TIla- ja asuntojaoston kevään viimeinen kokous saatu päätökseen. Kuvassa kanssani sihteeri Riitta-Liisa Kammonen ja kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.Kevätkauden viimeinen kokous oli todella työteliäs, mutta saatiin päätöksiä tehtyä. Hyväksyttiin osaltamme asunto-ohjelma, kirjattiin jaoston näkemykset investointiohjelmasta ja tehtiin päätökset Tietotie 6:n ja Kivimiehen koulun toisen vaiheen vuokraamisesta sekä Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun rakentamisesta nykyisen koulun pihalle. Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kiitos kaikille asioita kommentoineille ja palautetta antaneille. Yhteistyöllä saadaan aikaan parempia päätöksiä.

– Asunto-ohjelman 2018-2021 hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Asunto-ohjelmaan tehtiin vielä muutamia muutoksia, vaikka sitä oltiin työstetty jo ryhmien välisissä neuvotteluissa. Kokoomus olisi halunnut alentaa Espoon asuntojen asuntotuotantotavoitteen 400 asunnosta 200 asuntoon. Esitys hävisi selvin numeroin ja lopputuloksena kirjausta vahvistettin vielä demareiden esityksestä siten, että tuotantotavoite neljän vuoden ohjelmakaudella on 1600 asuntoa. Toivottavasti tämä tavoite pysyy valtuustossa. Kohtuuhintaisia asuntoja todellakin tarvitaan.

Kokoomuksen esityksestä tuli lisäys uuden pientalotuotannon mahdollistamisesta. Meille olisi riittänyt strategiaankin kirjattu tavoite olemassa olevien pientaloalueiden tiivistämisestä ja jo kaavoitetun pientalovarannon paremmasta hyödyntämisestä.

Rkp:n esityksestä tehtiin lisäys, että kaupunki panostaa esteettiseen ja teknisesti laadukkaaseen rakentamiseen. Huomioidaan taiteen merkitystä asuinaluiedien viihtyisyyden ja turvallisuuden luomisessa.

Lisäksi tehtiin muutamia pienempiä lisäyksiä. Seuraavaksi ohjelma etenee elokuussa kaupungihallituksen kautta valtuustoon.

– Otaniemen opetustilojen, Tietotie 6, hankesuunnitelman ja vuokrasopimuksen hyväksyminen (osittain Kh-Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan, eli Tietotie 6:sta vuokrataan tilat Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioille.

Sitä ennen käytiin kuitenkin tiukka keskustelu päätöksentekoprosessista. Edellytin, että ennen päätöksentekoa on tuotava käsittelyyn opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan edellyttämä selvitys Tietotie 6:n valmisteluprosessista. Se tuotiin lisälistalla kokoukseen ja käsiteltiin ennen vuokrauspäätöstä.

Kysyin, mihin alunperin pysyvän väistötilan käyttöön suunnitellut 6700 brm2 käytetään, kun tila esitettiin vuokrattavaksi kokonaan, vaikka väistötilana käytetään Kivimiehen koulua. Tilat kuulemma tarvitaan lukioiden tarpeisiin. Tietotien hankkeessa SaaS-malli (School as a Service, koulu palveluna) on kääntynyt niin päin, että Tietotielle tulee tiloja, joita tarjotaan myös muiden Otaniemen toimijoiden käyttöön.

Opetuslautakunta on suhtautunut hankkeeseen kriittisesti ja uskon sen vaikuttaneen siihen, että hanke on matkan varrella jalostunut paremmaksi. Nyt pitää seurata, että tilat tulevat oikeasti järkevään käyttöön. Päätös oli tärkeä tehdä nyt, jotta tilat saadaan lukioiden käyttöön syksyksi 2019.

Yhtä mieltä oltiin siitä, että päätöksentekoprosesseja vuokratilojen osalta pitää parantaa, samoin yhteistyötä sivistystoimen ja Tilapalveluiden kesken.

– Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun hankesuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan, eli Aarnivalkean koulu saa siirtokelpoisen tyyppikoulurakennuksen, jonka paikaksi on valittu Aarnivalkean koulun tontin eteläreuna, joka mahdollistaa myöhemmin toteutettavan Aarnivalkean pysyvän koulun toteuttamisen samalle tontille. Kouluun tulee noin 350 oppilaspaikkaa. Tilat vuokrataan 10 vuodeksi (+ viiden vuoden optio). Siihen mennessä pitäisi saada uusi pysyvä koulurakennus nykyisen purettavan paikalle. Investointiohjelmassa uuden koulun rakentaminen on ajoitettu vuosille 2028-2030.

– Opetustilojen (Kivimiehen koulu) vuokraaminen Aalto-korkeakoulusäätiöltä sr (ACRE) osoitteesta Lämpömiehenkuja 3 suomenkielisen opetuksen käyttöön

Päätettiin vuokrata Kivimiehen koulun toinen vaihe. Ensimmäisen vaiheen osalta vuokrauspäätös tehtiin vuosi sitten. Kivimiehen koulukokonaisuuden hankesuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti ja keskusteluitta valtuustossa 11.6.2018. Kivimiehen kouluun tulee yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Oppilaspaikkoja tulee 631.

Kivimiehen koulussa on alkuun paljon tilaa, mutta sitä on tarkoitus käyttää myös hätäväistötilana. Alkuun väistöön Kivimiehen kouluun siirtyy Laajalahden koulu peruskorjauksen ajaksi.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen selvitykset vuoden 2017 arviointikertomuksen havaintoihin

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 – 2030 investointien osalta (Kh-asia)

Tämä oli yksi kokouksen isoista asioista, vaikka annoimmekin vasta jaoston evästykset jatkovalmistelulle. Tämän valtuustokauden yksi keskeisistä tavoitteista on ”Koulut kuntoon” ja sitä on työstetty erityisesti opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa koko kevään ajan.

