Tänään oli jaostossa tiivis parituntinen koulukorjausten ja asuntopolitiikan parissa. Alla raporttia kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

1. Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Saatiin kattava selostus käynnissä olevista korjauksista ja sisäilmatutkimuksista. Katsauksen yhteydessä todettiin myös, että Tilapalvelut on selvittänyt Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen kuntoa erilaisilla selvityksillä. Tämä katsaus ei sisälly julkiseen sisäilmaselostukseen.

Jaosto totesi, että Tapiolan alakoulutilanne ratkaistaan kokonaisuutena ja että päätökset tehdään kouluverkkoselvityksen pohjalta. Sivistystoimi on luvannut esityksen Tapiolan alueen kouluverkosta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoukseen 24.1.2018. Nostin keskustelussa esiin lähikoulujen tärkeyttä Tapiolassa perheiden arjen sujuvuuden ja Tapiolan vetovoiman näkökulmasta. Tästä tuntuu vallitsevan yhteinen näkemys.

Sivistystoimi ja Tilapalvelut jatkavat nyt yhteistä valmistelua kouluverkon osalta. Talousarvioneuvotteluissa on tavoitteena tehdä kirjaukset, jotka mahdollistavat päätöksenteon ensi vuoden puolella. Olen osaltani edellyttänyt, että valmistelua tehdään avataan mahdollisimman pian myös asukkaille.

Sisäilmaselostus kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Alkuun Maija Lehtinen kertoi, että kaupunki on vahvasti mukana valtioneuvoston Terveet tilat 2028 hankkeessa, jonka toimenpideohjelma julkistetaan 22.11. Espoo vahvasti mukana.

Ikävämpi uutinen on, että Auroran koulussa, päiväkodissa ja neuvolassa tapahtunut vesivahinko sprinklerin huoltotyössä. Tämä on takuukohde, jossa on korjaukset käynnissä. Toivottavasti tilat saadaan kuiviksi.

Haukilahden koulu
– elinkaarta jatkavien korjausten suunnittelu käynnissä
– arvio korjusten toteutuksesta 1/2018-12/2018
– ei ole varmuutta riittääkö 5 me korjauksiin
– rakennuksen korjausaste 12,7%
– arvioidaan kannattaako toteuttaa elinkaarta jatkavana hankkeena vai olisiko mahdollisuutta muuttaa investointihankkeeksi

Friisilän päiväkoti
– lapset väistössä Rehtorintiellä
– kustannusarvio valmistunut ja on niin suuri, että uudisrakennus tyyppipäiväkotina on edullisempi vaihtoehto
– korjausten kustannusarvio 3,2 me (=3485 e/m2)
– ehdotus, että päiväkoti puretaan, suunnitelmien ja rakentamisen aikataulu vielä auki

Meritorin koulu
– peruskorjaus alkamassa 2019, suunnittelu aloitetaan
– vain välttämättömät ja tarpeelliset pienet korjaukset tehdään ennen sitä
– lattioiden korjauksia ei kannata tehdä, kun peruskorjataan
– sisäilmapuhdistimia toimitetaan tarvittaessa paikalle

Tiistilän koulu
– kokoajan korjauksia käynnissä

Niittykummun päiväkoti
– peruskorjaus alkamassa 2021
– odottaa erillistä ilmanvaihtokoneen asennusta
– isoja töitä tiedossa, väistötarve töiden ajaksi, tiloja selvitetään varhaiskasvatuksen kanssa

Rastaalan koulu, alarakennus
– kuntokartoituksia jatketaan

Rastaalan koulu, keskitalo
– sisäilmaepäily 28.9.
– siivous ja kiinteistönhoito tehnyt katselmukset ja kohde siirtynyt kunnossapidolle, jos ei kunnossapidon toimilla saada haluttuja tuloksia siirrytään vaativampaan tutkimus- ja korjausprojektiin
– oireilua selvitetty
– Alatalon peruskorjauksen yhteydessä selvitetään keskitalon purkumahdollisuus

Karamzinin koulu
– uusi osa: korjaukset melkein valmiit
– tiivistyskorjaukset tehty, rikkinäiset ja korjattavat CO2-anturit vaativat suunnitelmia
– matot vaihdetaan joululomalla

Pohjois-Tapiolan koulu
– korjaussuunnittelu on menossa ja suunnittelun laajuus tulisi tarkastaa sekä aikatauluttaa, Nappula puretaan
– väistötilaa tulisi löytyä korjauksia varten (mm. kaikkien lattioiden uusiminen)
– vanhemmille järjestetään info-tilaisuus 27.11.

