Tässä viiveellä raporttia maanantain tila- ja asuntojaostosta. Tällä kertaa kaikki päätökset menivät esityksen mukaan. Keskustelua kuitenkin riitti vajaaksi kahdeksi tunniksi. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kouluverkon osalta kävimme jaostossa vain lyhyesti läpi päätöksentekoprosessia, kun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oli tekemässä päätöksiä seuraavana päivänä. Lautakunnan päätökset löytyvät täältä.

Lautakunnan linjaukset kouluverkon osalta olivat tärkeitä ja perusteltuja, mutta ylittivät valtuuston asettaman investointikaton noin 100 me. Maanantaina toivottavasti saadaan selväksi, miten päätöksenteko etenee kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Erityisesti pitkään pattitilanteessa olleiden Tapiolan koulujen ratkaisujen osalta (Jousenkaaren uuden koulun rakentamisen kiirehtiminen ja Aarnivalkean siirtokelpoiset) pitää päästä nopeasti eteenpäin. Työohjelman mukaan koulujen tilankäyttösuunnitelma on tulossa jaoston seuraavaan kokoukseen 9.4.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös. Kyseltiin henkilöstökulujen 2,8 me alenemisesta. Suurelta osin laskua selittää luonnollinen poistuma siivouspuolella ja sen kautta siirtyminen ostamaan siivouspalvelua ulkoa. Siivouksessa on myös hieman lisääntynyt sijaispalvelujen käyttö.

Keskusteltiin myös koulut kuntoon -urakan haasteista ja painotettiin toimivan organisaation merkitystä sen saavuttamisen kannalta. Avainasemassa on toimiva organisaatio ja osaava henkilökunta.

– Lausunnon antaminen virkavalintaa koskevasta valituksesta

Hyväksyttiin lausunto yksimielisesti esityksen mukaan.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Tämäkin hyhväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma 2018 (pöydälle 8.1.2018)

Työohjelmaan tehtiin muutamia tarkennuksia. Asunto-ohjelman aikataulu meni uusiksi, kun seminaarin ajankohta siirtyi. Tämä on tärkeää aikatauluttaa niin, että saadaan ohjelma hyväksyttyä valtuustossa ennen kesälomia.

Jaosto käy tutustumassa Karhusuon tyyppikouluun 22.3. Lisäksi sovittiin että työohjelmaa päivitetään elo-syyskuussa, jolloin voidaan arvioida myös toteumaa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

1. Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

Taas pitkä lista kouluista ja päiväkodeista, joissa tutkimukset, korjaukset ja korjaussuunnittelu käynnissä. Tässä tiivistettynä joitakin huomioita, niiltä osin kuin on uutta kerrottavaa sitten viime kokouksen. Kannattaa vilkaista myös selostus kokonaisuudessaan, joka löytyy täältä (ja myös pöytäkirjan liitteenä kunhan se saadaan kaupungin verkkosivuille).

Leppävaaran lukio
– oireilijoiden määrä ollut muutamia, nyt yllättäen terveydenhoitaja ilmoitti oireilijoita olevan 93
– tilattu kiireellisenä Sweco Oy tekemään katselmus kohteessa 1.3.2018 alkaen
– tuloksista tiedotetaan raportin valmistuttua
– Leppävaaran lukiolle on kartoitettu lisätiloja, mutta sivistystoimi on jäänyt odottamaan päätöstä koulujen tilankäyttösuunnitelmasta.

Tämä on uusi kohde listalla, tieto oireilusta tuli Leppävaara-seuran kautta. Nopean reagoinnin kannalta on tärkeää, että tieto sisäilmaepäilyistä menee suoraan Tilapalveluille normaalin prosessin kautta.

Jupperin koulu
– Kuntotutkimukset ja rakenneavaukset (A-insinöörit) on tehty koululla hiihtolomalla 19.2.-23.2.2018
– Laboratoriotulokset toimitusaika n. 2 vko
– Tutkimusten arvioidaan valmistuvan kevään aikana, jonka jälkeen tiedotetaan koululle.
– Koululla tuoksuu paikoin maakellari ja viemäri.
– Korjaukset kesälomalla 3.6.-8.8.2018

Jupperin koulusta on tullut paljon yhteydenottoja ja huoli korjaustoimien riittävästä laajuudesta on suuri. Johtopäätöksiä voidaan tehdä, kun tutkimustulokset ovat valmiit. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti osaltaan peruskorjauksen kiirehtimisestä.

