Vuoden viimeisen jaoston kokouksen lista on lyhyt. Mielenkiinto kohdistuu varsinaisten päätösasioiden lisäksi selostukseen ajankohtaisista sisäilma-asioista. Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Keskustelua tulee varmasti ainakin Aarnivalkean koulun nykysten tilojen kunnosta Pohjois-Tapiolan koulussa. Tästä oli asukastilaisuus 27.11. valitettavasti kaupunginhallituksen kokouksen ja iltakoulun kanssa samaan aikaan. Valitettavaa oli myös se, että kutsua tilaisuudesta ei virallisesti lähetetty jaostolle eikä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle, eikä päättäjiä ollut paikalla. Nyt on varmistettava, että jatkossa kutsut tulevat tiedoksi myös päättäville tahoille ilman eri pyyntöjä.

Tilapalvelut on vastannut tilaisuudessa esiin nousseisiin kysymyksiin koulukorjaussivustolla.

– Asunto-ohjelman 2017-2020 valmistelu, Anne Savolainen

Asunto-ohjelman valmisteluprosessista käytiin lyhyt evästyskeskustelu viime kokouksessa. Nyt kuullaan miten asian valmistelu etenee. On tärkeää miettiä huolella prosessi, jolla ohjelma valmistellaan, jotta saadaan erilaiset näkemykset ja keinot esiin jo valmisteluvaiheessa.

– Soukankujan päiväkodin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Soukan päiväkoti on valmistunut vuonna 1972. Siellä oli tulipalo vuonna 1993, jonka jälkeen on tehty iso peruskorjaus. Piha on kunnostettu ja salaojia on uusittu v. 2008. Päiväkodissa on 63 paikkaa.

Nyt on tarkoitus tehdä rakenne- ja taloteknisiä peruskorjauksia ja -parannuksia sekä välttämättömiä tilamuutoksia. Päiväkodissa on ollut sisäilmaongelmia ja rakenteista on löytynyt haitallisia mikrobeja ja kosteusvaurioita. Talotekniset järjestelmät ovat elinkaarensa päässä ja ne uusitaan. Hankesuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä sivistystoimen kanssa.

Päiväkoti on investointiohjelmassa esitetty peruskorjattavaksi vuonna 2019 ja rahaa on varattu 1,345 me. Lisää tarvitaan 305 000 euroa. Lisärahalla tehdään turvallisuuteen, esteettömyyteen ja sisäilman parantamiseen liittyviä töitä.

Hankesuunnitelman mukaan peruskorjausta on rajattu, jotta kustannukset eivät ylittäisi budjettia kohtuuttomasti. Suurimmat tekemättä jäävät rakenteelliset korjaukset ovat julkisivun ulkokuoren purkaminen ja lämmöneristeiden vaihtaminen kokonaisuudessaan sekä yläpohjan ja vesikaton korjaaminen nykyisen lämmöneristysmääräysten tasolle. Myös ikkunat käytetään elinkaarensa päähän, eikä niiden uusimista sisällytetä tähän korjaukseen.

Edelleen todetaan, että koska varattu raha ei tule riittämään rakennuksen seinien ja yläpohjan eristeiden lisäämiseen ja uusimiseen, tulee PTS:ssä varautua näiden rakennusosien korjaamiseen tulevaisuudessa.

Peruskorjauksen aikataulu on seuraava:

Muutos- ja korjaussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen helmikuussa 2018. Rakentamisen valmistelu alkaa syyskuussa 2018. Rakentaminen alkaa tammikuussa 2019 ja päiväkodin on määrä valmistua joulukuun 2019 lop-
puun mennessä. Rakennus otetaan käyttöön helmikuussa 2020.

Päiväkoti tarvitsee väistötiloja rakennustöiden ajaksi. Hankesuunnitelman mukaan väistötiloiksi on sovittu varhaiskasvatuksen käytössä olevat tilat Espoonlahdessa osoitteessa Merikansantie 4 C. Sivistystoimi kuitenkin toteaa lautakunnalle annetussa selostuksessa, että kyseinen väistötila ei todennäköisesti vapaudu ennakoidusti. Lautakunta edellyttääkin, että väistöasia ratkaistaan hyvissä ajoin.

Samoin lautakunta edellyttää, että hankkeen tilaukseen sisällytetään sisustussuunnittelu käyttäjän kanssa sovitun tarpeen mukaisesti.

Tarpeellinen hanke, josta on sivistystoimen kanssa yhteinen näkemys. Kysyn tuosta peruskorjauksen rajauksesta sekä väistöjärjestelyistä.

– Kahden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Espoon Asunnot Oy hakee Majurinkatu 1:lle korkotukilainan puoltoa vuokratalon rakentamiseksi Vermontien asemakaava-alueelle. Hankkeeseen on suunniteltu 116 asuntoa (6800 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 21.235.600 euroa. Hankkeen rakentaminen on alustavan aikataulun mukaan alkamassa elokuussa 2018.

Espoon Asunnot Oy hakee Suurpeltoon Kynäkatu 8:lle korkotukilainan puoltoa vuokratalon rakentamiseksi. Hankkeeseen on suunniteltu 70 asuntoa (4400 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 12.666.500 euroa. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi tontin 13.2.2017 Espoon Asunnot Oy:lle vuokra-asuntohankkeen suunnittelua varten.

Nämä puolestani ok. Hyvä, että Espoon asuntojen hankkeita menee eteenpäin.

– Oikaisuvaatimukset toimitilapäällikön virkavalinnasta

Tehtävään valittiin asianmukaisen hakuprosessin tuloksena talon sisältä vt:nä tehtävää hoitanut Pia Aaltonen. Hakijoita oli 29. Kaksi hakijoista on tehnyt päätökseen oikaisuvaatimuksen.

Toisessa oikaisuvaatimuksessa (ulkopuolinen hakija) vaaditaan päätöksen uudelleen harkintaa hakijoiden epätasa-arvoisen kohtelun (ikä) johdosta. Lisäksi vaaditaan hakijan hakemuksen ja tietojen uudelleen tarkastelua puolueettomasti.

Toisessa oikaisuvaatimuksessa (talon sisältä) vaaditaan oikaisuvaatimuksen tekijän valintaa toimitilapäällikön virkaan tai vaihtoehtoisesti viran täytön uudelleen avaamista sekä oikaisuvaatimuksen tekijän osaamisen arvioimista tasapuolisesti hakuprosessissa.

Selostuksessa käydään läpi hakuprosessi ja perusteet valinnalle.