Eilen tila- ja asuntojaostossa hyväksyttiin siirtokelpoisten päiväkotien hankesuunnitelmia ja käytiin pitkä keskustelu Tapiolan uimahallin tilanteesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Hankeselvitys Friisilän päiväkoti siirtokelpoinen rakennus, Maija Lehtinen

Friisilän päiväkoti on pieni 4-ryhmäinen päiväkoti, josta on jouduttu lähtemään sisäilmaongelmien takia väistöön. Eri vaihtoehtoja on selvitetty ja päädytty esittämään nykyisen päiväkodin purkua ja uutta siirtokelpoista 126 lapsen päiväkotia läheiselle tyhjäjlle tontille. Tämä olisi aikataulullisesti nopein tapa saada uudet tilat. Suunnitelmissa on 10+5 vuoden vuokrasopimus ja sen jälkeen mahdollisuus lunastukseen. Hanke ei ole investointiohjelmassa.

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Selostus kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Pakankylän koulu
– Sweco Oy aloittaa Pakankylän pääkoulussa ja siirtokelpoisessa rakennuksessa tarkemmat sisäilmatutkimukset 4.1.2018, raportti valmistuu 30.3.2018
– koulurakennusten ilmanvaihtokoneet on huollettu sekä tilojen ilmamäärät mitattu ja säädetty ohjearvojen mukaisiksi
– Espoon ympäristöterveys käynyt tekemässä oman tarkistuksensa 15.12.2017 ja raportti saatiin Raportista tiedotetaan kouluun ja laitetaan koulukorjaussivustolle.
– Tänään tiedotettiin, että osa Pakankylän koulun oppilaista siirtyy Karhusuon koulun tiloihin olosuhdeongelmien selvitysten ajaksi

Tiistilän koulu
– korjauksissa edetty, vielä osa työn alla

Karamzinin koulu
– vanhan puolen korjausten kustannusarvio on noin 5.6 miljoona euroa
– suunnitelmia viimeistellään
– urakan käynnistyminen toukokuussa (rakennuslupa on menossa rakennuslautakunnan käsittelyyn tammi-)
– valmista pitäisi olla 7/2019
– uuden osan tiivistyskorjaukset on tehty, rikkinäiset ja lisättävät CO2-anturit vaativat suunnitelmia, luokkien mattojenvaihdot sovittu tehtäväksi vasta kesällä 2018

Haukilahden koulu
– elinkaarta jatkavien korjausten suunnittelu on käynnissä, valmista 15.2.
– arvio korjausten toteutuksesta 5/2018 – 6/2019
– vielä ei tiedetä riittääkö 5 me korjauksiin, tarkennetaan kun suunnitelmat valmistuneet ja arvioidaan kannattaako toteuttaa elinkaartajatkavana hankkeena vai siirretäänkö investointihankkeeksi

Niittykummun päiväkoti
– korjaustoimenpiteitä tehty joululoman aikana ja saatu melkein valmiiksi
– toimitettu 38 kpl ilmanpuhdistinta, poistetaan vasta noin kun kohteen ilmanvaihdon toiminta on varmistettu
– viemäriverkosto tullaan kunnostamaan kesän 2018 aikana

Rastaalan koulu
– julkisivujen ja vesikaton kuntotutkimus on toteutettu ja raportti saatu
– korjaussuunnittelu aloitettu joulukuussa, valmistuu 03/2018
– samassa korjauksessa hammashoitola muutetaan koulutiloiksi
– ilmanvaihtoa uusitaan
– keskitalon purkulupaa haetaan v. 2018

Pohjois-Tapiolan koulu
– ilmanvaihtoon liittyviä töitä tehty joululomalla
– sisäilmapuhdistimia lisätty 18 kpl
– kutsutaan sisäilmaryhmä koolle tammi-helmikuun aikana
– auditorio ja biologian luokka odottaa lattioiden pinnoitusta
– väistö tulossa 1.1.2019 alkaen, korjaussuunnittelu käynnissä
– Nappulalle haetaan purkulupaa

