Tänään valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta. Käytin puheenvuoron investointiohjelman riittävyydestä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kiitos neuvottelijoille ja valmistelijoille hyvähenkisistä neuvotteluista. Tämä talousarvio vie eteenpäin yhdessä sovittuja tavoitteita.

Vaikka talouden tunnusluvut ovat kääntyneet positiiviseen suuntaan, on haastavaa saada rahat riittämään voimakkaasti kasvavassa kaupungissa asukkaiden tarvitsemiin palveluihin ja niitä varten tarvittaviin investointeihin.

Tilapalvelut on aktiivisesti etsinyt uusia keinoja tilojen tuottamiseen ja rahoitukseen, jotta investointiraamissa voitaisiin pysyä:

– Karhusuolle ja Niipperiin valmistui tyyppikoulut vuokramallilla. Näistä tullut käyttäjiltä kiitosta.
– Niittykummussa ja Otaniemessä kunnostetaan toimistokiinteistöjä kouluiksi ja hyödynnetään koulu palveluna -mallia.
– Neljä uutta koulua on tarkoitus rahoittaa koulurahastomallilla siten, että rakentaminen alkaa vuonna 2019.
– Kiinteitä väistötiloja etsitään väistöjen hallituksi järjestämiseksi.
– Sisäilma- ja kuntotutkimuksia tehdään aiempaa enemmän ja systemaattisemmin.

Investointibudjetin tulee joustaa tarpeen mukaan, jos elinkaarta jatkaviin korjauksiin osoitetut rahat uhkaavat loppua kesken vuoden. Yhtäkään sisäilmakorjausta ei pidä lykätä rahanpuutteen takia.

Arvoisa puheenjohtaja,

Tapiolan alueen alakoulutilanne on surkea ja jäi valitettavasti talousarvioneuvotteluissa vielä vaille ratkaisua. Purkukuntoiset Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut seisovat tyhjillään. Vaikeuskerrointa lisää se, että myös Pohjois-Tapiolan koulu on arvioitua huonommassa kunnossa, ja tarvitsee laajaa korjausta.

Talousarvioneuvotteluissa Tietotie 6:n vuokraus jätettiin ratkaistavaksi kouluverkkoselvityksen yhteydessä tammi-helmikuussa. Valmistelulta odotetaan nyt kestäviä vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi, jotta saadaan Tapiolan alakoulutilanne ratkaistua. Myös Meri-Matin lukion kohtalo liittyy tähän kokonaisuuteen.

Neuvottelujen jälkeen on noussut esiin huoli Karhusuon koulun toisen ja kolmannen vaiheen toteutusaikataulusta. Talousarviokirjaan ne on merkitty vuosille 2022-2025.

Totean selvyyden vuoksi, että Karhusuon koulun 2. ja 3. vaihe on tarkoitus toteuttaa vuokrahankkeina. Tarjouspyyntö julkaistiin kesäkuussa, mutta valitettavasti hankinta ei ole edennyt suunnitelmien mukaan.

Tavoitteena kuitenkin on, että valmista olisi tavoiteaikataulussa siten, että 2-vaihe on valmis kesäkuussa 2019 ja 3. vaihe kesäksi 2020. Seuraamme tila- ja asuntojaostossa tilannetta.

Hyvät valtuutetut,

Jotta saamme koulujen ja päiväkotien tila-asiat haltuun, tarvitaan sivistystoimen ja Tilapalveluiden saumatonta yhteistyötä: Käyttäjät on pidettävä mukana tilojen suunnittelussa, jotta tilat palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla oppimista. Vanhempia ja oppilaita on kuultava, jotta perheiden arki saadaan sujumaan. Hankkeet on valmisteltava avoimesti ja tuotava oikea-aikaisesti luottamushenkilöiden linjattavaksi. Näissä prosesseissa meillä on edelleen hiomista.

Asetimme strategiassa tavoitteeksi nolla sisäilmakohdetta ja nolla hätäväistöä. Samoin linjasimme, että lähikouluperiaatteesta pidetään kiinni ja koluverkkoa uudistetaan oppimisen lähtökohdista.

Nyt päätettävä varsin mittava investointipaketti on tärkeä askel oikeaan suuntaan, mutta töitä sen parissa tulee riittämään. Hyvä lähtökohta kuitenkin on, että tahtotila ja maali ovat yhteiset.

Kiitos!