Tässä raporttia eilisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Aikaa kului tällä kertaa 2,5 tuntia, eikä kaikkia selostuksia ehditty kuulla. Varsin haastavat tilaratkaisut ja kouluverkko keskusteluttivat – ja syystä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen
Tällä kertaa muut kokousasiat söivät kaiken ajan, eikä tätä selostusta ehditty kuulla. Pyysin kuitenkin että se lisätään normaalisti tiedotteen ja pöytäkirjan liitteeksi. En tällä kertaa referoi sisältöä tarkemmin.

– Hankeselvitys, Meritorin koulu, peruskorjaus, Maija Lehtinen
Tämä selostus siirrettiin kuultavaksi seuraavaan kokoukseen.

– Tilankäyttösuunnitelma 2018 – 2027, lukiot ja peruskoulut, Maija Lehtinen
Saatiin esittely ja käytiin evästyskeskustelua runsaan palautteen pohjalta muokatusta kouluverkkoesityksestä, joka tulee julki tällä viikolla. Nostimme esiin huolia niin peruskorjausohjelman riittävyydestä (mm. Niittykummun, Jupperin ja Nöykkiön koulut puuttuvat tai ovat siirtyneet) ja Pohjois-Espoon tilanteesta (Nuuksion ja Pakankylän koulut lakkautusuhan alla).

Nostin esiin myös Tapiolan alakoulujen tilanteen, joka on keskusteluttanut paljon ja turhauttanut vanhempia. Tähdensin, että museoviranomaisten rooli Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulurakennuksia koskevissa päätöksissä sekä etenemisprosessi on nyt kuvattava avoimesti ja selkeästi.

Päätösvalta kouluverkosta on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla, mutta riittävien tietojen saamiseksi esitin kuitenkin valmistelukehotusta, jonka jaosto hyväksyi yksimielisesti:

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto kehottaa Tilapalveluita valmistelemaan viipymättä Tilankäyttösuunnitelmaa 2018-2027 koskevan päätöksenteon pohjaksi:

1
nyt esitettyä tarkemman alueittain yksilöidyn arvion tilankäyttösuunnitelmasta suhteessa koulujen peruskorjaus- ja laajennustarpeisiin sekä lapsimäärän kasvuun eri alueilla.

2
vaihtoehdot Jousenkaaren ja Aarnivalkean tyhjillään olevien koulurakennusten ratkaisuiksi siten, että museoviranomaisten rooli päätöksenteossa sekä etenemisprosessi aikatauluineen kuvataan selkeästi. Tapiolassa tilanne on jo pidempään ollut poikkeuksellinen, kun alueen kaksi alakoulua seisovat tyhjillään.

Asian käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa 5.2.2018, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 14.2.2018 ja tila- ja asuntojaostossa 5.3.2018.

Kouluverkkoesitys tulee julki tällä viikolla.

– Espoon keskuksen väistötilasuunnitelma, Maija Lehtinen
Tämä selostus liittyi listalla olleeseen viranhaltijapäätökseen väistötilojen vuokraamiseen Otaniemestä Tietotie 6:sta noin 500 kaupungin työntekijälle. Siitä tarkemmin kirjoituksen lopussa.

– Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2018 hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Korjausrahaa on varattu vuodelle 2018 seuraavasti:
– vuosikorjauksiin 14,40 me, josta 3,40 me yleiskuluihin ja varsinaisiin vuosikorjaustöihin 11 me (14,40 me v. 2017)
– pieniin perusparannuksiin 9 me (9 me v. 2017)
– elinkaarta jatkaviin korjauksiin 15 me, jotka investointiohjelman sisällä (6,70 me v. 2017 ja lisäksi 3,03 me investointiohjelman käyttämättä jääneistä rahoista lisämäärärahaa)

Korjauslista elää vuoden aikana, kun tutkimuksia valmistuu ja niiden mukaisia korjauksia ryhdytään tekemään. Ja näiden pienempien korjausten lisäksi Tilapalvelut peruskorjaa rakennuksia kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Tärkeintä onkin saada peruskorjauksia vauhditettua.

– Tilapalvelut-liikelaitos ennakkotilinpäätös 2017

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Asunto-ohjelman seuranta ja päivitys

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Asunto-ohjelma päivitetään kevään aikana ja valtuustoryhmät pääsevät osallistumaan prosessiin.

Jaoston varapuheenjohtaja Marika Niemi teki lisäysesityksen jota kannatin ja joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Jatkovalmistelussa huomioidaan, että eri henkilöstöryhmien tarpeisiin kaavoitetaan riittävästi monipuolista asuntotuotantoa työpaikkakeskittymien välittömään läheisyyteen työnantajien tarpeet huomioiden.”

Varsinaiset neuvottelut asuntopoliittista linjoista käydään myöhemmin.

– Kahden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2018

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Viranhaltijoiden päätökset

Keskusteltiin pitkään toimitilapäällikön tekemästä päätöksestä vuokrata Otaniemestä Tietotie 6:n rakennuksesta 10 vuodeksi tilat noin 500 kaupungin työntekijälle, jotka joutuvat Espoon keskuksessa väistämään sisäilmaongelmaisista tiloista (Virastotalo 2 ja Asemakuja 3).

Hallintosäännön mukaan tilapalvelupäällikkö päättää rakennusten, toimitilojen ja toimitilojen yhteydessä olevien muiden huoneistojen kuin asuntojen vuokraamisesta, kun vuokra-aika on enintään kymmenen vuotta. Kyse on kuitenkin 30 me sitoumuksesta.

Koska päätöksen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset ovat mittavat, olisi virastoväistökokonaisuus ollut perusteltua tuoda luottamushenkilökäsittelyyn. Halusimme kuulla tarkemmat perustelut, miksi oli päädytty juuri tähän kiinteistöön ja näihin tiloihin. Halusimme myös varmistaa, ettei vuokrauspäätöksellä sitouduttu koulutilojen vuokraamiseen samasta rakennuksesta. Kokouksessa perusteltiin Otaniemen sijaintia mm. mahdollisuudella tiivistää yhteistyötä Aalto yliopiston ja VTT:n kanssa. Muitakin tiloja on kartoitettu.

Pidin tärkeänä, että väistöpäätöksen perusteet saadaan myös julkisiksi ja tein lisäysesityksen, jonka esittelijä otti nimiinsä ja joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Tila- ja asuntojaosto toteaa, että Tietotie 6 toimistotilojen vuokrauspäätös ei liity mahdollisiin koulutilojen vuokraamiseen, vaan siitä päätetään erikseen osana kouluverkkopäätöstä. Jaostolle raportoidaan virastoväistösuunnitelmasta, sen perusteista, tavoitteista ja etenemisestä seuraavassa kokouksessa.”