Huomenna kaupunginhallituksessa on lyhyt ja ongelmaton lista. Siksi tämä blogin kirjoittaminenkin meinasi unohtua. Kokoukseen on kuitenkin pyydetty ja luvattu selostukset niin Länsimetron liityntäliikenteen ongelmista kuin viime viikolla julkistetusta kouluverkkoesityksestä.

Vaadimme viime viikolla, että metron liityntäliikenteen ongelmat on ratkaistava viipymättä.

Nyt on välittömästi käynnistettävä prosessi Länsimetron liityntäliikenteen ja muiden 3.1. toteutettujen linjastomuutosten suurimpien ongelmien korjaamiseksi:

– Miten saadaan kaikki junat Matinkylään ruuhka-aikaan
– Miten saadaan myös suoria linjoja ongelma-alueille (entisten linjojen 111-112, 143-165 reitit)
– Miten korjataan sisäisen ja poikittaisliikenteen ongelmat: monin paikoin kohtuuttomat matka-ajat ja motissa olevat palvelut

Lisäksi HSL:n on pikaisesti selvitettävä, miten on mahdollista, että linjastosuunnittelu on perustunut vääriin kapasiteettiennusteisiin ja miten varmistetaan, ettei vastaavia virheitä enää tapahdu.

Kouluverkkoesitys löytyy täältä.

Se on siis virkamiesesitys, johon kerätään asukkaiden palautetta. Sen pohjalta virkamiehet valmistelevat lopullisen esityksensä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi 14.2. kokoukseen.

Talousarvioneuvotteluissa päätettiin, että esitykset kouluverkosta koko lukioverkon ja Tapiolan kaikkien koulujen osalta tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään helmikuussa 2018. Tämän valmistelusta on nyt kyse.

Valmisteltu esitys ei kuitenkaan vastaa tuota päätöstä, koska se jättää Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen kohtalon edelleen auki. Niiden osalta todetaan vain että koulurakennusten tilanne ratkaistaan erikseen sen jälkeen, kun museoviraston kanta rakennusten säilyttämiseen ja eri toteutusvaihtoehdot on selvitetty. Tämän nostamme esiin kaupunginhallituksessa.

Kouluverkkoesitys käsittää kaikki Espoon koulut ja siellä on edellä mainittujen lisäksi muitakin vaikeita kohtia. Viime torstaina Espoon keskuksessa järjestetyssä asukastilaisuudessa suurta huolta herättivät Pakankylän ja Hösmärinpuiston koulujen lakkautukset. Myös Nuuksion koulu on lakkautuslistalla. Espoon yhteislyseon lukio (Kauklahden lukio) siirtyisi Nihtisiltaan Kutojantielle.

Esityksen kantava ajatus on mahdollisimman monen peruskorjausten aikaistaminen investointikaton sisällä. Silti korjauslistalta puuttuu kouluja, joiden peruskorjausta olisi tarpeen aikaistaa (mm. Nöykkiö ja Niittykumpu). Maanantaina klo 17.30-19.30 pidetään vielä toinen asukastilaisuus Tapiolan koulun ja lukion auditoriossa. Osallistun myös siihen.

Nyt on tärkeää, että saadaan mahdollisimman laajasti asukaspalautetta. Sitä voi antaa linkin takaa löytyvän palautelomakkeen kautta.

Tässä kokouksen lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Valtuustoaloite valtuustoaloitteiden kokoamisesta kaupungin internetsivuille (Kv-asia)

Sara Saramäen (kesk) ja 40 muun aloite, jossa esitetään, että Espoon kaupunki kokoaa valtuutettujen tekemät valtuustoaloitteet yhteen paikkaan kaupungin internet-sivuille.

Vastauksessa todetaan, että Espoo tarinassa mainitun avoimuuden parantamiseksi valtuustoaloitteet on päätetty koota kuluvan valtuustokauden alusta lukien valtuuston internetsivuille omalle alasivulleen.

– Valtuustoaloite kulttuuripassin käyttöönotosta kannustamaan harrastuskokeiluun (Kv-asia)

Anitra Ahtolan (kok) ja 55 muun allekirjoittama aloite, jonka mukaan Espoon tulee kannustaa espoolaisia lapsia ja nuoria kulttuuriharrastusten pariin tarjoamalla mahdollisuus kulttuuripassin keinoin tutustua monipuoliseen julkisen ja yksityisen sektorin kulttuuritarjontaan. Passia tulee vaihtoehtoisesti voida hyödyntää myös liikuntapalveluissa.

