Varsinaiset kokousasiat päätettiin pienin muutoksin. Sen lisäksi käytiin pitkä keskustelu Länsimetron liityntäliikenteen tilanteesta. Vihreiden vaatimuksesta kaupunginhallitus antoi valmistelukehotuksen ongelmien pikaiseksi ratkaisemiseksi. Työ jatkuu konsernijaostossa 22.1. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustoaloite valtuustoaloitteiden kokoamisesta kaupungin internetsivuille (Kv-asia)

Aloite on jo toteutunut, hyväksyttiin esityksen mukaan. Aloitteet löytyvät täältä.

– Valtuustoaloite kulttuuripassin käyttöönotosta kannustamaan harrastuskokeiluun (Kv-asia)

Esittelijä täydensi vastaustaan keskustelun pohjalta. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen etenee monella tapaa, vaikkei kulttuuripassin toimintamallin suunnittelu, toteutus ja käyttöönottaminen tällä hetkellä ole mahdollista kulttuurin tulosyksikössä ilman lisärahoitusta. Liikunta- ja nuorisopalveluiden ja kulttuurin tulosyksiköiden vuoden 2018 talousarvioon saama lisärahoitus 25 000 euroa/tulosyksikkö käytetään monipuolisesti kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksien tukemiseen erityisesti matalan kynnyksen toimintaan. Suunnittelu on käynnissä osana käyttötaloussuunnitelman valmistelua yhteistyössä kahden tulosyksikön kesken ottaen huomioon kokemukset jo olemassa olevasta toiminnasta.

– Lausunto hallinto-oikeudelle Espoon vammaisneuvoston jäsenten nimeämistä koskevassa asiassa

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustokysymys purettavien päiväkotien ja koulujen rakennusten ympäristön turvallisuudesta (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Esityslistaan merkittyjen selostusten lisäksi perusturvajohtaja Juha Metso raportoi kotihoidon tilanteesta ja resursseista, joista HS uutisoi. Kaupunki tiedotti, että kotihoito suhtautuu virhetilanteisiin vakavasti ja tutkii kaikki vakavat vaaratapahtumat. Sosiaali- ja terveyslautakunta on keväällä 2017 päättänyt kotihoidon kehittämisohjelmasta ja seuraa sen toteutumista.

– Länsimetron liityntäliikenteestä

Asiasta käytiin tiukka keskustelu. Esitimme valmistelukehotuksen tekemistä, jotta käynnistetään välittömästi prosessi Länsimetron liityntäliikenteen ja muiden 3.1. toteutettujen linjastomuutosten suurimpien ongelmien korjaamiseksi, esimerkiksi:

– Miten saadaan kaikki junat Matinkylään ruuhka-aikaan
– Miten saadaan myös suoria linjoja ongelma-alueille, joilla matka-ajat ovat kasvaneet eniten
– Miten korjataan sisäisen ja poikittaisliikenteen ongelmat: monin paikoin kohtuuttomat matka-ajat ja motissa olevat palvelut
Edellytimme myös sen pikaista selvittämistä, miten on mahdollista, että linjastosuunnittelu on perustunut vääriin kapasiteettiennusteisiin ja miten varmistetaan, ettei vastaavia virheitä enää tapahdu.

Kokouksen aikana muotoiltiin puheenjohtajan johdolla yhteinen valmistelukehotusteksti, jota kannatin ja joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Kaupunginhallitus kehottaa teknistä ja ympäristötoimea välittömästi käynnistämään HSL:n kanssa prosessin metron liityntäliikenteen ja muiden 3.1.2018 toteutetussa linjastomuutoksessa havaittujen ongelmakohtien korjaamiseksi. Joukkoliikenteessä on ilmennyt ongelmia, joihin HSL ei ollut varautunut. Matkakokonaisuudet ja matka-ajat ovat osoittautuneet paikoin kohtuuttomiksi. Näille alueille on välttämätöntä löytää nopeasti ratkaisuja. Joukkoliikenteen toimivuudessa ja ratkaisujen kehittämisessä on tarkasteltava myös Espoon sisäistä liikennettä sekä kaikkien niiden alueiden käyttäjiä ja heidän matkatarpeita, joihin metrouudistuksella on vaikutusta. On tarkasteltava myös infra- ja laitekokonaisuutta, kuten metrokalustoa, liikennevaloja ja matkakortinlukijoita. Asian käsittely jatkuu kaupunginhallituksen konsernijaostossa 22.1. ja kaupunginhallituksessa 29.1.

– Kouluverkkoesityksestä

Kokouksen lopuksi saatiin selostus kouluverkkoesityksestä, joka julkistettiin 11.1. Valitettavasti siitä ei ehditty keskustella, kun aika loppui kesken.

Tuo on siis virkamiesesitys, johon kerätään asukkaiden palautetta. Sen pohjalta virkamiehet valmistelevat lopullisen esityksensä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi 14.2. kokoukseen.

Talousarvioneuvotteluissa päätettiin, että esitykset kouluverkosta koko lukioverkon ja Tapiolan kaikkien koulujen osalta tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään helmikuussa 2018. Valmisteltu esitys ei kaikilta osin vastaa tuota päätöstä, koska se jättää Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen kohtalon edelleen auki. Niiden osalta todetaan vain, että koulurakennusten tilanne ratkaistaan erikseen sen jälkeen, kun museoviraston kanta rakennusten säilyttämiseen ja eri toteutusvaihtoehdot on selvitetty.

Nostin tämän esiin kokousjärjestelmässä, mutta vastausta en saanut eikä keskustelua tosiaan ehditty käydä.

Jatkoin neuvottelutoimikunnasta suoraan Tapiolassa järjestettyyn toiseen kouluverkkoa koskevaan asukastilaisuuteen. Siellä palaute oli ymmärrettävästi huolestunutta ja vihaista. Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen väistöjä Otaniemeen ja Jousenkaareen kritisoitiin voimakkaasti ja edellytettiin päätöksiä terveellisten ja turvallisten tilojen järjestämistä Tapiolaan välittömästi. Se on ollut myös oma tavoitteeni, jonka eteen olen tehnyt työtä. Toivottavasti Tapiolan lähikoulujen taakse saadaan nyt enemmistön tuki.