Investointikautta on venytetty 12 vuoden mittaiseksi, jolla on haettu väljyyttä investointikattoon. Kävimme ryhmässä huolella läpi lautakunnan koulujen tilankäyttösuunnitelmaa koskevan päätöksen ja valtuuston aiemmat päätökset, joiden pohjalta muotoilin seuraavan esityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 – 2030 investointien osalta ohjeellisena siten, että jaoston seuraavat näkemykset huomioidaan talousarvion valmistelussa:

– kehotetaan sivistystoimea kiirehtimään Jousenkaaren uuden koulun tarvesuunnitelman tekemistä, jotta hankesuunnitelma saadaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2018. Jousenkaaren uuden koulun toteutusaikataulu tuodaan elo-syyskuussa käytäviin ryhmien välisiin neuvotteluihin siten, että koulun valmistumisaikataulu on 2021,
– Jupperin koulun tilalle rakennettavan pysyvän uudisrakennuksen suunnittelu käynnistetään, jotta uusi pysyvä koulu saadaan toteutettua purettavan koulun tilalle mahdollisimman pian. Jupperin koulun siirtokelpoinen rakennus toteutetaan siten, että sitä voidaan uuden koulun valmistuttua hyödyntää toisessa paikassa,
– Espoon yhteislyseon lukiolle selvitetään yhtenäiset tilat ensisijaisesti Kauklahdessa 2019 tai 2020,
– Matinkylän lukion toteuttamisvaihtoehdot Tynnyripuiston tontille tuodaan elo-syyskuussa käytäviin ryhmien välisiin neuvotteluihin siten, että lukion valmistumisaikataulu on 2022
– kiirehditään Leppävaaran lukion lisätilojen saamista käyttöön,
– Päiväkotitilojen riittävyydestä tuodaan selvitys elo-syyskuussa käytäviin ryhmien välisiin neuvotteluihin (esimerkiksi Finnoon ja Keran uusien asuinalueiden päiväkotihankkeita ei ole mukana investointiohjelmassa lainkaan).

Lisäksi jaosto toteaa, että seuraavia kouluhankkeita on investointiohjelmassa viivästetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymään suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmaan 2018-2027 nähden, ja niiden aikaistamisen tarve on arvioitava lautakunnalta saadun lausunnon pohjalta:

– Nauriskasken koulu, tavoiteaikataulu 2022
– Perkkaan koulu ja päiväkoti, tavoiteaikataulu 2023
– Karhusuon yhtenäinen peruskoulu, tavoiteaikataulu 2020 tai 2021
– Laurinlahden koulun peruskorjaus, tavoiteaikataulu 2022-24
– Lähderannan koulun peruskorjaus, tavoiteaikataulu 2025-2027
– Niittykummun koulun peruskorjaus, tavoiteaikataulu 2023-25
– Nöykkiön koulu, tavoiteaikataulu 2026-28
– Olarin koulun tilojen (nykyisen lukion tilat) peruskorjaustarve selvitetään”

Lisäksi hyväksyttiin samoin yksimielisesti Christina Gestrinin (rkp) esitys:
”kiirehditään Rödskog skolan korjaussuunnitelmia.”

Ja Marika Niemen (kok) esitys:
”Lisäksi jaosto toteaa, että käyttäjälautakuntien lausuntojen perusteella on tarpeen arvioida muiden kouluhankkeiden tavoiteaikatauluja suhteessa tarpeeseen nähden.”

Lautakunnat antavat investointiohjelmasta lausuntonsa elokuussa ja elo-syyskuun vaihteessa käydään ryhmien väliset neuvottelut. Hienoa, että saatiin jaostosta yksimieliset näkemykset tässä vaiheessa. Erityisen tärkeää ja akuuttia on Jousenkaaren uuden koulun suunnittelun vauhdittaminen.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin selostus ajankohtaisista sisäilma-asioista. Koska aikaa kului muihin kokousasioihin, ei ehditty käydä selostusta kokouksessa kuin lyhyesti läpi. En käy tällä kertaa sitä tarkemmin referoimaan, löytyy täältä.

– Tapiolan uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman mukaan Tapiolan uimahallin korjaaminen olisi riskialtis ja kallis hanke. Halli vaatii kokonaisvaltaisen korjauksen, vaikka edellinen korjaus (epäonnistuneeksi osoittautunut) tehtiin 2005. Huolestuttavaa on, että rakennuksen elinkaarta rajoittaa merkittävästi katon kantavien rakenteiden kunto, jolle on arvioitu 20 vuoden kesto, ellei niitä uusita kokonaan. 20 vuoden jälkeen yläpohja on joko purettava tai rakennuksen käyttötarkoitusta on muutettava. Lisäksi merkittävänä epävarmuustekijänä korjauksen laajuuden ja kustannusten osalta on perustusten kunto, joka voidaan selvittää vasta altaiden purun jälkeen.

Tällä hetkellä peruskorjauksen kustannusarvio on 23,5 me, mutta tämä ei sisällä riskivarausta perustusten uusimiselle.

Tein seuraavan esityksen, joka hyväksyttiin äänin 6-1, 2 poissa (Jukka Kilpi vastusti):

”Tila- ja asuntojaosto kehottaa selvittämään vuoden loppuun mennessä vaihtoehdon, että uimahalli puretaan ja rakennetaan tilalle uusi halli rakennustaiteellisesti ja kulttuuriympäristöltään arvokasta miljöötä kunnioittaen.”