Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa lista-asiat hyväksyttiin esityksen mukaan ja sen lisäksi käytiin hyvää keskustelua osavuosikatsauksen ja kuultujen selostusten tiimoilta.

Jupperin koululle tilattiin nopeasti siirtokelpoista väistötilaa, kun tutkimukset osoittivat, ettei nykyistä koulurakennusta kannata enää korjata. Siirtokelpoinen koulu tilattiin suoraan Parmacolta varastotuotteena, jolloin rakennuksen kokoon ei tässä kohtaa voitu vaikuttaa.

Nostin kokouksessa esiin koulun johtokunnan huolen tilojen riittävyydestä. Nyt on tärkeää, että Tilapalvelut selvittää pikaisesti yhdessä sivistystoimen kanssa väistötilojen riittävyyden ja vaihtoehdot tarvittavan lisätilan järjestämiseksi. Uuden pysyvän koulurakennuksen aikataulusta päätetään investointiohjelman yhteydessä. Kaupunginjohtajan esitys tulee julki torstaina kaupunginhallituksen listan mukana. Ryhmien väliset neuvottelut alkavat pe 31.8.

Alla vielä napakka raportti kokousasioista. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustoaloite puun käytön edistämisestä tulevissa rakennushankkeissa (Kh-Kv-asia)

Anders Portinin (rkp) ja 39 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään puun käytön edistämistä tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa.

Kritisoimme vastausta varsin niukaksi ja jopa penseäksi ja esittelijä veti sen pois listalta. Asiaa ei siis käsitelty tässä kokouksessa.

Puurakentamisen edistäminen yksi Espoon strategiaan kirjatuista toimenpiteistä, joten on lupa odottaa että kaupunki toteuttaa puurakentamista määrätietoisesti ja kertoo siitä myös ulospäin. Nämä evästykset menivät valmistelulle.

– Kolmen lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

TA-Yhtymä Oy tekee 52 korkotuettua vuokra-asuntoa Niittykumpuun ja Espoon Asunnot Oy 61 asuntoa Jousenpuistoon. TA-Asumisoikeus Oy puoilestaan tekee 20 korkotuettua asumisoikeusasuntoa Kauklahteen.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Perkkaanpuiston siirtokelpoisen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Perkkaanpuiston huonokuntoinen päiväkotirakennus puretaan ja tilalle rakennetaan 6-ryhmäinen siirtokelpoinen päiväkoti osoitteeseen Majurinkulma 1. Tärkeä ja kiireinen hanke, koska nykyisissä tiloissa oireillaan. Siirtokelpoiselle rakennukselle löytyi hyvä paikka Perkkaalta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun 2018 osavuosikatsaus

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena eikä olennaisia poikkeamia ole tiedossa. Käytiin hyvä keskustelu taloustilanteesta. Strategiatavoite ”Koulut kuntoon – nolla hätäväistöä ja nolla sisäilmaongelmaa” on varsin kunnianhimoinen ja haastava, kun korjattavia kohteita on paljon ja investointiraami tiukka. Tilanne vaatii Tilapalveluiden henkilökunnalta paljon ja on tärkeää että avoimet vakanssit saadaan pian täytettyä.

Investointiohjelman tarkkuus on vuosien varrella parantunut, mikä on hyvä asia. Muutoksia hankkeisiin tulee vuoden kuluessa ja tänäkin vuonna on jouduttu järjestämään mm. Pakankylän ja Jupperin koulun hätäväistöt. Karhusuon siirtokoulun siirtäminen Postipuun koululle maksoi 1 me. Vuosikorjauskuluissa on riskinä ylittää budjetti. On kuitenkin tärkeää, ettei yhtäkään tarpeellista korjausta jätetä rahapulan takia tekemättä.

Suunta on kuitenkin nähdäkseni oikea. Tilanteita pystytään ennakoimaan paremmin ja niihin pystytään reagoimaan nopeammin.

