Maanantain kokouksessa puolustimme keskuspuistoa ja edistimme joukkoliikennettä. Ja Raide-Jokerin mahdollistava Lahdenpohjan kaava lähetettiin valtuustoon selvin numeroin. Kaupungintalo jäi kahdeksi viikoksi pöydälle, jotta ryhmät ehtivät käsitellä asiaa.

Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Nostin kokouksen alussa esiin Tallinnan tunnelin ja pyysin siitä selvitystä kaupunginhallitukselle.

HS uutisoi jälleen viime viikolla (29.11.) Vesterbackan suunnitelmasta tuoda Tallinnan tunneli Keilaniemeen ja hankkeen kiinalaisesta rahoituksesta. Uutisen yhteydessä julkaistiin melko raflaavia visiokuvia Keilaniemestä.

Länsiväylän uutisen mukaan Espoo selvittää, miten mahdollinen rautatietunneli Espoosta Tallinnaan vaikuttaa Keilaniemen alueen kehittämiseen.

Toistaiseksi asiasta ei kuitenkaan ole kuultu kaupungin virkamiesten näkemyksiä, ainoastaan keskusteltu luottamushenkilöiden toimesta lyhyesti ekyssä ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto edellytti kokouksessaan 6.11. että sen päätettäväksi valmistellaan pikaisesti Keilaniemen alueen kokonaisvisio ja vaiheittaisen toteuttamisen suunnitelma aikatauluineen siten, että strategiset tavoitteet kyetään saavuttamaan ja Keilaniemi kytkeytyy luontevalla tavalla Otaniemeen ja Tapiolaan. Keilaniemi-vision tekeminen on kirjattu myös strategian toimenpiteeksi. Missään ei kuitenkaan ole mainittu Tallinnan tunnelia.

Kysyin, millä aikataululla ja prosessilla Keilaniemi-visio on tulossa päätöksentekoon ja onko siinä yhteydessä tarkoitus ottaa kantaa Tallinnan tunnelin linjaukseen Espoon näkökulmasta. Asiasta luvattiin seuraavaan kokoukseen selostus.

– Espoon lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (Kv-asia) (Pöydälle 27.11.2017)

Lausuntoon tehtiin vielä pieniä viilauksia, mutta kriittinen ote säilyi. Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon yksimielisesti ja sama on tavoitteena valtuustossa. Näin Espoon kanta olisi painava.

Tässä muutama keskeinen kriittinen pointti:

– Palveluiden pirstaloituminen haittaa merkittävästi niiden yhdenvertaista saatavuutta ja vaikuttavuutta. Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää epärealistisena sitä, että kustannusten kasvua pystyttäisiin hillitsemistä peräti 3 miljardilla eurolla.

– Nykyistä vahvempi palveluneuvonta ja -ohjaus ovat välttämättömiä, ja silti esitetyn mallin haasteena on varmistaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden palveluiden saanti, kyky valita itselleen sopivimmat palvelut sekä palvelupolkujen saumattomuus. Sosiaalihuollon näkökulmasta on epäselvää, miten ehdotettu malli nopeuttaa palveluihin pääsyä ja estää ongelmien kasautumista.

– Ylipäätään esitetyn mallin ongelmaksi voi muodostua se, että maakunnan mahdollisuudet ohjata palvelutuotantoa ja sitä kautta riittävällä tavalla huolehtia lain tavoitteiden toteutumisesta ovat hyvin rajalliset.

– Valtuustokysymys asiakasmaksujen perinnästä ja ulosotosta (Kv-asia)

Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun isten, että se tuodaan käsiteltäväksi yhtä aikaa Mikki Kausteen (vihr.) ja Tiina Alhforsin (vas) osin saman sisältöisen mutta laajemman valtuustokysymyksen kanssa.

– Valtuustokysymyksiin annettavat vastaukset (neljä kysymystä) (Kv-asia)

Hyväksyttiin keskusteluitta yksimielisesti.

– Kaupunginhallituksen opintomatka Brysseliin 17. – 19.1.2018

Kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto sekä kestävä kehitys -ohjelmaryhmän puheenjohtaja lähtevät opintomatkalle.

– Lahdenpohja, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue Lahdenpohja, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, (MRA 27 §), alue 221800, 10. ja 17. kaupunginosa Otaniemi ja Laajalahti (Kv-asia) (Pöydälle 27.11.2017)

Tämä oli ennakkoon kokouksen jännittävin asia, koska kyse on kaavasta, jonka eteneminen on Raide-Jokerin toteutumisen kannalta kriittistä, mutta joka on herättänyt laajaa vastustusta asukkaissa mutkistuvien liikennejärjestelyjen kanssa.