Viherrannan päiväkoti
– rakennuksessa tehdään sisäilmatutkimus puitesopimuskonsultin toimesta
– tarvittavista korjaus- ja huoltotoimenpiteistä viestitään raportin valmistuttua

Perkkaanpuiston päiväkoti
– tilattu sisäilmamittauksia korjausten arvioimiseksi
– viemäreitä on korjattu, ilmanvaihtotyöt valmistuneet
– väistötilannetta selvitetään varhaiskasvatuksen kanssa
– alueen tilanne helpottuu kun Painiityn siirtokelpoinen päiväkoti valmistuu
– sisäilmapuhdistimet toimitetaan tammikuun aikana

Kalajärven koulu
– sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus on valmistunut
– ilmanvaihtoon liittyvät tutkimukset on saatu valmiiksi, ilmanvaihtokanavien ja koko ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja ilmamäärät säädetään ohjearvojen mukaisiksi.
– info käyttäjille ja tulosten esittelytilaisuus koulun henkilökunnalle järjestetään tammi- helmikuussa
– suunnitellaan korjaukset ja ajoitetaan investointiohjelmaan
– liitetään Metropolia AMK yhteistyökohteeksi

Viherkallion koulu
– rakennuksessa tehdään sisäilmatutkimus puitesopimuskonsultin toimesta, tutkimuksen arvioidaan valmistuvan huhtikuussa
– tarvittavista korjaus- ja huoltotoimenpiteistä viestitään raportin valmistuttua

Meritorin koulu
– peruskorjaus investointiohjelman mukaisesti vuonna 2019, suunnittelu aloitettu
– sisäilmapuhdistimia toimitetaan tarvittaessa paikalle
– tavoitteena tuoda hankesuunnitelma jaostoon 05/2018

Lisäksi puitesopimustoimittajilta tilattu sisäilmatutkimuksia 22 kohteeseen.

– Tapiolan uimahallin tilanne, Kimmo Martinsen

Saatiin selostus Tapiolan uimahallin tilanteesta. Vuonna 1965 valmistuneen uimahallin peruskorjaus ja laajennus valmistui 2005. Työ maksoi noin 9 me ja sai tuolloin arkkitehtuuripalkinnon. T

Valitettavasti korjaus ei onnistunut teknisesti, koska jo vuonna 2014 korjaukset jouduttiin aloittamaan uudelleen. Nyt halli on ollut pois käytöstä 2,5 vuotta ja uusiin korjauksiin on mennyt rahaa noin 1,5 me.

Vaikka halli on peruskorjattu reilu 10 vuotta sitten, nyt ei ole kyse mistään pienistä korjauksista. Nyt on tehtävä edellisessä vaiheessa toteuttamatta jääneet allasrakenteiden purkaminen ja uudelleenrakentaminen, vesikatteen ja yläpohjan lämmöneristykseen ja rakenteisiin tehtävät muutokset, julkisivuihin tehtävät muutokset, ulkoaltaiden purkaminen ja uudelleen rakentaminen sekä talotekniikkaan ja allastekniikkaan tehtävät muutokset sekä parannustoimet.

Tarvittavien korjaustoimien lista on mittava. Hanke on käytännössä kattava peruskorjaus. Ja jos katto joudutaan uusimaan, eivät seinätkään pysy pystyssä. Helsingin sanomien jutussa spekuloitiin hallin purkamisesta, mutta tässä vaiheessa se ei ole ykkösvaihtoehto. Koska halli on kaavalla suojeltu, vaatisi purkaminen luvan ely-keskukselta ja lausunnot museoviranomaisilta.

Alustava hinta-arvio on 21 me ja hankesuunnitelma on tulossa tila- ja asuntojaostoon kesäkuuhun mennessä. Optimistinen arvio on, että uimaan pääsisi kesällä 2020.

