Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston kokouksesta, jossa käytiin tiukkaa keskustelua koulujen tilankäyttösuunnitelman valmistelusta ja päätöksenteosta. Varsinaiset päätösasiat menivät esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Saimme pyynnöstäni selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren tyhjillään olevien koulurakennusten suunnittelutilanteesta. Selostus oli suullinen, mutta tiedotteeseen kirjattiin sen pohjalta näin:

”Jaosto kuuli selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulurakennusten tilanteesta. Tavoitteena on toteuttaa tonteille uudet koulurakennukset. Museoviranomaisten kanssa on neuvottelut käynnissä. Museovirastolta pyydettäviä lausuntoja varten laaditaan vaihtoehtoiset luonnokset nykyisten koulurakennusten paikoille soveltuvista nykyiset rakennukset korvaavista uudisrakennuksista. Toteutustapa ja aikataulu ratkaistaan sen jälkeen, kun museoviranomaisten kanssa on saatu yhteisymmärrys ratkaisuista. Asia tuodaan jaoston käsiteltäväksi alustavan investointiohjelman käsittelyn yhteydessä jaoston kokoukseen 18.6.2018.”

Neuvotteluja museoviranomaisten kanssa siis käydään ja haetaan toteutuskelpoista vaihtoehtoa uusien koulurakennusten toteuttamiseksi. Kaupunki on sopinut, että lausunto pyydetään museovirastolta ja museovirasto ja kaupunginmuseo koordinoivat keskenään, että kantansa ovat linjassa keskenään. Näin pyritään välttämään valitukset ja se, että mahdollisilla muiden tahojen valituksilla olisi menestymisen mahdollisuuksia.

Keskustelussa korostimme opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan linjaamaa aikataulua Jousenkaaren osalta (valmis 2021) ja kysyimme tämän, myös tämän vuoden talousarviokirjasta löytyvän, aikataulun realistisuudesta. Aikataulu on kuulemma perustunut peruskorjaukseen, joka ei kuitenkaan enää ole vaihtoehto (sen museoviranomaisetkin ovat ymmärtääkseni hyväksyneet). Tarkkaa aikataulua ei vielä haluttu antaa, mutta painotimme että sellainen on saatava mahdollisimman pian. Jaosto oli tästä asiasta varsin yksituumainen.

– Tynnyripuiston yhteisväestönsuojan hankesuunnitelman hyväksyminen ja käyttöoikeuden hankintapäätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Painiityn siirtokelpoisen päiväkodin vuokraaminen Parmaco Oy:ltä sivistystoimen varhaiskasvatuksen päiväkotikäyttöön

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Jupperin siirtokelpoisen päiväkodin vuokraaminen Parmaco Oy:ltä sivistystoimen varhaiskasvatuksen päiväkotikäyttöön

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Jupperin koulurakennus on huonossa kunnossa, mutta peruskorjaus on ajoitettu vasta vuodelle 2027. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on esittänyt peruskorjauksen aikaistamista. Kysyin, miten peruskorjauksen aikaistus vaikuttaisi tähän hankkeeseen. Vastaus oli, että siirtokelpoisina nämä tilat voidaan tarvittaessa siirtää toisaalle.

– Meri-Matti koulurakennuksen suunnittelun hankinnan keskeytys

Tämä asia oli siis jaoston listalla, koska käytin puheenjohtajana otto-oikeutta toimitusjohtajan 8.3.2018 tekemään päätökseen. Käytin otto-oikeutta, jotta jaostolla oli mahdollisuus käydä hankkeen tilanteesta keskustelu. Itse päätökseen ei ollut tarvetta tehdä muutosta.

Taustana siis se, että Meri-Matin lukiota soviteltiin alkuun Otaniemeen Tietotielle, mutta asia jäi joulukuun talousarvioneuvotteluissa pöydälle. Lukioverkkopäätösten yhteydessä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 5.3. kokouksessaan, että Kaitaan lukio siirtyy Matinkylään Tynnyripuiston tontille (Meri-Matin koulurakennuksen tontti) rakennettavaan uudisrakennukseen (2022).

Kokouksessa suunnittelun hankinnan keskeytystä perusteltiin sillä, että Matinkylän lukion luonne on matkan varrella muuttunut ja nyt tutkitaan myös School as a Service -mallin hyödyntämistä osana tilaratkaisua. Myös valtuuston hyväksymä investointikatto on pakottanut arvioimaan uudelleen investointihankkeita. Siitä kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä, että Matinkylään tulee lukio vuoteen 2022 mennessä.

