Tässä raportti maanantaisesta kokouksesta. Päätösasiat päätettiin esityksen mukaan. Selostusasioista käytiin perusteelliset keskustelut. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Eilisessä jaoston iltakoulussa käytiin läpi kaupungin kiinteistöjen korjausvelkaa ja kiinteistöjen salkutusta. Kaupungilla on yli tuhat kiinteistöä. Tavoitteena on strategisempi ote ja koko kiinteistökannan parempi hallinta.

Lisäksi käytiin läpi kiinteistöpalvelujen laadun ja kustannusten seurantaa, vertailussa omat ja ostopalvelut. Vertailutieto on tärkeää, kun arvioidaan missä määrin ja mitä palveluja kannattaa ulkoistaa ja mitä tehdä omana työnä.

Lopuksi kuultiin vielä kaupunkien sisäilmaverkoston työstä. Erityisesti pääkaupunkiseudun kaupungit hakevat nyt tiiviillä yhteistyöllä yhtenäisiä käytäntöjä ja ratkaisuja sisäilmaongelmien selättämiseen.

Tilapalveluissa on nyt aktiivinen toiminnan ja prosessien kehittäminen käynnissä. Se näkyy mm. ripeämpänä tarttumisena sisäilmaongelmiin ja eri vaihtoehtojen kartoittamisessa, kun koulut tulevat korjausikään. Seuraamme jaostossa aktiivisesti kehitystyön tuloksia. Myös viestintää asukkaille ja henkilökunnalle on parannettu ja sen kanssa jatketaan töitä edelleen.

– Valtuustoaloite rakentamisen hiilijalanjäljen laskemisesta (Kh-Kv-asia)

Diana Ponkkalan (kok) ja 59 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskemisesta tulevissa rakennushankkeissa sekä tulosten huomioimista rakenneratkaisuissa.

Vastauksessa todetaan, että hiilijalanjäljen laskentaa tullaan tekemään eritysesti suurissa ja energiaa paljon kuluttavissa hankkeissa kuten koulukeskus Monikko ja Tapiolan uimahalli. Sen lisäksi Tilapalveluissa on lähdetty hyödyntämään monitavoiteoptimointia, joka täydentää elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen laskentaa.

Hyvä, että kaupunki tunnistaa kaupungin oman rakentamistoiminnan merkityksen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa kehittää laskentatyökaluja elinkaaren aikaisten päästöjen arvioimiseen. Nostin kokouksessa esiin, että tuloksista on tärkeää raportoida myös luottamushenkilöille osana kaupungin ilmastotyötä.

Hyväksyttiin vastaus yksimielisesti esityksen mukaisena.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen investointimäärärahojen siirrot (Kh-Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kysyin kokouksessa Jousenkaaren kouluhankkeen etenemisestä. Jaoston työohjelman mukaan hankeselvitys tuodaan jaoston 10.12. kokoukseen. Vastaus oli, että aikataulu on tiukka, mutta siihen pyritään. Neuvottelut toteutusvaihtoehdoista ovat käynnissä museoviraston kansssa.

Kysyin myös Matinraitin ja Suviniityn päiväkotien aikataulusta, kun selostuksessa todetaan, että kohteiden KVR-urakoitsijalla suunnittelu on venynyt. Vastaus oli, että valmistelua kiirehditään.

– Mankkaan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin hankesuunnitelma yksimielisesti esityksen mukaisesti. Nykyisen Mankkaan päiväkodin tontille on tarkoitus toteuttaa 8-ryhmäinen päiväkoti 10 kk – 6 -vuotiaille lapsille. Lisäksi tontilla sijaitsee ostopalvelupäiväkoti, jonka kanssa yhdessä muodostuu suuri 11 varhaiskasvatusryhmän kokonaisuus.

Ilahduttavaa on, että laajennus rakennetaan massiivipuusta. Energiatehokkuuden varmistamiseksi talotekniikkaratkaisut valitaan hankesuunnitteluvaiheessa laaditun energiaoptimoinnin avulla.

Piha-alue peruskorjataan painottamalla päiväkodin luonnonläheistä toimintakulttuuria. Sinne suunnitellaan hyötykasvillisuutta ja viljelyalueita, hedelmäpuutarha sekä hulevedet kerättäviksi lasten käyttöön kasvien kasteluun. Erityistä huomiota kiinnitetään pihan virikkeellisyyteen ja elämyksellisyyteen. Tämä kuulostaa hyvältä, täytyy aikanaan käydä katsomassa toteutusta. Suunnittelussa on hienosti huomioitu, että Mankkaan päiväkoti on Vihreä lippu -päiväkoti.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Espoon Asunnot Oy hakee korkotukilainan puoltoa Suvikummuntie 1 vuokratalohankkeelleen Tapiolan Suvikumpuun. Asuntoja on suunniteltu 63 (3525 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 11,581 me. Hanke toteutetaan neuvottelu-urakkana.