Saimme kokouksessa perusteellisen selostuksen siitä, miten asukkaiden ajama rinnakkaistievaihtoehto on valmistelun aikaisemmassa vaiheessa selvitetty ja todettu mahdottomaksi toteuttaa Elfvikin vanhaan metsään ja Laajalahden Natura-alueeseen kohdistuvien haittojen vuoksi. Kaavasta antoivat tiukan lausunnon ympäristöministeriö, ELY-keskus, Espoon ympäristökeskus ja Metsähallitus.

Ympäristöministeriön kannan mukaan Raide-Jokeria voidaan pitää yleisen edun kannalta välttämättömänä hankkeena, mutta rinnakkaistietä ei, koska liikenne voidaan hoitaa myös muulla tavalla. Ministeriö on hyväksynyt ehdotuksen mukaisen ratkaisun, mutta jos sitä muutettaisiin, pitäisi käydä uudet neuvottelut.

Liikenteellisesti rinnakkaistie edellyttäisi Kehä I:n ja Turvesuontien liittymään vastaavan puomijärjestelmän kuin junaradoilla. Tämä puolestaan hidastaisi Raide-Jokerin kulkua.

Jos kaava palautettaisiin, se edellyttäisi uutta nähtävilläoloa, uutta tiesuunnitelmaa, uutta natura-arviota ja lausuntoa, poikkeuslupaa liito-oraviin liittyen, uusia rahoitussopimuksia (Kehä I ja Raide-Jokeri). Nämä kaikki viivyttäisivät hanketta, joka on virkamiesten mukaan jo aikataulun puolesta kriittisellä polulla.

Näistä perusteista huolimatta kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok) teki Jukka Kilven (sin) kannattamana esityksen, että asia palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi siten, että rinnakkaistie voidaan toteuttaa. Esitys hävisi äänin 13-2, eli kaikki muut olivat Raide-Jokerin toteutuksen turvaavan pohjaesityksen kannalla.

Laajalahtelaisena ymmärrän asukkaiden huolen läpiajoliikenteen lisääntymisestä ja ajoreittien mutkistumisesta. Pidän kuitenkin Raide-Jokeria niin tärkeänä seudullisena joukkoliikennehankkeena, etten koe vastuulliseksi lähteä riskeeraamaan sen toteutusta.

– Virastokeskuksen kehittäminen ja Espoon kaupungintalon tilaratkaisu (Kv-asia) (Pöydälle 5.6.2017)

Tässä linjataan kaupungintalon kohtalosta, mutta myös laajemmin virastokeskuksen uudistamisesta. Asia jätettiin kahdeksi viikoksi pöydälle, jotta ryhmät ehtivät käsitellä. Asiasta on tarkoitus päättää tammikuun valtuustossa. Vihdoin päästään eteenpäin. Itse kannatan kaupungintalon säilyttävää vaihtoehtoa ilman suojelunäkökulmaa.

– Karakallio, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 131406, 57. kaupunginosa Karakallio
– Viherlaakso, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 150335, 61. kaupunginosa Viherlaakso

Nämä kaavat hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Espoon kaavoitusohjelma 2018 – 2021 (Pöydälle 27.11.2017)

Puolustimme Espoon Keskuspuistoa ja edistimme joukkoliikennettä:
Esitimme Ylismäentien jatkeen ja Espoonväylän varren kaavojen poistamista kaavoitusohjelmasta. Ylismäentien jatke nakertaisi Keskuspuiston eteläreunaa ja heikentäisi viheryhteyttä Friisinkallion ja Keskuspuiston välillä. Espoonväylän suunniteltu linjaus puolestaan halkaisisi Keskuspuiston ja tuhoaisi sen luontoarvoja peruuttamattomalla tavalla.

Valitettavasti tukea esityksille ei muilta ryhmiltä juuri tullut: Esitys Ylismäentien jatkon poistamisesta hävisi äänin 9-4, 2 tyhjää ja esitys Espoonväylästä äänin 10-3, 2 tyhjää.

Joukkoliikennekirjaukset sen sijaan menestyivät paremmin, esittelijä otti ne nimiinsä hieman muotoiltuna. Kolmas esitys tuli alunperin Jussi Holmalta (kesk), mutta tuimme sitä ilomielin. Nämä siis lisättiin kaavoitusohjelman joukkoliikenneosioon:

– Selvitetään HSL:n alustavasti suunnitteleman 542 runkolinjan
Espoonlahti-Espoon keskus toteuttamisen kaavallisia edellytyksiä.
– Pikaraitiotieverkoston toteutumista edistetään suunnittelemalla tarkemmin reittilinjauksia ja etsimällä täydennysrakentamiskohteita mahdollisten tulevien pysäkkien ympäristöistä.
– Pohjois-Espoon asuinalueilta selvitetään sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä lähimmille juna-asemille yhteistyössä Vantaan kanssa.

Vihreästä näkökulmasta varsin tuloksellinen kokous.