Pakankylän koulu
– Sweco Asiantuntijapalvelut Oy suorittaa Pakankylän pääkoulussa ja siirtokelpoisessa rakennuksessa sisäilmatutkimuksia
– 27.2.2018 saadun ennakkotiedon mukaan pääkoululla on ongelmia mutta parakkikoulussa ei olisi havaittu sisäilmaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä
– tarkempi selonteko kun lopullinen raportti valmistuu, sisäilmatutkimusraportti valmistuu viimeistään 30.3.2018
– Koulurakennusten ilmanvaihtokoneet on huollettu sekä tilojen ilmamäärät on mitattu ja säädetty ohjearvojen mukaisiksi
– Osa oppilaista on väistössä Karhusuon koulussa tutkimusten ajan.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Pakankylän koulu säilyy paikallaan. Korjaustarpeiden laajuudesta riippuu mahdollinen siirtokelpoisten tilojen tarve. Huolta on ollut myös parakkikoulun sisäilman laadusta.

Tiistilän koulu
Korjaustöitä jatketaan, info huoltajille laitettu 22.2.2018

Karamzinin koulu
– Vanhan puolen korjausten suunnitelmat valmiit, kustannusarvio 6,35 Me
– urakka käyntiin kevätlukukauden päätyttyä
– Rakennuslupa on menossa rakennuslautakunnan käsittelyyn maaliskuussa
– Korjaustyöurakka valmistunee 7/2019
– Uuden puolen korjaukset melkein valmiit

Haukilahden koulu
– Haukilahden koulun elinkaarta jatkavien korjausten suunnittelu jatkuu, arvioitu valmistumisaika 16.3.2018
– suunnitelmien valmistuttua laaditutetaan kustannusarvio. Korjausaste voi nostaa kustannusarviota mutta lähtökohtana vähintään 10 vuoden elinkaari ja se että toteutettuja korjauksia voidaan hyödyntää myös peruskorjauksen yhteydessä
– korjaustöiden toteutus arviolta 5/2018-6/2019

Niittykummun päiväkoti
– korjaustöitä tehty ja käynnissä
– Päiväkotiin toimitettu 38 kpl ilmanpuhdistinta, poistetaan vasta kun kohteen ilmanvaihdon toiminta on varmistettu
– viemäriverkostoa tullaan kunnostamaan kesän 2018 aikana

Rastaalan koulu, alarakennus
– Korjaussuunnittelu aloitettu joulukuussa, valmistuu 04/2018
– Pyritään laatimaan urakkasuunnitelmat valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä
– Korjauksen elinkaaritavoite 15-20 v
– Haitta-ainekartoitus tehty hiihtolomalla (vko 8)
– Harkittava korjauksen aikataulun siirtoa puolella vuodella
– Väistötilojen järjestely ratkaistava SITOn kanssa, esim. keskitalo
– Keskitalon (ent. opettaja-asuntola) purkulupaa haetaan v. 2018

Pohjois-Tapiolan koulu
– Nappulan purkusuunnitelmat valmiit 30.4.2018
– Koulun korjausten osalta suunnitelmat valmiit viimeistään 15.10.2018
– Korjausten aikataulu ja Nappulan purun aikataulu 1/2019- 7/2019
– Sisäilmapuhdistimia kohteessa 24 kpl, lisätty käyttäjien pyynnöstä 6 kpl
– Sisäilmatyöryhmän aloituskokous 13.2.2018
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Aarnivalkealle rakennetaan siirtokelpoiset tilat Tapiolan koulun yhteyteen. Ne olisivat valmiit vasta syksyllä 2019, joten Pohjois-Tapiolan koulun tiloissa pitäisi sinnitellä vielä yli vuosi.

Viherrannan päiväkoti
– Rakennuksessa on tehty sisäilma- ja kosteustekninentutkimusta 6.2.2018 alkaen, tutkimusraportti valmistuu toukokuussa.
– Tarvittavista korjaus- ja huoltotoimenpiteistä viestitään raportin valmistuttua.
– Ilmanvaihtojärjestelmän uusimisesta on suunnitelmat ja toteutus on ohjelmoitu vuodelle 2019.