– Viranhaltijoiden päätökset

Nostan tähän tiedoksi päätöksen Espoo-talon tarveselvityksen kiinteistökehityskonsultoinnin tilauksesta. Kysyin selvityksen aikataulusta. Hyvin alustava aikataulutavoite on, että tarveselvitys ja tilaohjelmaluonnos valmistuisivat lokakuun loppuun mennessä.

Hyvä, että tämäkin etenee. Espoo-talo – tai Espoolaisten talo kuten sitä ryhdyttiin kutsumaan – on olennainen osa Espoon keskuksen kehittämistä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostuksen

Kuultiin kolme selostusta:

– Vastaus raha-asia-aloitteeseen koskien Träskändan kartanoa (Maija Lehtinen)

Palautimme varsin niukan vastauksen edellisessä kokouksessa ja nyt perusteellisempi vastaus tuotiin tiedoksi selostuksen muodossa.

Uutta toimijaa kohteeseen on yritetty aktiivisesti löytää. Vuosina 2017-2018 on oltu yhteydessä kuuteen hotellialalla toimivaan yritykseen, mutta näistä mikään ei ollut kiinnostunut kartanon käytöstä. Muista kohteesta kiinnostuneista toimijoista mainitaan Träskändan kartanon ystävät ry ja Espoon perinneseuran Aurora-työryhmä. Vuonna 2018 kiinnostusta on osoittanut myös Nuorisokeskus, jonka kanssa neuvottelut jatkuvat. Nuorisokeskus tulisi Aurora-kodin tiloihin.

Tilapalvelut on teettänyt vuonna 2016 kunto-, sisäilma- ja julkisivututkimukset kartanosta. Nyt ne päivitetään ulkovaipan korjaustarpeen osalta niin, että suunnittelu- ja toteutuskustannukset voidaan sisällyttää vuosien 2020-2021 investointiohjelmaan. Sitä ennen varmistetaan tarvittaessa vuosikorjauksilla, että kohde pysyy kunnossa. Sisätilojen korjaus on tarkoitus tehdä vasta kun on selvillä tuleva käyttötarkoitus.

Tämän osalta työ jatkuu, jotta kartano ja koko alue saataisiin arvoiseensa käyttöön.

– Selvitys Tietotie 6:sta opetuskäyttöön vuokrattujen tilojen käytöstä (Maija Lehtinen)

Tätä selvitystä jaosto edellytti viime kokouksessa. Siitä käy ilmi, että Tietotien opetuksen käyttöön vuokratuissa tiloissa on väljyyttä kahden lukion tarpeisiin nähden. Tilaa on merkittävästi enemmän oppilasta kohden kuin keskivertolukiolla (14,7 m2). Tilapalvelut suunnitteli Tietotielle alunperin myös väistökoulua, mutta sivistystoimen kanssa päätyivät ratkaisuun, ettei sitä sinne tule (tilat eivät sovellu alakoululle mm. koska sopivaa piha-aluetta ei ole). Vastoin aiempaa käsitystä, tila on kuitenkin näiltä osin jäämässä vajaakäyttöön. Huoli on, että tulisi paine keskittää Otaniemeen lisää lukiopaikkoja, koska tilaa on. Tätä olemme vastustaneet, koska on tärkeää, että kaikissa viidessaä kaupunkikeskuksessa on laadukkaat ja vetovoimaiset lukiot.

Vuokrauspäätökset on tehty, mutta selvityksen myötä käytiin keskustelu siitä, miten tilat saadaan kustannustehokkaasti tarkoituksenmukaiseen käyttöön ilman että toimintoja keskitetään epätarkoituksenmukaisesti Otaniemeen. Tietote 6 on ollut kaupungilta merkittävä panostus Otaniemen kehittämiseen. Ja sinne siirtyville lukioille tilat ovat toki hienot ja lukiolle on tulossa myös valtakunnallinen kehittämistehtävä, jota opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa 170 000 eurolla vuodessa.

Vielä yksi näkökulma Tietote 6:n tiloihin: Espoon koulujen tilankäyttöä kehitetään koulu palveluna mallilla, jossa tarkoituksena on hyödyntää mahdollisimman paljon olemassa olevia muiden omistamia tiloja. Tietotie-hankkeessa tämä toimii toisinpäin: Kaupunki on vuokrannut mittavan määrän tilaa, johon toivotaan myös ulkopuolisia käyttäjiä. Tavoitteena tulee nyt olla, että tiloja saadaan vuokrattua ulospäin ja vuokratuottoa kaupungille siten, että saadaan pitkäaikaista vuokrarasitusta kaupungille kevennettyä.

