Tällä kertaa kokousasiat olivat selkeitä ja etukäteen puituja, joten päätökset tehtiin esitysten mukaisesti lyhyiden keskustelujen kera. Ajankohtaisissa sisäilma-asioissa nostettiin esiin Jupperin koulun akuutti tilanne sisäilmaongelmien osalta. Jaosto edellytti esityksestäni yksimielisesti, että Tilapalvelut arvioi pikaisesti vaihtoehdot jatkotoimenpiteiksi ja valmistelee väistövaihtoehdot yhdessä sivistystoimen kanssa. Vaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoston käsittelyyn 18.6. Jupperin kouluun perustetaan myös kohdekohtainen sisäilmaryhmä.

Alla päätökset tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Kyse on yhtenäisen peruskoulun (luokat 1-9) ja kansainvälisen koulun perustamisesta Otaniemeen vuokratiloihin.

Hanketta toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on jo vuokrattu, toista ei. Päätösesityksessä luki, että olisi valtuutettu toimitusjohtaja valmistelemaan ja tekemään vuokrasopimus. Tuo esitys ei ollut relevantti, koska yli 10 vuoden vuokrasopimukset on tuotava aina tila- ja asuntojaoston päätettäväksi. Esittelijä poisti kohdan päätösesityksestä ja hyväksyimme vain hankesuunnitelman esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pyytääm selvitys osoittaa, että Kivimiehen koulussa tulee olemaan väljyyttä ja sitä onkin tarkoitus käyttää alkuun väistötilana.
Sivistystoimen lautakunnalle valmistelema lisäselvitys Otaniemen koulun tarpeellisuudesta ja Kivimiehen koulutilojen käytöstä löytyy täältä.

Totesin, että ennen tilan vuokrausta meillä pitää olla parempi käsitys väistötilojen määrästä ja tarpeesta alueella sekä Tapiolan alueen tilakapasiteetista pitäen sisällään Jousenkaaren ja Aarnivalkean uudisrakennukset. Niitä molempia valtuusto eilisellä päätöksellään kiirehti.

Hankesuunnitelma sinänsä on perusteltu, jos vaan tiloille löytyy järkevästi koulukäyttöä 20 vuoden ajaksi.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

A-Kruunu Oy hakee korkotukilainan puoltoa A-Kruunu Espoon Ruutikellarintie 4 vuokratalohankkeelle (44 asuntoa), joka sijaitsee Puustellinkallion vireillä olevan asemakaavan alueella Leppävaarassa. Tämä hyväksyttiin esityksen mukaan. Hyvä, että A-kruunu on saanut toiminnan käyntiin ja tulee nyt Espooseenkin rakentamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

– Asunto-ohjelman 2018 – 2021 valmistelu

Merkittiin tiedoksi valmistelutilanne. Seuraavaksi käydään ryhmien väliset neuvottelut muutosesityksistä. Tarkoitus on päättää jaoston osalta ohjelmasta seuraavassa kokouksessa.

– Tilapalvelut -liikelaitoksen huhtikuun kuukausiraportti

Todettiin, että käyttötalous näyttäisi toteutuvan pääasiassa talousarvion mukaisena. Investoinnit näyttävät jäävän vähän talousarviosta muutaman hankkeen muutosten takia. Säästyneet investointimäärärahat kohdennetaan sisäilmahankkeiden korjauksiin.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Meritorin koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Peruskorjaus on ajoitettu vuosille 2019-2020. Tavoitehinta on 13,07 e. Tämä on yksi kouluista, jonka peruskorjausta on kiirehditty, hyvä että etenee.

Kysyin väistösuunnitelmasta. Väistöratkaisu on suunniteltu alustavasti niin, että osa koulun luokista siirtyy väistön ajaksi Mainingin koulun tiloihin ja osa Rehtorintie 11 tiloihin (tilanne maaliskuussa 2018). Rehtorintie on kuitenkin menossa korjaukseen 2019-2020, jolloin tarvitaan muuta tilaa.

Vastaus oli, että väistösuunnitelmaa tehdään yhdessä sivistystoimen kanssa, mutta emme saaneet tarkempaa tietoa vaihtoehdoista. Toivottavasti löytyy ratkaisu, jossa matka ei ole kovin hankala.

– Friisilän päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Tämäkin hyväksyttiin esityksen mukaan. Friisilään toteutetaan siirtokelpoinen 6-ryhmäinen (126 lasta), joka valmistuu viimeistään elokuussa 2019. Vanha päiväkoti puretaan.

– Oikaisuvaatimus palvelutuotantopäällikön virkavalinnasta

Hyväksyttin esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– selostus ajankohtaisista sisäilma-asioista

Tässä poimintoja, selostus kokonaisuudessaan löytyy täältä:

Leppävaaran lukio
– kevään aikana tehty sisäilmaolosuhteiden seurantamittauksia ja ilmanvaihdon teknisiä tutkimuksia
– ongelmia havaittiin ja koulussa tehdään ilmanvaihdon toimivuutta parantavia huolto- ja korjaustöitä
– lisätilojen löytämiseksi Tilapalvelut on aloittanut Leppävaaran alueen tilaverkkoselvityksen
– Laurean kanssa käyty keskusteluja tilamahdollisuuksista, vanhan työväenopiston korjaussunnittelua käynnistetään
– selvitystyöt jatkuvat Tilapalveluiden ja sivistystoimen yhteistyönä