Perkkaanpuiston päiväkoti
– Tilanne heikko, väistötilannetta selvitetään varhaiskasvatuksen kanssa
– Sisäilmapuhdistimet toimitetaan tammikuun aikana

Kalajärven koulu
– Koululla tehdään parhaillaan sisäilma-, rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen mukaisia kiireellisiä korjaustöitä.
– Tutkimukset valmistuneet, korjaustoimenpiteet toteutukseen. Laajemmat korjaustyöt tehdään peruskorjauksen yhteydessä. Peruskorjauksen kustannusarvion laadinta on käynnissä.
– Koululla pidetty tutkimuksen tulosten ja korjaustoimenpiteiden esittelytilaisuus henkilökunnalle 14.2.2018
– Koululla on Metropolia AMK:n opiskelijoiden työnä tehty sisäilmaolosuhde-mittauksia, loppuraportti esitellään huhtikuussa.

Kalajärven koulun osalta on esitetty elinkaarta jatkavia korjauksia vuosille 2019-2023. On tärkeää, että nämä korjaukset tehdään riittävän laajoina ja tarvittaessa peruskorjaustasoisina.

Tähtiniityn koulu
– Asiantuntijapalvelut Oy on tehnyt katsastuksen, ja se on valmistunut 23.1.2018.
– Tällä hetkellä raportin mukaisia korjaustöitä suunnitellaan ja niiden toteutusaikataulu ei ole vielä selvillä. Asiasta tiedotetaan, kun korjaustyöt saatu aikataulutettua.

2. Hankeselvitys, Meritorin koulu, peruskorjaus (Maija Lehtinen)

Koulu on valmistunut 1987 (alakoulu + esiopetus). Koulu on suunniteltu 3-sarjaiseksi, tällä hetkellä siellä on 310 oppilasta.

Peruskorjauksen tavoitteena on korjata vaurioituneet ja elinkaarensa päähän tulleet rakenteet, lisätä talon turvallisuutta, esteettömyyttä ja valvontajärjestelmiä, parantaa energiatehokkuutta ja sisäilman laatua nykyaikaistamalla LVI-järjestelmä sekä parantaa tilojen toiminnallisuutta.

Jaostolle esitettiin muutamia vaihtoehtoja ja oltiin yhtä mieltä siitä, että korjaukset kannattaa tehdä kerralla kunnolla. Väistöön olisi tarkoitus siirtyä joulukuussa 2018 ja valmista olisi elokuussa 2020.

Tämä oli siis vasta selostus, jonka pohjalta asia tuodaan päätöksentekoon.

3. Toimitilaväistöt (Maija Lehtinen)

Jaosto edellytti viime kokouksessaan tarkempaa selvitystä Espoon keskuksen virastoväistöistä ja miten on päädytty vuokraamaan tilat Tietotieltä. Vuokrauspäätös tilojen osalta on jo tehty.

Ennen vuokrausta selvitettiin erilaisia tiloja. Yhtenä vaihtoehtona oli tilat Nihtisillassa Kutojantiellä, mutta Otaniemeen päädyttiin ennen kaikkea yhteistyömahdollisuuksien takia (mm. Aalto-yliopisto, VTT). Tämän lisäksi tilojen käyttöä tehostetaan Espoon keskuksessa sisäisin muutoin.

Tilojen hinta perustuu siihen että tilat ovat muuntojoustavia uusia tiloja. Vuokranantaja vastaa sisäilmaolosuhteista, tilat ovat kaupungin energiatehokkuustavoitteiden mukaiset ja niille haetaan LEED-ympäristösertifikaattia. Pääomavuokra on 15 e/m2, ylläpitovuokra 5 e/m2 ja hallinnoliset kulut 1,12 e/m2 = yht. 21,71 e/m2. Mahdollisilla koulutiloilla olisi sama neliövuokra.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta jätti vielä pöydälle koulutilojen vuokraamisen Tietotieltä. Vaihtoehtona on tilan vuokraaminen lukioille Maarintien kiinteistöstä, jossa Pohjois-Tapiolan lukio jo toimii.