Johtopäätöksenä keskustelusta totesimme, että tästä on otettava opiksi ja jatkossa on varmistettava, että kiinteistöjä koskevat pääötkset valmistellaan huolellisesti käyttötarve edellä. Sinänsä se, että Otaniemessä on vahva ja vetovoimainen lukio, joka tekee tiivistä yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa ja on saanut valtakunnallisen kehittämistehtävän, on niin Espoon edelläkävijäroolin, Otaniemen tiedeyhteisön kuin lukion oppilaiden ja henkilökunnan kannalta hieno ja tärkeä asia.

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

Tässä muutamia nostoja, koko esitys löytyy täältä.

– Silkkiniityn päiväkoti

Tämä on uutena kohteena seurattavien listalla. Päiväkodissa on valmistunut rakenteiden kuntotutkimus, jossa havaittiin kosteusvaurioita kellaritilojen rakenteissa. Täydentäviä sisäilmatutkimuksia tehdään loppuvuoden aikana. KOrjaustyöt alkavat ensi kesänä ja päiväkoti siirtyy silloin väistöön.

– Latokasken koulu

Espoon ympäristöterveys on edellyttänyt selvitystä tehtävistä korjaustoimenpiteistä 30.9. mennessä. Selvitys on myöhässä, mutta valmistuu pikimmiten. Rakennetekniikka laatii selvityksen tehtävistä korjaustoimenpiteistä lokakuun aikana.

– Leppävaaran lukio

Tiloissa tehdään syksyn ja talven aikana kokonaisvaltainen sisäilman ja rakenteiden selvitystyö. Tutkimuksilla selvitetään, onko tarpeen aikaistaa peruskrjausta, jos rakenteista löytyy sellaisia vaurioita, että tilat joudutaan laittamaan käyttökieltoon. Tämänhetkisessä investointiohjelmassa peruskorjaus on ajoitettu vuosille 2027-2030. Neuvottelut lisätilojen löytämiseksi ovat käynnissä mm. Metropolian, Laurean ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. Selvityksessä huomioidaan myös vanhan työväenopiston tilat, joiden kuntokartoitus on aloitettu.

Kohteeseen perustetaan sisäilmatyöryhmä, oireilijoita on kohteessa 22, terveydenhoitaja ei voi olla tiloissa. Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta. Käytiin myös keskustelua siitä, että Leppävaaran lukio tarvitsee tulevaisuudessa ajanmukaiset tilat, jotta lukion houkuttelevuus säilyy. Kokonaisuus täytyy siis harkita huolella niin lyhyellä tähtäimellä (terveelliset ja turvalliset tilat) kuin pitkällä tähtäimellä (tulevaisuuden lukiokampus urheilupuiston välittömässä läheisyydessä).

– Pohjois-Tapiolan koulu

Opetustoimen tahtotila on, että Pohjois-Tapiolan ja Sepon kouluista muodostetaan yhtenäiskoulu. Tämä kuulostaakin järkevältä. Nyt eri vaihtehtoja selvitetään, mukana myös Louhentie 6:n koulurakennus. Hankeselvitys kokonaisuudesta esitellään jaostolle 10.12.2018 kokouksessa.

– Kalajärven koulu

Koululla tehdäään parhaillaan kiireellisiä korjaustöitä ennen väistöön siirtymistä. Esitykset kiinteistön kehittämiseksi tehdään hankesuunnittelun yhteydessä, tutkitaan myös osittaisen purkamisen ja uudisrakentamisen vaihtoehtoja. Tavoiteaikataulu on, että hankeselvitys esiteltäisiin jaostolle tammikuussa ja hankesuunnitelmasta päätettäisiin toukokuussa.

– Rödskogs skola

Hankkeessa edetään siten, että Tilapalvelut hankkii siirtokelpoisen lisätilan, joka valmistuu kesällä 2019. Tilapalvelut ehdottaa vanhan koulurakennuksen purkamista, koska se on huonokuntoinen ja peruskorjauksen lopputulos olisi pidemmällä elinkaarella epävarma, koska taloon jouduttaisi todennäköisesti laittamaan koneellinen ilmanvaihto. Hankeselvitys tuodaan jaostoon 10.12. kokoukseen ja tarveselvitykset viedään lautakuntiin tammikuussa. Hankesuunnitelma tulisi jaostoon maaliskuussa.