Jaosto oli yksimielinen siitä, että nyt on tärkeää löytää tekniset ratkaisut, joilla halli saadaan kerralla kestävästi kuntoon. Museon kanssa on käytävä tiukat neuvottelut. Viimeksi teräsallas ei tullut kyseeseen. Nyt altaat joudutaan rakentamaan uudelleen perustuksia myöten. Aiemmat virheet on nyt kertakaikkiaan pystyttävä välttämään.

– Valtuustokysymys purettavien päiväkotien ja koulujen rakennusten ympäristön turvallisuudesta (Kh-Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Jupperin päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin hankesuunnitelma esityksen mukaan. Lämmitysmuodoksi tulee maalämpö.

– Painiityn päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Tämäkin hyväksyttiin esityksen mukaan. Kysyin miksi tässä kohteessa on päädytty siirtokelpoiseen päiväkotiin pysyvän ratkaisun sijaan. Vastaus oli, että siirtokelpoinen rakennus saadaan nopeasti (ei edellytä kaavamuutosta, voidaan tehäd tilapäisellä luvalla) ja antaa lisäaikaa miettiä, minne alueella tarvitaan pysyvää päiväkotitilaa tulevaisuudessa. Palveluverkkoselvitykset ovat alueella kesken.

– Matinkylän tyyppipaloaseman hankesuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Oikaisuvaatimus Oittaan kartanon vuokraamista koskevasta toimitilapäällikön päätöksestä

Ei hyväksytty oikaisuvaatimusta.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma 2018

Työohjelma jäi esityksestäni pöydälle. Toivon, että saamme työohjelmasta ja sen sisällä olevasta vuosikellosta toimivan työvälineen jaoston työskentelyn jäntevöittämään. Pyysin kaikilta jaoston jäseniltä ajatuksia toiminnan kehittämiseksi, kiitos hyvistä näkemyksistä!

Kokosin muutamia ajatuksia työohjelman jatkovalmistelua evästämään:

– Ajankohtaisten sisäilma-asioiden seuranta joka kokouksessa on jatkossakin tärkeää, mutta niiden käsittelyä voisi kehittää, jotta esiin nousevat olennaiset muutokset
– Vuoden aikana olisi hyvä saada jokaisen palvelualueen (toimitilajohtaminen, rakennuttaminen, palvelutuotanto) tilannekatsaus keskeisiin asioihin, esittelijänä palvelualuetta johtava päällikkö
– Sisäilma-asioiden lisäksi voisi olla muutamia seurattavia hankkeita, erityisesti sellaisia, joissa on haasteita (esim. Tapiolan uimahalli, Karuhusuon koulun 2. ja 3. vaihe, Suviniityn päiväkoti, joka toteutetaan KVR-urakkana)
– Alkukevääseen iltakoulu Espoon asuntojen hallituksen kanssa. Sen jälkeen Espoon asuntojen seuranta jaostoon kerran tai kahdesti vuodessa
– KETS-toimintasuunnitelma olisi hyvä saada jaostolle erillisenä lista-asiana, ei selostuksena
– selvitys SOTE-kiinteistöistä jaostolle tiedoksi
– Uusi tiedottaja kevään lopulla esittelemään viestintäsuunnitelma
– syyskuulle työohjelman päivitys, jolloin voidaan arvioida myös sen toteutumista
– Jaoston olisi hyvä jalkautua muutamiin keskeisiin kohteisiin (esim. tyyppikoulut ja päiväkodit), jalkautumiset voisi aikatauluttaa työohjelmaan
– Jaostolle olisi hyvä tuoda säännöllisesti hankeseuranta (esim. huhti-toukokuu ja syksyllä investointiohjelman yhteydessä)
– Päästäänkö käsiksi analyysiin siitä, mikä peruskorjauksissa on mennyt pieleen, kun kohteet ovat päätyneet pian purkulistalle (esim. Tapiolan koulut). Miten varmistetaan ettei näin käy jatkossa?

– Kahden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Hyväksyttiin esityksen mukaan.