Vastauksessa todetaan, että monipuoliset kulttuuriharrastukset halutaan tuoda mahdollisimman monen espoolaisen lapsen ja nuoren ulottuville. Harrastustoimintaa tarjotaan mm. liikunnan, kulttuurin, koulun, taiteen perusopetuksen ja nuorisotyön toimesta. Kaupungin tarjoamien palveluiden lisäksi keskeisinä toimijoina ovat seurat, järjestöt, yhdistykset, yritykset ja yhteisöt.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kahtena keväänä (2016 ja 2017) järjestänyt valtakunnallisen harrastuskyselyn osana kärkihanketta, joka tähtää lastenkulttuurin saavutettavuuden parantamiseen. Kyselyssä kysyttiin koululaisilta, mitkä taiteen ja kulttuurin harrastukset kiinnostaisivat heitä eniten, jos niitä olisi omalla koululla tarjolla. Ylivoimaisesti suosituimpia harrastuksia kyselyssä olivat toisaalta ”parkour, street ja show dance”, toisaalta ”elokuva ja animaatio”, ”valokuvaus” ja ”kuvataide”. Ero olemassa olevaan kulttuuriharrastustarjontaan on suuri.

Hallituksen kärkihankkeeseen liittyvän valtionavustuksen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Espoossa avustuksella on syksystä 2017 lähtien järjestetty pieni määrä matalan kynnyksen kulttuuriharrastuksia: 9 kerhoa aloitti Espoonlahden ja Olarin alueella kouluilla. Lisäksi 5 kerhoa toimii kulttuurin tiloissa Leppävaaran ja Espoon keskuksen suuralueilla. Maksuttomien kerhojen taiteenlajit on poimittu suoraan harrastuskyselyn toiveharrastuksista.

HOP!-kulttuurikerho-hankkeessa kehitetään yhdessä nuorten kanssa uudenlaisia harrastusmuotoja, joissa tekemistä eivät välttämättä ohjaa ulkoa tulevat tavoitteet ja työskentely voi olla itsenäistä. Toiminta perustuu luottamukselle ja vertaisoppimiselle. Kevään 2018 aikana harrastustoiminnan yhteiskehittämiseen kutsutaan mukaan Espoon nuorisovaltuusto sekä kaikki asiasta kiinnostuneet espoolaisnuoret.

Lopuksi todetaan, että aloitteessa esitetty ajatus kulttuuripassista, voisi olla yksi työkalu harrastusten saavutettavuuden lisäämiseksi. Tällä hetkellä kulttuurin tulosyksikössä ei ole mahdollista käynnistää uudenlaista toimintamallia ilman lisärahoitusta.

Espoossa on jo tarjolla kohtuullisen hyvin monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, olemassa olevista mahdollisuuksista viestimiseen ja tiedottamiseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Lasten ja nuorten toiveita tulee kuulla harrastusten suunnittelussa sekä harrastuksia tulee hajauttaa suunnitelmallisesti sellaisille alueille, jossa tarjonta on ollut vähäistä tai yksipuolista.

– Lausunto hallinto-oikeudelle Espoon vammaisneuvoston jäsenten nimeämistä koskevassa asiassa

Kaupunginhallitus on 14.8.2017 päätöksellään asettanut vammaisneuvoston ja valinnut siihen edustajat. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jonka kaupunginhallitus hylkäsi 2.10.2017. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja nyt annetaan lausunto siihen.

– Valtuustokysymys purettavien päiväkotien ja koulujen rakennusten ympäristön turvallisuudesta (Kv-asia)

Aulikki Pentikäisen (sd) ja 22 muun tekemä valtuustokysymys, jossa kysytään:

– Tehdäänkö purettavissa kohteissa säännöllisiä turvallisuuskatselmuksia ja kenen vastuulla on purettavien kiinteistöjen turvallisuus?

– Miten EU-standardeja leikki-alueiden turvallisuudesta sovelletaan ja päivitetään silloin kun purettavana kohteena on esimerkiksi päiväkoti?

Vastauksessa todetaan, että purettavissa kohteissa tehdään turvallisuuskatselmuksia. Purettavat kohteet suojataan ilkivaltaa vastaan ja tarvittaessa kohteisiin tilataan vartiointia. Purettavien kiinteistöjen turvallisuus on rakennuksen ja piha-alueen osalta kiinteistönomistajan vastuulla.

Piha-alueet pidetään turvallisessa käyttökunnossa aina siihen asti kun purku-urakoitsija aitaa kohteen työmaaksi ja aloittaa purkutyönsä.

Purettavissa kohteissa pihaan ja rakennukseen liittyvät turvatarkastukset ja näistä aiheutuvat toimet tehdään säännöllisesti ja samaan tapaan kuin muissakin kohteissa huolimatta siitä onko kiinteistössä enää päiväkotitoimintaa vai ei.

Kiinteistön ja muiden piha-alueiden osalta noudatetaan Tyhjillään olevien kiinteistöjen kiinteistönhoito -ohjetta, joka on oheismateriaalina.

Vastaus hyväksyttiin yksimielisesti tila- ja asuntojaostossa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan seuraavat selostukset (liittyvät kaupunginhallituksen ensi viikon Brysselin matkaan):

– Digitaalinen alustatalous – uusi normaali, Jukka Viitanen
– 6Aika verkosto luo perustaa digitalisaatiolle, Päivi Sutinen
– City as a Service – kaupunki palveluna, Päivi Sutinen

Näiden lisäksi kuullaan selostukset Länsimetron liityntäliikenteen ongelmista ja kouluverkosta, joita asioita jo edellä avasin.