Tärkeä keskustelu käytiin myös sairaspoissaoloista ja keinoista niiden vähentämiseksi. Työtapaturmien osalta tavoitteena on nollatoleranssi ja kaikki tapaukset käydään huolella läpi.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin kaksi selostusta:

1.) Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

Selostus kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tässä muutamia huomioita, selostuksessa kunkin kohteen osalta tarkempaa tietoa:

– Leppävaaran lukio
Leppävaaran lukion tilat ovat Tilapalveluiden näkemyksen mukaan edelleen käyttökuntoiset. Korjaussuunnitelman mukaisia korjaustöitä on tehty kesän ajan ja isoimmat, vähemmän kiireelliset työt on ohjelmoitu ensi vuodelle. Mahdolliset lisätutkimustarpeet selvitetään.

Neuvottelut lukion lisätilojen löytämiseksi ovat meneillään mm. Laurean ja Rambol Oy:n kanssa. Myös vanhan työväenopiston tilat huomioidaan selvityksessä samoin kelloseppäkoulun tilat. Tilojen mahdollinen löytyminen muualta edellyttäisi lukion nykyisten tilojen jatkokäyttöä muuhun tarkoitukseen.

– Jupperin koulu
Jupperin koulu saa siirtokelpoisen koulurakennuksen 2019 alusta (tilattiin kiireellisyyden takia varastotuote, jolloin rakennuksen kokoon ei ollut mahdollista vaikuttaa). Tilapalvelut esittää, että Jupperin koulua ei peruskorjata vaan koulun tilalle rakennetaan korvaava, pysyvä uudisrakennus. Koulussa on tehty kesän aikana korjauksia, jotta koulurakennuksessa voidaan työskennellä turvallisesti syyslukukauden ajan. Jupperin nykyisen koulun korvaava uudisrakennus lisätään Espoon kaupungin koulurakennusten investointiohjelmaan ja siitä päätetään talousarvion yhteydessä.

Nostin kokouksessa esiin koulun johtokunnan esittämän huolen, että siirtokelpoisen koulun tilat ovat riittämättömät tarpeeseen nähden. Korostin, että nyt on tärkeää, että Tilapalvelut arvioi pikaisesti yhdessä sivistystoimen kanssa Jupperin koululle tilattujen väistötilojen riittävyyden sekä vaihtoehdot puuttuvien tilojen järjestämiseksi siten, että tilaratkaisu mahdollistaa pysyvän uudisrakennuksen suunnittelun ja toteutuksen purettavan koulun tilalle investointiohjelman yhteydessä päätettävässä aikataulussa.

Näin luvattiin tehdä, seuraan osaltani tilannetta.

– Rehtorintien koulu (Jousenkaaren väistötila)
Rehtorintien koulutiloissa on jatkettu korjaus- ja huoltotöitä kesän aikana sisäilman laadun parantamiseksi. Koululle on toimitettu 50 ilmanpuhdistinta rehtorin pyynnöstä, jotta voitaisiin varmistaa sisäilman puhtaus.

Osallistuin tiistaina 21.8. Rehtorintien koululla järjestettyyn vanhempaininfoon. Tilaisuudessa luvattiin, että mikrobinäytteet otetaan pakkaskauden alettua marraskuussa, jotta voidaan varmistua tilojen puhtaudesta niiltä osin. Vanhemmat ymmärrettävästi tivasivat, miksei mikrobinäytteitä ole otettu aiemmin. Ymmärrän vanhempien huolet ja tuskan, kun väistötiloissa alkaa nyt kolmas vuosi ja Uusikummun uusiin tiloihin päästään vasta vuoden päästä elokuussa. Tilanteen tekee erityisen ongelmalliseksi se, että Jousenkaaren oppilaat ja opettajat altistuivat huonolle sisäilmalle Jousenkaaren koulussa ja joutuvat nyt sinnittelemään tiloissa, joissa on myös havaittu ongelmia. Nyt on tärkeää seurata miten kesän aikana tehdyt toimenpiteet auttavat ja paljonko tiloissa oireillaan. Ohje on, että oppilaiden oireilusta ilmoitetaan terveydenhoitajalle. Jos oireilua edelleen on, siihen on reagoitava.

