Valtuusto käsitteli tänään tilinpäätöksen ennakkotietoa. Ehdotin puheessani, että seuraavaan tilinpäätökseen lisätään tiedot kaupungin vuosittaisista ilmastopäästöistä ja niiden kehityksestä.

Espoo haluaa jatkossakin olla Euroopan kestävin kaupunki. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurimpia uhkia ja ilmastopäästöjen vähentämisessä suurilla kaupungeilla on keskeinen rooli. Viime viikolla kaupunki sitoutui kaupunginjohtajien energia- ja ilmastotavoitteisiin.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotiedoissa sanaa ilmasto ei kuitenkaan mainita kertaakaan.

Tälle valtuustokaudelle olemme asettaneet tavoitteeksi, että Espoo on hiilineutraali vuonna 2030. Sen saavuttaminen edellyttää tiukkoja ja mitattavia päästövähennystavoitteita myös kaupungin omalle toiminnalle sekä niiden seuraamista valtuustossa.

Ehdotinkin, että seuraavaan tilinpäätökseen lisätään tiedot kaupungin vuosittaisista ilmastopäästöistä ja niiden kehityksestä.

Alla puheenvuoroni kokonaisuudessaan.

* * *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Suomen parantunut taloustilanne näkyy Espoon tilinpäätöksessä kasvaneina verotuloina ja työttömien määrän vähenemisenä. Myös rahastot tuottivat viime vuonna arvioitua paremmin.

Vuoden aikana on tehty paljon hyvää kehittämistyötä niin kaupungin omassa organisaatiossa kuin yhdessä kumppanien kanssa. Jatkuvaa kehittämistä tarvitaan, jotta rajalliset resurssit saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.

Velkaantumisen taittaminen ja samaan aikaan asukkaille tärkeiden palveluiden turvaaminen on haastava yhtälö, jota joudumme ratkomaan koko valtuustokauden.

Viime viikkoina ja kuukausina on käyty kiivasta keskustelua kahdesta asukkaiden elämään keskeisesti vaikuttavasta asiasta: Länsimetron liityntäliikenteestä ja kouluverkosta.

Molemmissa on kyse miljardiluokan investoinneista vaikutuksineen. Molemmissa onnistuminen on elintärkeää niin asukkaiden arjen sujumisen kuin kaupungin talouden kannalta. Länsimetron liityntäliikenteeseen on löydettävä ratkaisut yhdessä HSL:n kanssa. Tästä ollaan oltu Espoossa yksituumaisia yli puoluerajojen.

Koulujen tilankäyttösuunnitelmissa on huomioitava kustannusten lisäksi vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden elämään. Toivottavasti löydämme myös tästä mahdollisimman laajan yhteisen näkemyksen.

Vaikka talouskehitys näyttää varovaisen positiiviselta, synkän varjon kaupungin taloudelle luo sote- ja maakuntauudistus. Nykyisillä laskelmilla se toisi Uudellemaalle ensimmäisenä vuonna noin 300 miljoonan euron säästöpaineen. Tämä olisi kohtuuton tilanne Espoon kaltaiselle kaupungille, jossa asukasmäärän voimakas kasvu edellyttää lisäpanostusta niin palveluihin kuin investointeihin. Toivottavasti maan hallituskin tämän ymmärtää ja korjaa tilanteen.

Hyvät valtuutetut,

Talouslukujen lisäksi tilinpäätöksessä arvioidaan Espoo-tarinan toteutumista. Seurattavat mittarit eivät valitettavasti annan siitä kaikilta osin kovin kattavaa kuvaa. Nostan tässä esiin yhden keskeisen tavoitteen: Ilmastonmuutoksen torjunnan.

Espoo haluaa jatkossakin olla Euroopan kestävin kaupunki. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurimpia uhkia ja ilmastopäästöjen vähentämisessä suurilla kaupungeilla on keskeinen rooli.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotiedoissa sanaa ilmasto ei kuitenkaan mainita kertaakaan.

Tälle valtuustokaudelle olemme asettaneet tavoitteeksi, että Espoo on hiilineutraali vuonna 2030. Sen saavuttaminen edellyttää tiukkoja ja mitattavia päästövähennystavoitteita myös kaupungin omalle toiminnalle sekä niiden seuraamista valtuustossa.

Ehdotankin, että seuraavaan tilinpäätökseen lisätään tiedot kaupungin vuosittaisista ilmastopäästöistä ja niiden kehityksestä.

Kiitos!