Jousenkaaren koulu on seissyt tyhjillään kaksi vuotta. Kuva on otettu keväällä 2017.

Valtuusto päättää tänään kouluverkkoasioista niiltä osin kuin asiat jäivät vuoden 2018 talousarviosta päätettäessä avoimeksi. Koko kouluverkosta käydään neuvottelut ja päätetään elo-syyskuussa talousarvion kehyksen yhteydessä. Näin puhuin.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu käytti hyvän puheenvuoron kokonaisuudesta. Omassa puheessani keskityin erityisesti Tapiolan alakoulutilanteeseen.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kouluverkkopäätösten pitkittyminen on ollut raskasta niin perheille kuin koulujen henkilökunnalle.

Listalla on monia kouluja, joiden korjausta on nopeutettava. Akuutteina mm. Pakankylän ja Jupperin koulut.

Tapiolan alakoulutilanne on ollut surkea aivan liian pitkään. Molemmat alakoulut ovat olleet tyhjillään noin kaksi vuotta, eikä vieläkään ole konkreettisia esityksiä siitä, miten purkukuntoiset rakennukset on tarkoitus korvata uusilla.

Aarnivalkean koululle on päätetty tehdä siirtokelpoiset tilat syksyksi 2019 – hyvä niin. Vielä tarvitaan päätöksiä uuden koulun rakentamisesta.

Jousenkaaren koulun väistö sen sijaan uhkaa pitkittyä, vaikka muuta on annettu ymmärtää.

* * *

Jousenkaaren koulu siirtyi väistöön Espoonlahteen Rehtorintielle toukokuussa 2016.

Tila- ja asuntojaosto päätti lokakuussa 2016 äänin 5-4, että Jousenkaaren koululle rakennetaan siirtokelpoiset tilat koulun läheisyyteen, koulun peruskorjausta tai uuden rakentamista kiirehditään ja purkua selvitetään.

Toimialajohtaja käytti päätökseen otto-oikeutta.

Kaupunginhallituksen enemmistö kumosi päätöksen joulukuussa 2016 ja päätti, että Jousenkaaren kouluun tehdään elinkaarta pidentävät korjaukset ja sinne palataan tammikuussa 2018.

Niin ei kuitenkaan käynyt. Sen sijaan on vuokrattu Uusikummun toimistotilat Jousenkaaren väistötilaksi.

Eikä luottamushenkilöille ole tähän päivään mennessä – valmistelukehotuksista huolimatta – esitelty konkreettisia suunnitelmia uuden koulun rakentamiseksi.

Vuosi sitten vanhemmille kerrottiin infotilaisuudessa, että Jousenkaaren koulun hanketta yritetään aikaistaa investointiohjelmassa ja että lähtökohtana on vanhan koulun purkaminen ja uuden rakentaminen.

Viime syksynä kaupunginjohtaja esitti talousarviossaan hanketta vuosille 2019-2021.

Samassa tilaisuudessa kerrottiin, että Uusikumpuun päästäisiin syksyllä 2018.
Aikataulu on venynyt vuodella. Nyt Rehtorintien tilat ovat korjauksen tarpeessa. Siellä pitäisi kuitenkin pystyä olemaan vielä vuosi.

Arvoisa puheenjohtaja,

Ymmärrän sen, että hankkeiden edetessä tulee ikäviä yllätyksiä. Niissä tilanteissa nopean ja avoimen tiedottamisen merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Lähtökohdan tulee kuitenkin olla, että hankkeiden valmistelu etenee valtuuston päätösten mukaisesti ja että asiat tuodaan luottamushenkilöiden käsiteltäväksi.

Näin ei ole Jousenkaaren koulun osalta toimittu. Vanhempien ja koulun henkilökunnan tiukka kritiikki on perusteltua ja siihen on nyt vastattava.

Hyvät valtuutetut,

Tänään päätämme Jousenkaaren uuden koulun valmistumisen tavoiteaikatauluksi vuoden 2021 kaupunginhallituksen esityksen ja valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Sen jälkeen on viipymättä saatava konkreettinen aikataulu hankkeen etenemiselle. Tätä tila- ja asuntojaosto edellytti jo helmikuussa.

Tapiolan koulujen tilanne on korostunut kouluverkkokeskustelussa, koska tilanne on ollut varsin poikkeuksellinen ja niiden osalta päätökset jäivät auki viime syksyn talousarvioneuvotteluissa.

Sama huoli koskee kuitenkin monia muitakin kouluja. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on tehnyt tärkeitä kouluverkkopäätöksiä. Ne on vietävä maaliin kehyspäätöksen yhteydessä elo-syyskuussa.

Investointikatto ei saa olla este sille, että kaikille espoolaisille lapsille ja nuorille turvataan terveelliset ja turvalliset tilat. Väistötilat on järjestettävä niin, että vältetään hankalia bussikuljetuksia ja perheiden arki sujuu.

Kiitos!