Rehtorintie 11, väistökoulu
– kohteeseen tulossa julkisivukorjaus ja viemärisaneeraus (ohjelmoitu vuodelle 2019)
– korjaukset kannattaa yhdistää samaan urakkaan, tarvitaan väistötilat

Jupperin koulu
– tehty kesän 2017 aikana sisäpuolisia korjauksia
– kouluun ollaan teettämässä kuntokartoitusta mukaanlukien viemäreiden kuvaus
– tutkimusten tulosten perusteella tehdään suunnitelmat mahdollisista jatkokorjauksista
– tavoitteena selvitä elinkaarta jatkavilla korjauksilla

Nöykkiön koulu
– auditorio menossa laajempaan peruskorjaukseen kesällä 2018
– tehdään Swecon toimesta sisäilmatutkimus

Viherrannan päiväkoti
– tullut sisäilmaselvityspyyntö
– tutkitaan sisäilman laatua
– tutkimustuloksista sekä tarvittavista korjaus- ja huoltotoimenpiteistä viestitään raportin valmistuttua

Perkkaanpuiston päiväkoti
– tilattu sisäilmamittauksia korjausten arvioimiseksi
– väistötilannetta selvitetään varhaiskasvatuksen kanssa
– kohde on huonokuntoinen, samoin Perkkaan koulu, josta oli tarkoitus tehdä päiväkoti

Veräjäpellon koulu
– koulu puretaan
– irtaimisto voidaan siirtää puhdistuksen kautta Leppävaaran koululle

Koska oma kapasiteetti ei riitä, Sweco Oy:tä on pyydetty kiireellisesti tarkistamaan 8 sisäilmakohdetta (näitä tilataan tarvittaessa lisää):
– Viherlaakson terveysasema
– Nöykkiön päiväkoti
– Merisaappaan koulu
– Leppäviidan päiväkoti
– Nöykkiön koulu
– Iivisniemen koulu
– Finno skola och daghem
– Eestinkallion koulu ent. talonmiehen asunto

Kalajärven koulussa on käynnissä sisäilmatutkimus (valmistuminen siirtynyt 10/2017 -> 11/2017)

Seuraavissa kohteissa tehdään tilannekartoitusta
– Kilon koulu, tehdään sisäilmaseurantamittauksia talvella 2017
– Viherkallion koulu
– Viherrannan päiväkoti
– Järvenperän koulu
– Perkkaanpuiston päiväkoti

Oppilaille suunnattavat oirekyselyt toteutetaan Tapiolan ja Leppävaaran alueilla, molemmissa noin 20 koulua. Kouluterveydenhoidon kyselyt ja itsearviointikyselyt tehdään THL:n kyselyn rinnalla samoissa kouluissa. Ja vielä tehdään itsearviointikysely kymmeneen kouluun (nämä eivät vielä ole tiedossa. Helsinki on jo toteuttanut THL:n kyselyn kaikissa kouluissa ja kokemukset ovat olleet ilmeisen hyviä.

Hyvä että korjauskohteita ja toimenpiteitä seurataan systemaattisesti ja sisäilmaepäilyihin tartutaan rivakasti ja käytetään tarvittaessa ulkoista resurssia. Muutama huoli listasta heräsi:

– Haukilahti: jos korjaus joudutaan tekemään investointina, miten mahdutetaan investointiohjelmaan?
– Friisilän päiväkoti: vaikuttaa järkevältä purkaa, miten mahdutetaan uuden rakentaminen investointiohjelmaan, mistä väistötilat?
– Rastaalan koulu keskitalo
– Pohjois-Tapiolan koulu: On osoittautunut arvioitua huonokuntoisemmaksi. Miten järjestetään väistöt peruskorjauksen aikana?

2. Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi, Anne Savolainen

Kaupungin lausunto on annettu virkamiesten toimesta. Jukka Kilpi (sin) esitti asian ottamista jaoston käsittelyyn. Esitys raukesi kannattamattomana.

3. Asunto-ohjelman 2017-2020 toimenpiteet, Anne Savolainen ja Olli Isotalo

Käydään lähetekeskustelu asunto-ohjelman 2017-2020 toimenpiteistä ja muutoksista edellisen asunto-ohjelman 2014-2016  toimenpiteisiin. Virkamiespohja uusiksi toimenpiteiksi löytyy täältä.