Jupperin koulu
– kuntotutkimuksen tulokset julkaistu 9.5. ja vanhemmille järjestetty info koululla 15.5. (valitettavasti en päässyt paikalle pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokouksen takia)
– kolmeen koulun osoittamaan tilaan on sijoitettu ilmanpuhdistimia, puhdistimia muihin tiloihin selvitetään
– koulussa on tarpeen tehdä pikaisesti varsin mittavia korjauksia, mm. viemärit käyttöikänsä päässä ja ulkoseinärakenteista sekä alapohjan Toja-levyistä löytynyt mikrobikasvustoa
– nyt selvitetään, kannattaako kesän aikana yrittää korjata pahimmat ongelmat, vai aikaistaa peruskorjausta

Tästä käytiin tiukka keskustelu (kannattaako yrittää pikakorjata moniongelmaista kohdetta) ja tehtiin seuraava lisäpäätös:

Tila- ja asuntojaosto edellyttää, että Tilapalvelut arvioi pikaisesti vaihtoehdot jatkotoimenpiteiksi ja valmistelee väistövaihtoehdot yhdessä sivistystoimen kanssa. Vaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoston käsittelyyn 18.6.

Jupperin kouluun luvattiin myös perustaa kohdekohtainen sisäilmaryhmä.

Rehtorintien koulu
– julkisivujen kuntotutkimusraportissa ei havaittu sisäilmaa heikentäviä mikrobivaurioita
– korjaussuunnitelmat valmistuvat kesälomiin mennessä
– korjausten ajaksi tarvitaan väistötilat, jonka takia korjauksen ajankohta on 2019-2020
– kesällä uusitaan patteritermostaatteja sekä linjasäätöventtiilejä ja säädetään lämmitysjärjestelmä, joka auttaa tilojen olosuhteiden tasaamisessa
– ilmanpuhdistimet tulossa käyttäjän toiveesta koulun alkuun elokuussa

Pakankylän koulu
– sisäilmatutkimukset valmistuneet, koululla pidettiin info vanhemmille 21.5. (valitettavasti en päässyt paikalle valtuuston kokouksen takia)
– korjausvaihtoehtoja arvioidaan ja korjausten suunnittelua valmistellaan
– korjausten valmistumisaika arviolta elokuu 2019, koulun oltava väistössä siihen asti

Karamzinin koulu
– vanhan puoluen korjausten suunnitelmat valmiit, kustannusarvio 6,35 me
– urakka käynnistyy kevätlukukauden päätyttyä, valmista pitäisi olla 7/2019

Haukilahden koulu
– korjaussuunnitelmat valmistuneet, kustannusarvio noin 7 me
– korjaustöiden toteutus 8/2018-7/2019 (tarkentuu)

Niittykummun päiväkoti
– korjaustoimia on tehty
– sisäilmakartoitus valmistui 9.5. tutkittu CO2-pitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta
– joissain mittauksissa voimakasta alipaineisuutta, syytä selvitetään

Rastaalan koulu, alatalo
– korjausurakan kilpailutus touko-kesäkuussa
– korjaustöiden aikataulu 8/2018-2/2019, kustannusarvio 2,5 me

Rastaalan koulu, keskitalo
– toimii väistötilana alatalon korjauksen ajan
– huhti-toukokuussa tehty sisäilmatutkimus sisäolosuhteiden laadun varmistamiseksi, alustavat tulokset hyvät, tutkimusraportti julkaistaan viikolla 21
– kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontunut säännöllisesti

Pohjois-Tapiolan koulu
– kattavan peruskorjauksen suunnittelu käynnissä
– suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2018 ja korjaustyöt alkavat kesäkuussa 2019
– sisäilmapuhdistimia kohteessa 24 kpl, lisätty käyttäjän pyynnöstä 6 kpl
– sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti

Viherrannan päiväkoti
– ilmanvaihdossa puutteita ja rakenteissa korjaustarpeita
– ilmanvaihdon peruskorjaus suunniteltu toteutettavaksi 2019, samalla korjataan rakenteita
– tiloissa ilmanpuhdistimet
– sisäilmainfo pidetään 28.5.
– mahdollisuutena kahden lähekkäin toimivan päiväkodin (Viherkallion ja Viherrannan) yhdistäminen laajentamalla toista

Viherkallion päiväkoti
– alakerran ryhmätilassa oireilijoita
– korjauksia tehdään kesän 2018 aikana
– käyttäjä epäilee tilojen kuntoa, koska on korjattu useasti, toivovat väistöä

Tuomarilan koulu
– selvitetty tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta mittaamalla sisäilman mikrobeja kolmesta tilasta
– tekstiilityöluokasta havaittiin edelleen mikrobeja
– tiivistyskorjausten onnistumista tarkistetaan vielä ja jatkotoimenpiteistä ilmoitetaan myöhemmin

Perkkaanpuiston päiväkoti
– siirtokelpoiselle väistötilalle selvitetty paikkaa, ehdotus on läheinen urheilukenttä

Kalajärvenkoulu
– kiireelliset korjaustyöt käynnissä
– laajemmat korjaukset tehdään peruskorjauksen yhteydessä
– peruskorjauksen valmistelu käynnissä, ajoitettu vuosille 2019-2020

Meritorin koulu
– peruskorjaus käyntiin 2019

Rödskogs skola
– selvitetään mahdollisuutta ottaa vanha koulurakennus jatkuvaan käyttöön
– tällä kertaa käyttörajoitus 2 h/päivä, kunnes kuntotutkimuksen edellyttämät korjaukset tehty (ei toistaiseksi investointiohjelmassa)
– kouluun ehdotetaan tehtäväksi alapohjan alipaineistus sekä lisätutkimuksia jolla selvitetään tilojen terveellisyys jatkuvaa käyttöä varten

Selostuksen lopuksi on vielä pitkä listaus kohteista joissa tehdään tutkimuksia.