellä uimahallia käytössä. Muistutin, että tila- ja asuntojaostossa palautimme Matinkylän uimahallin yhteyteen erityisesti ikäihmisiä ja erityisryhmiä palvelevat kuntosalitilat, jotka virkamiehet olivat karsineet säästösyistä pois. Nyt niin uimahallia kuin kuntosalitiloja siellä kovasti odotetaan.

Alla puheenvuoroni poikkihallinnollisista ohjelmista.

* * *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Poikkihallinnolliset ohjelmat ovat tärkeä väline kaupungin toiminnan kehittämiseen.

Nostan esiin muutaman näkökulman koskien Kestävää Espoo -ohjelman tavoitteita. Euroopan kestävimmän kaupungin aseman säilyttäminen ja hiilineutraaliuden saavuttaminen vuonna 2030 ovat kunnianhimoisia tavoitteita, joiden saavuttaminen vaatii konreettisia toimenpiteitä ja mittareita.

Espoo haluaa toimia älykkään kaupunkikehityksen, ilmastotyön ja kiertotalouden edelläkävijänä. Hyvä näin.

Poikkihallinnolliset ohjelmat ovat hyvä alusta kestäville ja innovatiivisille hankinnoille. Uusi hankintalaki mahdollistaa innovaatiokumppanuudet. Tutkimuksen ja kumppanuuksien kautta voidaan löytää uusia ratkaisuja, joita ei vielä markkinoilla ole.

Kaupunki tekee jo paljon yhteistyötä korkeakoulujen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Tässä yhteistyössä on tärkeää, että kaupungin omat tavoitteet määritellään selkeästi ja että toiminta on avointa ja läpinäkyvää myös asukkaille.

Arvoisa puheenjohtaja,

Tulosten saavuttamiseksi on uskallettava asettaa rohkeita tavoitteita ja mittareita. Esimerkiksi Tukholma on päättänyt tehdä päiväkodeista myrkyttömiä. Oslo puolestaan on päättäny tehdä rakennustyömaista päästöttömiä.

Kestävissä hankinnoissa aikajänne on pidempi kuin yksi budjettivuosi, mutta kulut kohdistuvat tietyn toimialan tietylle kustannuspaikalle. Meidän on löydettävä kestävien investointien kustannusten jakoon järkevät ratkaisut, joissa huomioidaan hankintojen ja investointien kokonaistaloudellisuus ja elinkaarivaikutukset.

Parhaimmillaan kestävät hankinnat ja investoinnit tuovat myös silkkaa säästöä ja maksavat itsensä takaisin esimerkiksi säästöinä energiakustannuksina.

Hyvät valtuutetut,

Kiertotaloudessa on paljon mahdollisuuksia ja on tärkeää, että sen edistäminen on kirjattu Kestävän Espoon hyötytavoitteisiin. Kiertotalouden avulla vähennetään luonnonvarojen käyttöä ja sen ympäristövaikutuksia. Sitran teettämän arvion mukaan kiertotalous tarjoaa Suomessa 2–3 miljardin vuosittaisen arvonlisän vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi Helsingissä on saatu 6-10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä paremmalla maamassojen hallinnalla.

* * *

Toivotan ohjelmaryhmille rohkeutta tarttua aikamme polttaviin haasteisiin siten, että työhön valjastetaan myös kaupungin oma henkilökunta yli toimialarajojen. Näin saadaan kaikkien osaaminen käyttöön.

Lopuksi kannatin Noora Koposen toivomusta, joka kuuluu näin:

”Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki varmistaa henkilökuntansa aktiivisen osallisuuden poikkihallinnolliseen palveluiden kehittämiseen ja ongelmakohtien ratkaisuun. Kaupungilla on osaava henkilöstö, jolla on käytössään ajantasaista käytännön kokemusta, sekä tärkeää tietoa espoolaisten palvelutarpeesta. Henkilöstön ammattitaitoa kannattaa hyödyntää yhteisessä kehittämistyössä.”