Totesimme, että hankkeen luonteen muututtua asia olisi pitänyt tuoda tila- ja asuntojaoston käsiteltäväksi. Päätimme, että Matinkylän lukion tilaratkaisun valmistelutilanteesta tuodaan selostus 21.5. kokoukseen.

Alustavaa esitystä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi investointien osalta jaosto käsittelee 18.6. kokouksessaan.

– ARA-vuokra-asuntojen asukkaiden valinnan valvontaa koskevat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ohjeet
– Lausunto valituksesta toimitilapäällikön virkavalinnasta
– Valtuustoaloite Ei minun takapihalleni (NIMBY) -monitoimitalon tai -talojen löytämiseksi Espoon kaupungin kiinteistömassasta

Nämä päätettiin kaikki esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

1
Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

Tässä muutamia poimitoja selostuksesta, joka löytyy kokonaisuudessaan täältä.

– Leppävaaran lukio
Kattava sisäilmakatsastus aloitettiin maaliskuun alussa.
Lisätilaselvityksiä on jatkettu tiiviissä yhteistyössä sivistystoimen kanssa: Laurean kanssa on käyty keskusteluja tilamahdollisuuksista tilatarpeen täyttämiseksi, ilmoittavat 05/2019. Vanhan työväenopiston korjaussuunnittelua käynnistetään.

– Jupperin koulu
Kuntotutkimusraportti on työn alla ja tutkija pyrkii saamaan sen valmiiksi mahdollisimman pian. Tiedotustilaisuus järjestetään sen valmistuttua. Oireilevia oppilaita on 35/310. Yksi oppilas ei pysty käymään koulua.

– Pakankylän koulu
Tutkimukset ovat valmistuneet ja tutkimusraportit käydään läpi
. Ongelmia on havaittu myös parakkikoulussa ja jatkotoimenpiteet tulee käydä läpi myös parakkikoulun vuokraajan Parmaconin kanssa.

– Karamzinin koulun vanha osa
Vanhan puolen korjausten suunnitelmat ovat valmiit, kustannusarvio 6,35 me. Urakka käynnistyy rehtorin toivomuksesta kevätlukukauden loputtua. Rakennuslupa on menossa rakennuslautakunnan käsittelyyn huhtikuussa
. Korjaustyöurakka valmistunee 7/2019.

– Haukilahden koulu
Korjausten suunnittelu on valmis, viimeinen suunnittelukokous oli 4.4
. Kustannusarvion laadinta on aloitettu
. Korjaustöiden toteutus 5/2018-6/2019 (tarkentuu). Toteutetaan elinkaarta jatkavana korjauksena.

– Rastaalan koulu
Väistötiloiksi suunnitellussa keskitalossa tehdään huhti- toukokuun aikana sisäilmatutkimus sisäilmaolosuhteiden laadun varmistamiseksi. Perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä.

– Pohjois-Tapiolan koulu
Koulun korjausten osalta suunnitelmat valmiit viimeistään 15.10.2018
. Korjausten aikataulu ja Nappulan purun aikataulu 1/2019- 7/2019
. Sisäilmapuhdistimia on koululla 24 kpl, ja niitä on lisätty käyttäjien pyynnöstä 6 kpl
. Kouluun perustettu sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti.

– Kalajärven koulu
Peruskorjaus on ajoitettu vuosille 2019-2020. Koululla on pidetty tutkimuksen tulosten ja korjaustoimenpiteiden esittelytilaisuus vanhemmille 4.4.2018.

2
SOTE-kiinteistöt (Maija Lehtinen)
Maakunnalle on tehty selvitys kaupungin sote-kiinteistöistä, jotka on määrä vuokrata maakunnalle määräaikaisella sopimuksella. Tätä selvitystyötä on tehty, jotta saadaan käsitys, mitkä kaikki tilat maakunta vuokraa ja millä hinnalla.

Kuntien kannalta ongelma on, että maakunnat sitoutuvat vuokraamaan käytössä olevat sote- ja pelastuskiinteistöt 3+1 vuodeksi. Sen jälkeen tilat pahimmassa tapauksessa jäävät kunnalle, samoin velat. Tukitoimintojen tuottamiseen tarvittavien tilojen siirtymisestä ei ole sovittu. Espoossa sentään se onni, että jos joku kiinteisöt jäisi käyttämättömäksi, sille löytynee muuta käyttöä. Toisaalta kaupungilla on sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä myös vuokrakiinteistöjä, joista voi olla pitkiäkin vuokrasopimuksia. Sosiaali- ja terveystoimi maksaa Tilapalveluille tällä hetkellä vuokraa vajaa 33 me/v. Melkoinen taloudellinen riski ja kustannusvaikutus tämä siis kaupungille on.