Eilen kaupunginhalltuksen enemmistö päätti esittää valtuustolle kaupungintalon purkamista. Sen sijaan vielä nostettiin esiin mahdollisuus tutkia valtuustotalon säilyttämistä.

Vegaaniruoan osalta esitykseni valitettavasti hävisi niukasti puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Koska peräti viisi äänesti tyhjää, toivon kannan vielä kääntyvän valtuustossa.

Talousarviossa auki jääneiden kouluverkkopäätösten osalta päätöksentekoaikataulu on seuraava:

– 10.1. opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan iltakoulu, jossa kuullaan virkamiesten esitys
– 11. ja 15.1. asukastilaisuudet, joista kerätään palaute, palautetta voi antaa myös verkon kautta
– 24.1. opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa päätettävänä
– 5.2. tila- ja asuntojaostossa päätettävänä
– 12.2. kaupunginhallituksessa päätettävänä
– 26.2. valtuustossa päätettävään niiltä osin kun on tarpeen tehdä muutoksia talousarvioon

Alla tehdyt päätökset, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustokysymys talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnista (Kv-asia)

Vastauksessa kerrottiin, että Espoon taloussuunnitelman 2019 – 2021 laadinnassa sukupuolivaikutusten arviointi-menetelmä otetaan käyttöön erikseen sovittavien pilottien osalta.

Kysyin, miten pilotteja on tarkoitus seurata ja raportoida. Tämän johdosta vastaukseen lisättiin, että pilotoinnin tuloksista raportoidaan kaupunginhallitukselle ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle.

– Oikaisuvaatimus vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettamisesta vuoden 2018 presidentinvaaliin

Ei hyväksytty Köyhien asialla -puolueen tekemää oikaisuvaatimusta vaalilautakuntapaikkojen saamiseksi.

– Hyvinvointisuunnitelmat ja hyvinvointikertomus 2017-2021 (Kv-asia) (Pöydälle 18.12.2017)

Esitimme, että lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia sekä nuorisovaltuuston roolia vahvistettaisiin lisäämällä tavoitteisiin nuorten mahdollisuus vaikuttaa ja toimenpiteeksi nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen.

Esittelijä otti nämä muutokset nimiinsä.

– Piispankallio, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 321608, 22. kaupunginosa Olari

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinkallion asemakaavan muutoksen (110516) hyväksymistä koskevasta valituksesta

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite vegaaniruoan tarjoamisesta Espoon kouluissa (Kv-asia)

Vastaus oli sinänsä perusteellisesti laadittu, mutta jätti auki johtopäätöksen: Tarjotaanko Espoossa jatkossa vegaaniruokaa vai ei?

Tein seuraavan esityksen, joka valitettavasti kaatui niukasti pj. Markku Markkulan (kok) äänen ratkaistessa, tuloksella 5-5, 5 tyhjää. Toivottavasti tulos saadaan valtuuston enemmistö tälle kannalle:

”Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Espoon kouluissa ryhdytään mahdollisimman pian tarjoamaan vegaaniruokaa kustannusneutraalisti ns. Helsingin mallin mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa selvittämään kustannukset sille, että vegaaniruokailmoituksen tehneille tarjottaisiin jatkossa kouluruokasuositusten mukainen vegaaniateria, joka sisältää myös ruokajuoman.”

Helsingin malli tarkoittaisi siis sitä, että vegaaniruokaa tarjotaan ilmoituksen tehneille siten, että heille tarjotaan kasvisvaihtoehto silloin kun se on vegaaninen ja kun ei ole, saavat erikseen edellisen päivän ruokaa lämmitettynä. Jos tarjottaisiin ravitsemuksellisesti täysipainoinen ateria, joka sisältää myös ruokajuoman (soija/kauramaito), kustannus olisi noin 0,20 e/ateria. Se tarkoittaisi noin 40 e/vuosi/oppilas.

Esitykseni ei siis tosiaan lisäisi kustannuksia, mutta silti enemmistö ei ollut valmis sitä hyväksymään. Perusteluna käytettiin sitä, että valtuustoaloitteiden kautta ei voi tehdä päätöksiä. Valtuuston työjärjestyksessä kuitenkin sanotaan, että valtuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa. On erikoinen tulkinta, ettei niiden yhteydessä voisi tehdä muuta kuin merkitä virkavalmistelun tuottaman vastauksen tiedoksi.

Harmittaa todella paljon vegaaniruokavaliota noudattavien lasten ja nuorten puolesta. Olemme ennen aloitteen jättämistä yrittäneet edistää asiaa myös olemalla yhteydessä suoraan asiasta vastaaviin virkamiehiin. En voi käsittää, että asia on näin vaikea Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi itseään tituleeraavassa Espoossa vuonna 2018, jolloin vegaanivaihtoehtoja löytyy jokaisen marketin hyllyltä ja bussipysäkeilläkin mainostetaan isosti vegaanihaastetta.

Samaan aikaan kasvisruoan ilmastopäästöjä vähentävistä vaikutuksista on saatavilla runsaasti tutkimustietoa ja eduskunnassa on työn alla eläinsuojelulaki, jossa Suomi ei valitettavasti ole etujoukoissa.

– Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian toiminnan ja tehtävien siirron raukeaminen Omnia koulutus Oy:lle

Kaupunginhallitus on päättänyt Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian toimintojen ja tehtävien siirtämisestä 1.1.2018 Omnia koulutus Oy:lle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin ilmoitti yllättäen joulun alla, ettei se onnistukaan kuin aikaisintaan 1.5.2018 lukien. Syynä vuoden 2018 rahoituksen laskentaan ja toimeenpanoon liittyvät aikataulut. Omnia on kuitenkin toimittanut kaikki hakemukset ajallaan.

Tämä romutti Omniassa tehdyn valtavan työn ja palautti tilanteen lähtöruutuun. Yhtiöittämisprosessi keskeytettiin ja toiminta jatkuu kuntayhtymänä.

Todettiin tilanne ja annettiin valmistelukehotus sivistystoimen johtajalle ja kuntayhtymän johtajalle yhteistyössä elinkeinojohtajan kanssa valmistella kaupunginhallitukselle kokonaisselvitys Omnia-konsernin tulevasta rakenteesta, vaihtoehdoista yhtiöittämisen mahdolliseksi ratkaisemiseksi, Omnian ja Espoon kaupungin yhteistyön syventämisestä, Omnian kansainvälisen roolin rakentumisesta ja korkeatasoisen, koulutus- ja työelämätarpeita palvelevan koulutus- ja ohjausjärjestelmän varmistamisesta.

Tavoitteena on, että selvitys valmistuisi toukokuun loppuun mennessä.

– Virastokeskuksen kehittäminen ja Espoon kaupungintalon tilaratkaisu (Kv-asia) (Pöydälle 5.6., 4.12. ja 18.12.2017)

Pääsimme ennen kokousta tutustumaan kaupungintaloon, kun Mikki Kauste (vihr.) sitä ehdotti.

Päätettävänä oli siis kaksi päävaihtoehtoa:

”Espoo-talo” vaihtoehto, jossa sisäilmaongelmaisen virastotalo 2:n (se jonka alakerrassa on K-kauppa) rakennetaan uusi Espoo-talo, johon keskitettäisiin kaupungin palveluja ja toimintoja, myös valtuustosali tarvittavine kokoustiloineen. Rakennukseen tulisi myös kaupallisia tiloja. Lisäksi virastotalo 3 peruskorjattaisiin kaupungin käyttöön. Purettavien kaupungintalon ja valtuustotalon tilalle tulisi asuntoja.

”Kaupungintalo” vaihtoehto, jossa nykyinen kaupungintalo kunnostettaisiin ja yhdistettäisiin valtuustotaloon. Virastotalo 2:n paikalle tulisi uusi ”Espoo-talo” vaihtoehdon tapaan rakennus, johon tulisi kaupallisten tilojen lisäksi työtiloja kaupungin työntekijöille. Uutta asumista saataisiin purettavan virastotalo 3:n paikalle.
Pohjaesitys oli ”Espoo-talo” vaihtoehto.
Tiina Ahlforsin (vas) esitti ”Kaupungintalo” vaihtoehtoa ja kannatin hänen esitystään. Perustelut voi lukea täältä.

Kokouksessa pj. Markku Markkula (kok) teki yllättäen esityksen, että osana ”Espoo-talo” vaihtoehtoa tutkittaisiin vielä valtuustotalon säilyttäminen.

Ensin äänestettiin pj:n esitys vastaan Ahlforsin esitys, jolloin pj:n esitys voitti äänin 10-4, 1 tyhjä.

Sen jälkeen äänestettiin esittelijän pohja (”Espoo-talo” ilman valtuustotaloa) vastaan pj:n esitys, jolloin pj:n esitys voitti äänin 8-4, 3 tyhjää.

Kritisoimme kokouksessa tapaa, jolla uusi esitys tuotiin viime tipassa ilman vaikutusarvioita. Olimme myös huolissamme siitä, viivyttääkö valtuustotalon säilyttämisen selvittäminen jälleen kerran virastokeskuksen kehittämistä. Valtuuston kokoustilojen siirtäminenhän on yksi keskeinen elementti uuden Espoo-talon toiminnoissa. Ja valtuustotalon säilyttäminen söisi tilaa asuntorakentamiselta, jolla on tarkoitus rahoittaa uutta Espoo-taloa.

Äänestin kuitenkin lopulta pj:n esityksen puolesta, mutta ennen valtuustoa pitää vielä tarkemmin selvittää, mitä tämä vaihtoehto tarkoittaisi käytännössä. Käymme asian vielä huolella läpi valtuustoryhmässä.

Pidän kyllä ongelmallisena, että näin merkittävä muutos tuodaan viime metreillä, kun esitykset ovat olleet pöydällä kesäkuusta lähtien ja aikaa selvityksen tekemiseen olisi ollut. Nyt pitää varmistaa, ettei lisäselvitys viivytä Espoon virastokeskuksen kehittämistä.