Vanhempia kiinnosti myös Jousenkaaren uuden koulun aikataulu. Valtuustohan päätti toukokuussa tavoiteaikatauluksi koulun valmistumisen vuonna 2021. Tilapalveluiden toimitusjohtaja totesi aikataulun haasteelliseksi. Tarveselvitys on menossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoukseen syyskuussa ja hankesuunnitelma tulossa jaostoon joulukuussa. Haasteena on museon kanssa käytävät neuvottelut rakennuksen purkamisesta. Näihin neuvotteluihin on nyt saatava vauhtia, jotta hankesuunnitelmaa päästään tekemään. Kiitos vanhemmille aktiivisuudesta.

– Pakankylän koulu
Koulun korjaussuunnittelu on menossa ja valmistuu syksyllä 2018. Korjaukset valmistuvat elokuussa 2019 . Koulun toiminta on väistössä muissa tiloissa siihen saakka (Koulumestari ja Niipperi).
– Niittykummun päiväkoti
Niittykummun päiväkodissa tehtiin kesällä kiinteistöön liittyviä korjaus-toimenpiteitä.

– Rastaalan koulu
Kilpailutus jouduttuiin keskeyttämään muotoseikkojen vuoksi ja on käynnistetty uudelleen. Korjaustöiden uusi arvioitu aikataulu on 24.9.2018-26.4.2019. Koululle on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, joka kokoontunut säännöllisesti. Seuraava kokous on 27.8.2018.

– Pohjois-Tapiolan koulu
Koulun elinkaarta jatkavaan korjaukseen ja peruskorjaukseen esitettyjen rahojen yhdistäminen esitetään tehtävässä tarve- hankesuunnittelussa. Korjaustyöt ovat niin laajoja, että tarvitaan väistöä (vaihtoehtoina koulun sisällä väistämine tai erilliset väistötilat). Kouluun perustettu sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Seuraava kokous on 30.8.

– Viherrannan päiväkoti
Päiväkoti siirtynyt väistöön 30.7. alkaen. Selvitetään korjausta tai purkua.

– Viherkallion päiväkoti
Päiväkodissa tehdään huolto- ja korjaustoimenpiteitä.

– Kalajärven koulu
Koululla tehdään parhaillaan sisäilma-, rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen mukaisia kiireellisiä korjaustöitä. Peruskorjausta on esitetty vaiheistettuna vuosille 2019-2022. Rakenteiden lisätutkimukset ovat valmistelussa ja laajemmat korjaustöiden esitykset tehdään peruskorjauksen hankesuunnittelun yhteydessä. Peruskorjauksen hankesuunnittelun yhteydessä tutkitaan myös osittaisen purkamisen ja uudisrakentamisen vaihtoehtoja. Kohteen alustava korjausaste on yli 80%.

– Rödskogs skola
Kohteessa selvitetään mahdollisuutta ottaa vanha koulurakennus jatkuvaan käyttöön, tällä hetkellä rakennusta saa käyttää ainoastaan kaksi tuntia per päivä kunnes kuntotutkimuksen edellyttämät laajat korjaukset on tehty. Korjaukset eivät toistaiseksi ole investointiohjelmassa. Svenska rum -lautakunta käsittelee asiaa 23.8. Vaihtoehtoina on siirtokelpoisen lisäosa tai peruskorjaus.

– Elinkaarihankkeiden tilannekatsaus: Kirstin koulu ja Viherlaakson koulu ja lukio, Laajalahden koulu ja Tuomarilan koulu (Maija Lehtinen)

– Viherlaakson koulu ja lukio
Rakennusluvasta on tehty valitus, joka tarkoittaa että valmistuminen viivästyisi pahimmillaan 11 kk. Koululla järjestetään infotilaisuus 29.8.

– Kirstin koulu ja päiväkoti
Korjaustyömaalla tapahtuneesta tulipalosta aiheutui puolen vuoden viivästys.

– Tuomarilan koulu ja Laalajahden koulu
Hankinta on näiden osalta käynnissä.

– Viranhaltijoiden päätökset

Hyväksyttiin esityksen mukaan.