Asunto-ohjelmasta keskusteluun ei jäänyt juurikaan aikaa. On tärkeää miettiä huolella prosessi, jolla ohjelma valmistellaan, jotta saadaan erilaiset näkemykset ja keinot esiin jo valmisteluvaiheessa. Ehdotan, että valtuustolle ja lautakunnille järjestetään avoin seminaari/työpaja, jossa työstetään asunto-ohjelman teemoja. Sen pohjalta virkamiehet työstävät pohjaesityksen, josta käydään ennen päätöksentekoa ryhmien väliset neuvottelut. Neuvottelut on luontevaa käydä siinä vaiheessa, kun asuntopoliittinen ohjelma tuodaan tajan käsittelyyn.

Virkamiehet valmistelevat jaostolle päätöksentekoprosessin.

– Kahden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Jukka Kilpi (sin) esitti palautusta ja sen jälkeen hylkäystä TA-Yhtymä Oy:n hankkeen osalta. Molemmat esitykset raukesivat kannattamattomina. Hyväksyttiin siis esityksen mukaan.

Kaupungin tehtävänä on päättää puoltaako se hankkeita sillä perusteella, tarvitaanko kohtuuhintaisia asuntoja ja onko sijainti oikea. ARA:n tehtävä puolestaan on valvoa vuokratasoa. Esitys perustuu maankäyttösopimukseen, jossa on edellytetty Skanskalta kohtuuhintaisten asuntojen tuottamista.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2017 osavuosikatsaus 3

Saatiin esittely ja hyväksyttiin esityksen mukaan. Investoinneista on jäämässä tältä vuodelta käyttämättä 3,9 me, joka voidaan vielä kohdentaa sisäilmakorjausten puolelle. Tähän kehotimme.

– Toimitilan vuokraaminen Espoon Catering Oy:lle Kiinteistö Oy Espoon keskuskeittiöstä osoitteesta Nuijalantie 18

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Toivottavasti keskuskeittiöinvestoinnista saadaan kaikki irti. Ruokapalvleuiden tuotanto liittyy osaltaan myös sote-uudistukseen ja tilanne on siltä osin epäselvä.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen investointimäärärahojen siirrot (Kh-Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Opetustilojen (Uusikummun koulu) vuokraaminen Keskinäinen työeläkeyhtiö Varmalta osoitteesta Riihitontuntie 7 suomenkielisen opetuksen käyttöön

Käytiin keskustelua kohteen vuokratasosta ja peräänkuulutettiin vertailuja eri hankkeiden välillä. Vuokra (pääoma-, ylläpito- ja investointivuokra) opetuksen käyttöön tulevista tiloista on yhteensä 147 512 euroa/kk + alv eli 24,41 euroa/htm2/kk. Vuokraan lisätään Tilapalvelut-liikelaitokselle maksettava hallinnollinen kulu, joka on 1,12 euroa/htm2/kk.

Vuokrasopimusta on neuvoteltu pitkään ja pohjaksi on teetetty taloudellinen analyysi vuokratasosta. Keskimäärin vuokrahinta on 27,32 euroa/htm2/kk. On totta, että verrattuna Kivimiehen kouluun (19,25 EUR/m2/kk) taso on korkea. Sitä selittää osaltaan, että Kiviniemen koulun kohdalla on tehty lisäksi School as a Service mallin mukainen erillinen palvelusopimus auditorioon, fysiikan tiloihin ja kemian tiloihin. Lisäksi erikseen sovittava käyttöoikeus liikuntatiloihin Unisportin kanssa.

Hankkeella on kiire. Jousenkaaren koulun pitäisi päästä tiloihin 1.1.2019 alkaen, jotta tilat ehditään korjata ja Meritorin koulu pääsee puolestaan väistämään Rehtorintielle. Hyväksyimme tilojen vuokrauksen.

– Uusikummun koulu, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Edelliseen liittyen käsittelyssä oli uuden koulun hankesuunnitelma. Hyväksyimme sen esityksen mukaan. Korostin tässä yhteydessä, että on tärkeää saada käyttäjä mukaan tilojen suunnitteluun myös tai ehkä jopa erityisesti näissä vuokratilahankkeissa, joissa olemassa olevia tiloja muutetaan koulukäyttöön. Tämä siksi, että tiloista varmasti tulee toiminnallisesti ja oppimisen kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaiset. Yhteistyötä on edellen tarpeen parantaa Tilapalveluiden ja sivistystoimen välillä.