Tällä kertaa jaoston kokous oli tiivis tunnin kokonaisuus. Päätösasiat menivät esitysten mukaan ja keskustelua käytiin ajankohtaisista sisäilmakohteista sekä muutamasta listan ulkopuolelta esiin nousseesta asiasta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Selostus kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Alkuun kuultiin, että Tilapalvelut on vihdoin saanut vakituisen tiedottajan, joka on aloittanut työt 1.12. Hänen vastuullaan on liikelaitoksen viestinnän kehittäminen ja erityisesti sisäilmakorjauksiin liittyvän viestinnän parantaminen. Samassa yhteydessä luvattiin, että jatkossa jaoston jäsenet saavat kutsun kaikkiin asukastilaisuuksiin, joita Tilapalvelut on järjestämässä.

Muutamia poimintoja selostuksesta koskien kohteita, joissa on tapahtunut sitten viime kokouksen:

Pakankylän koulu (valmistunut 1956)
– siirtokelpoisessa tilassa ollut ongelmia lämpötilan ja ilmanvaihdon kanssa, selvitetään syitä ja IV-järjestelmän puhdistustarvetta
– pääkoulussa IV-korjaus valmistunut 2016, havaittu ongelmia
– vioista reklamoitu pääurakoitsijalle ja selvitysät tehäädn suunnittelijan ja aliurakoitsijan kanssa, puutteet korjataan

Tiistilän koulu (valmistunut 1984)
– korjaustyöt loppusuoralla, meneillään vieäl sadevesiputkiston tarkastuskaivojen tulppaaminen
– seuraava työmaakokous 18.12.

Niittykummun päiväkoti (valmistunut 1979)
– ilmanvaihtoa ja lattialämmityksen toimintaa parannetaan: joululoman aikana tehdään korjaustoimia (kiirreellisiä töitä, jotka luvattu tehäd syksyn aikana)
– päiväkotiin toimitetaan ilmapuhdistimia viikolla 49 parantamaan ilman laatua
– vieämriverkosto tullaan kunnostamaan kesällä 2018

Rastaalan koulu, alarakennus (valmistunut 1956, peruskorjattu 1997)
– kuntotarkoitusta jatketaan julkisivujen ja vesikaton kuntotutkimuksella, tutkimustuloksia odotetaan
– korjausten suunnittelu aloitetaan joulukuussa

Pohjois-Tapiolan koulu (valmistui 1965)
– ilmanvaihtoon liittyävt työt tehty 8-9/2017, painesuhteissa ongelmia, IV_koneisiin taajuusmuuntajien tarve
– jatkosuunnittelu menossa, toteutetaan joululomalla
– viemärien ja salaojien korjaussuunnittelu alkaa 12/2017, alapohjan pintalaatan eristeen korjaus/poisto (1-7/2019)
– laajemmat korjaustarpeet edellyttävät väistöä, jota suunnitellaan 1.1.-31.7.2019, korjaussuunnittelu alkaa 12/2017, suunnittelussa määritellään korjausten laajuus ja aikataulu
– vastauksia vanhempaininfossa 27.11. esitettyihin kysymyksiin

Viherrannan päiväkoti (valmistunut 1985)
– tutkitaan sisäilman laatua, päiväkotiin on sisäilma-asiantuntijan käynnin jälkeen toimitettu ilmanpuhdistimet, seuraavaksi thdään sisäilmatutkimukset konsultin toimesta, jonka pohjalta laaditaan toimenpidesuositukset
– tarvittavista korjaus- ja huoltotoimista viestitään raportin valmistuttua

Perkkaanpuiston päiväkoti (valmistunut 1978)
– tilattu sisäilmamittauksia korjaustarpeiden arvioimiseksi
– viemäreitä korjattu, ilmanvaintotyöt hieman kesken
– väisöttilannetta selvitetään varhaiskasvatuksen kanssa

Kalajärven koulu (vanhempi rakennus 1972, uudempi 1994)
– kuntotutkimus pääosin valmistunut
– laajempaa korjaustarvetta kuin aikaisemmin puhuttu
– tammikuussa tiedetään enemmän
– infoa tulossa tammikuussa vanhemmille ja henkilökunnalle

Kerroin myös Karhusuon koulun terveiset lauantaisesta uuden alakoulun avajaisjuhlasta. Opettajat, vanhemmat ja oppilaat ovat tyytyväisiä tyyppikouluratkaisuun. Nyt odotetaan vielä seuraavia vaiheita, laajennusta johon tulee yläkoulu sekä ennen kaikkea liikuntahallia. Nyt koulussa ei ole lainkaan liikuntatilaa.

Jaoston kokouksessa 3.4.2017 kerrottiin, että 2. ja 3. vaihe on tarkoitus toteuttaa yhdessä, jolloin valmistuminen olisi vuonna 2019. Hankinta ei kuitenkaan ole sujunut suunnitelmien mukaan. Kesäkuussa julkaistuun tarjouspyyntöön saatiin vain yksi tarjous (YIT), joka sekään ei ollut pyynnön mukainen. Siksi tarjous jouduttiin hylkäämään. YIT:n kanssa on kuitenkin käynnistetty hankintalain mahdollistama neuvottelumenettely.

Tavoitteellinen vaihe 2 valmistumisajankohta tarjouspyynnössä oli 15.6.2019 ja koko hankekokonaisuuden 29.5.2020. Jos ei hankinnan kanssa päästä pikaisesti eteenpäin, on riskinä hankkeen viivästyminen. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on mahdollista vähän kiriä aikataulussa. Toivotaan siis, että neuvottelut etenevät ja ratkaisut löytyvät. Seuraamme jaostossa tilannetta.

– Asunto-ohjelman 2017-2020 valmistelu, Anne Savolainen

Käytiin lyhyt keskustelu asunto-ohjelman laatimisprosessista, valmistelu jatkuu sen pohjalta. Sen jälkeen kuultiin selostus MAL-tavoitteiden toteutumisesta Espoossa asuntotuotannon näkökulmasta. Tavoitteisiin päästään, mikä on hyvä. Asettihan valtio sen peräti metrorahoituksen ehdoksi. Jatkossa neuvotteluissa on huomioitava, että asukasmäärän kasvu maksaa kaupungille palvelutarpeiden kasvuna. Sen pitää näkyä verotulontasauksissa muuhun maahan. Valtion pitää myös osaltaan tulla vastaan kustannuksissa koskien infrahankkeita ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

– Soukankujan päiväkodin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin peruskorjaushanke esityksen mukaan. Kysyin, korjataanko rakennusta riittävästi, kun hankesuunnitelmassa todetaan, että peruskorjausta on rajattu, jotta kustannukset eivät ylittäisi budjettia kohtuuttomasti.

Vastaus oli, että haettavalla lisärahalla on tarkoitus varmistaa, että korjataan siten, että rakennus kestää seuraavat 20 vuotta.

Kysyin myös väistötilojen järjestämisestä, kun sivistystoimi on todennut, että väistötilaksi tarkoitetut tilat osoitteessa Merikansantie 4 C eivät olisi vapautumassa ennakoidusti. Vastaus oli, että väistötilaa selvitetään.

Tärkeää, että sisäilmaongelmistakin kärsivä rakennus saadaan peruskorjaukseen.

– Kahden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Kaksi Espoon asuntojen hanketta, hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Oikaisuvaatimukset toimitilapäällikön virkavalinnasta

Hyväksyttiin esityksen mukaan.